دانلود کتاب مولوی و جهان بینی ها – مرحوم محمد تقی جعفری

مولوی و جهان بینی ها:

کتابی علمی و ایدئولوژیک که دانش‌ها و بینش‌های مولانا جلال الدین محمد بلخی را در چند و چون ارتباط‌های عمیق و تئوریک خود با مکتب‌ها و نحله‌هایی چون بودائیسم‌، اشراق افلاطونی‌، سیستم کانت‌، مکتب دکارت‌، فلسفۀ رئالیسم‌، مونادولوژی‌، دیالکتیک هگل و اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار داده است‌.
در این‌ اثر، استاد به‌ مقایسه‌ اندیشه‌های‌ مولوی‌ با افکار متفکران‌ و مکاتب‌ فکری‌ شرق‌ و غرب‌ پرداخته‌ است‌. در واقع‌ این‌ کتاب‌، یک‌ مطالعه‌ تطبیقی‌ در زمینه‌ آراء و عقاید مولوی‌ است‌. هدف‌ استاد این‌ نیست‌ که‌ ریشه‌های‌ فکری‌ را در میان‌ افکار متفکران‌ قبل‌ از خود نشان‌ دهند، چرا که‌ بسیاری‌ از مشترکات‌ اندیشه‌ مولوی‌ با سایر متفکران‌ را ناشی‌ از تواردهای‌ فکری‌ و ذهنی‌ می‌داند.
در این‌ اثر از موضوعات‌ زیر سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌ است‌:
۱-انقلاب‌ عمیق‌ روانی‌ مولانا: در این‌ بخش‌ از تأثیری‌ که‌ شمس‌ بر روان‌ مولوی‌ گذاره‌ بحث‌ شده‌ و در آن‌ به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ شده‌ است‌ که‌ چرا روان‌ شناسیهای‌ عمومی‌ نمی‌توانند پدیده‌های‌ روانی‌ نظیر انقلاب های‌ روحی‌ را تفسیر کنند.
۲-واقعیاتی‌ که‌ مولوی‌ را به‌ خود جلب‌ کرد: در این‌ فصل‌ از کیفیت‌ ارتباط‌ انسان‌ با واقعیات‌ که‌ به‌ چهار صورت‌ می‌باشد و محدودیت های‌ شناسایی‌ بشر بحث‌ و گفتگو شده‌ است‌. مراد استاد از طرح‌ این‌ بحث‌ بیان‌ این‌ نکته‌ است‌ که‌ شخصیت هایی‌ نظیر مولوی‌ «در عین‌ حال‌ که‌ با طبیعت‌ و نمودهای‌ عینی‌ جهان‌ هستی‌ آشنایی‌ نزدیک‌ داشته‌ و با عینک‌ علمی‌ به‌ آنها نگریسته‌اند، واقعیاتی‌ در ماوراء نمودهای‌ عینی‌، آنان‌ را به‌ طور جدی‌ تحریک‌ نموده‌ و با این‌ حال‌ اصول‌ بنیادین‌ فراوانی‌ را که‌ مکتبهای‌ جهانی‌ بر مبنای‌ آنها پایه‌ریزی‌ می‌شوند، مطرح‌ ساخته‌اند».
۳-سیستم‌ جهان‌ بینی‌ مولوی‌: با نظر به‌ تفکر مولوی‌ نمی‌توان‌ از وی‌ انتظار عرضه‌ی‌ یک‌ مکتب‌ منظم‌ فلسفی‌ یا یک‌ نگرش‌ علمی‌ معمولی‌ را داشت‌. این‌ کوه‌ آتشفشان‌ را نمی‌توان‌ در قالبهای‌ متعارف‌ علمی‌ و فلسفی‌ قرار داد. نمی‌توان‌ گفت‌ او مشایی‌ یا اشراقی‌ یا ایده‌ آلیسم‌ و رئالیسم‌ است‌. وی‌ مافوق‌ مکاتب‌ فکری‌ و فلسفی‌ نظام‌مند است‌.
از نظر استاد اندیشه‌ و تفکر مولوی‌ را در پنج‌ قلمرو می‌توان‌ مورد بررسی‌ قرار داد:
الف‌ – قلمرو داستان‌ پردازیها و تمثیلها و تشبیه‌ها و تنظیرها که‌ در خلال‌ آنها حقایق‌ بسیاری‌ بیان‌ می‌شود.
ب‌ – قلمرو بینشهای‌ علمی‌ مولوی‌: در این‌ قلمرو صدها مسئله‌ علمی‌ ابتکاری‌ از زبان‌ مولوی‌ جاری‌ می‌شود نظیر جاذبیت‌ زمین‌، تضادهای‌ درونی‌ انسان‌ و….
ج‌ – قلمرو بینشهای‌ جهان‌ بینی‌: مولوی‌ اصول‌ بسیاری‌ را در این‌ زمینه‌ بیان‌ کرده‌ است‌ نظیر حدوث‌ عالم‌ و قانونمندیهای‌ آن‌، ارتباط‌ جهان‌ با خدا و….
د – قلمرو معرفتی‌: مولوی‌ نظام‌ جهان‌ هستی‌ را باز می‌داند و معتقد است‌ که‌ جهان‌ را با هیچ‌ نظام‌ معرفتی‌ محدود نمی‌توان‌ شناخت‌.
ه‌- قلمرو عرفانی‌: استاد معتقد است‌ که‌ عرفان‌ مولانا مثبت‌ است‌ و شور عرفانی‌ مولوی‌ زودگذر نیست‌.
رابطه‌ی‌ مولوی‌ با جهان‌ بینی‌ و ایدئولوژی‌ اسلامی‌ از نظر استاد جعفری‌
از نظر جعفری‌، استفاده‌ مولوی‌ از ۲۲۰۰ آیه‌ی‌ قرآن‌ و ۵۰۰ حدیث‌ در کتاب‌ مثنوی‌ نشانه‌ی‌ توجه‌ مولوی‌ به‌ متون‌ اسلامی‌ است‌. بعضی‌ از اصول‌ ایدئولوژی‌ اسلامی‌ را مولوی‌ به‌ گونه‌ای‌ خاص‌ تفسیر می‌کند. نظیر مسئله‌ رهبر و مربی‌، که‌ در کلمات‌ مولوی‌ به‌ عنوان‌ قطب‌ و شیخ‌ و پیر نمودار شده‌ است‌. مولوی‌ مطالبی‌ را نیز در زمینه‌ی‌ وحدت‌ وجود مطرح‌ می‌کند که‌ به‌ جهت‌ منتهی‌ شدن‌ به‌ وحدت‌ موجود – البته‌ نه‌ در هر مورد – از نظر استاد قابل‌ انتقاد است‌. بعضی‌ از مسائل‌ را نیز مولوی‌ به‌ صورتهای‌ مختلف‌ بیان‌ می‌کند. مانند مسئله‌ جبر و اختیار که‌ در مثنوی‌ به‌ شش‌ صورت‌ مطرح‌ شده‌ است‌:
الف‌ – جبر مطلق‌ که‌ همه‌ی‌ کارها را وابسته‌ به‌ مشیت‌ الهی‌ می‌داندک
ب‌ – جبر معیت‌ قیومی‌ که‌ ناشی‌ از عدم‌ استقلال‌ وجود انسانی‌ در برابر خداست‌ک
ج‌ – جبر علمی‌ که‌ کارهای‌ انسانی‌ را مانند سایر معلولها تلقی‌ می‌کند که‌ «به‌ طور جبر حتمی‌ به‌ دنبال‌ علل‌ خود به‌ وجود می‌آیند».
د – اختیار که‌ با «پدیده‌ مسئولیت‌ و احساس‌ تکلیف‌ و ارزش‌ شخصیت‌ اثبات‌ می‌گردد».
ه‌ – اختیار عالی‌ که‌ نمونه‌ای‌ از اوصاف‌ خداوندی‌ است‌.
و – امر بین‌ الامرین‌ که‌ در سخنان‌ اهل‌ بیت‌ بیان‌ شده‌ است‌.
از نظر استاد، مولوی‌ از دو بعد به‌ موضوعات‌ مختلف‌ نگاه‌ می‌کند. از یک‌ بعد با دید فلسفی‌ و کلامی‌ به‌ حقایق‌ انسان‌ و جهان‌ می‌نگرد و از بعد دیگر از افق‌ الهی‌ به‌ موجودات‌ جهان‌ هستی‌ نگاه‌ می‌کند. از همین‌ جاست‌ که‌ گاه‌ وحدت‌ وجود افراطی‌ را مطرح‌ می‌کند.

book learning
game mag
simulation anim
documentary speech
language music
movie serial
Software graphic
molavi-va-jahanbiniha-atige.ir

مولوی و جهان بینی ها
مرحوم علامه محمدتقی جعفری
Persian | PDF | ۱۸۶ pages | 1.8 MB
downalod-pdf

mohammad-tagi-Jafari-atige.irمحمدتقی جعفری تبریزی (مرداد ۱۳۰۴–۲۵ آبان ۱۳۷۷ شمسی) (۱۳۴۳–۱۴۱۹ قمری)، از جملهٔ مفسرین نهج البلاغه، فیلسوفان مسلمان و مولوی‌شناسان معاصر ایران می‌باشد.

زندگی‌نامه

محمدتقی جعفری تبریزی در مرداد ماه سال ۱۳۰۴ در روستای سقای ورزقان متولد شد. نام پدر وی کریم بود. وی درس نخوانده بود، ولی حافظه‌ای بسیار قوی داشت و غالب سخنان پندآموز را به طرزی شیوا بیان می‌کرد. شغل پدر وی نانوایی بود و به کار و تلاش علاقه‌ای وافر داشت. مادرش درس‌های دبستان را در خانه به وی آموخت.

تحصیلات اولیه

محمدتقی نزد مادر مقداری مقدمات دروس و قرآن را آموخت. آنگاه در مدرسهٔ اعتماد تبریز پایه چهارم و پنجم را با رتبه بالا گذراند. سپس به همراه برادرش مقارن سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم به مدرسهٔ طالبیه تبریز رفته و تحصیلات علوم دینی را نزد استادان آنجا پی گرفت. تأمین هزینهٔ زندگی، او را ناگزیر ساخته بود تا صبح‌ها به تحصیل پرداخته، و بعد از ظهرها را کار کند.

تحصیلات عالی

در سال ۱۳۱۹ ه. ش در ۱۵سالگی، زادگاه خویش را به قصد اقامت در تهران ترک نمود، و در مدرسه مروی نزد اساتید تحصیل متن رسائل و مکاسب را پی گرفت. پس از سه سال، در سال ۱۳۲۲ ه. ش به شهر قم مهاجرت نمود، و ضمن تحصیل در مدرسه دارالشفای قم ملبس به لباس روحانیت گردید و دروس خارج را در آنجا آغاز کرد.

وی سپس برای ادامه تحصیلات، راهی نجف شد. وی بیست و سه ساله بود که به درجهٔ اجتهاد نایل گردید. وی در سال ۱۳۳۶ یا ۱۳۳۷ ه. ش پس از یازده سال اقامت در نجف، به ایران بازگشت.

مجموعه آثار

پس از مرگ او مؤسسه نشر کرامت به مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری تغییر نام داد و یکی از اهداف آن تهیه مجموعه آثار محمدتقی جعفری بود به گونه‌ای که شامل تمام آثار او بشود. این مجموعه به تدریج توسط این مؤسسه منتشر می‌شود. تاکنون آثار زیر به صورت مجموعه آثار انتشار یافته‌اند:

 1. تکاپوی اندیشه‌ها
 2. عرفان اسلامی
 3. بررسی افکار هیوم و راسل
 4. حقوق جهانی بشر و کاوش‌های فقهی
 5. چهار شاعر (خیام، نظامی، سعدی، حافظ)

دسته‌بندی کتاب‌ها

 • اخلاق و مبانی
 1. وجدان
 2. اخلاق و مذهب
 • ادب و ادبیات
 1. مبدأ اعلا
 2. از دریا به دریا (کشف الابیات مثنوی مولوی)
 3. سه شاعر (حافظ، سعدی، نظامی)
 4. تحلیل شخصیت خیام
 • اندیشه‌های مولوی
 1. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی (۱۵ جلد)
 2. مولوی و جهان بینی‌ها
 3. علل و عوامل جذابیت سخنان مولوی
 4. فکرواره مثنوی
 • انسان و جهان شناسی
 1. ارتباط انسان – جهان
 2. ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل
 3. فلسفه و هدف زندگی
 4. آفرینش و انسان
 5. شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی
 6. انسان در افق قرآن
 7. حرکت و تحول از دیدگاه قرآن (به انضمام انسان در افق قرآن)
 • بررسی و نقد
 1. بررسی و نقد نظریات دیوید هیوم در چهار موضوع فلسفی
 2. توضیح و بررسی مصاحبه برتراند راسل – وایِت
 3. بررسی و نقد برگزیده افکار برتراند راسل
 4. بررسی و نقد کتاب «سرگذشت اندیشه‌ها»
 • حقوق سیاسی
 1. حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب
 2. حکمت اصول سیاسی اسلام
 • زیبایی شناسی و هنر
 1. زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام
 2. موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی
 • عرفان و معرفت
 1. عرفان اسلامی
 • علوم جدید
 1. بررسی فقهی و حقوقی طرح ژنوم انسانی
 • فقه
 1. رسائل فقهی (منابع فقه)
 2. الرضاع
 3. تعبد و تعقل در فقه اسلامی
 • فلسفه (مضاف و مطلق)
 1. همگرایی دین و دانش
 2. نهایهٔ الادراک الواقعی بین الفلسفه القدیمه والحدیثه
 3. تحقیقی در فلسفه علم
 • فلسفه عملی
 1. علم و دین در حیات معقول
 2. شناخت از دیدگاه علمی و قرآن
 • کلام و کلام جدید
 1. الامر بین الامرین
 2. جبر و اختیار
 3. فلسفه دین
 • معارف مکتبی
 1. نیایش امام حسین (ع) در صحرای عرفات
 2. امام حسین (ع) شهید فرهنگ پیشروِ انسانیت
 3. امید و انتظار
 4. معارف الهی
 • نهج البلاغه
 1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه (۲۷ جلد)
 2. ترجمه کامل نهج البلاغه
 3. فکروارهٔ نهج‌البلاغه
 • پرسش و پاسخ
 1. تکاپوی اندیشه‌ها (۲ مجلد)
 2. در محضر حکیم
 3. حیات معقول
 • کلیات
 1. مجموعه مقالات
 2. پیام خرد
 3. طرحی برای انقلاب فرهنگی

فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو

منبع : wikipedia-logo-300x200

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مطالب مشابه