سوره مبارکه بقره آیه ۸۷ و ۸۸ به همراه ترجمه و تفسیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَقَفَّیْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَکُلَّمَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَرِیقًا کَذَّبْتُمْ وَفَرِیقًا تَقْتُلُونَ (۸۷)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِکُفْرِهِمْ فَقَلِیلًا مَا یُؤْمِنُونَ (۸۸)

ترجمه فارسی :

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

ما به موسی کتاب (تورات) دادیم؛ و بعد از او، پیامبرانی پشت سر هم فرستادیم؛ و به عیسی بن مریم دلایل روشن دادیم؛ و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم. آیا چنین نیست که هر زمان، پیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس شما آورد، در برابر او تکبر کردید (و از ایمان آوردن به او خودداری نمودید)؛ پس عده‌ای را تکذیب کرده، و جمعی را به قتل رساندید؟! (۸۷)

و (آنها از روی استهزا) گفتند: دلهای ما در غلاف است! (و ما از گفته تو چیزی نمی‌فهمیم. آری، همین طور است!) خداوند آنها را به خاطر کفرشان، از رحمت خود دور ساخته، (به همین دلیل، چیزی درک نمی‌کنند؛) و کمتر ایمان می‌آورند (۸۸)

ترجمه انگلیسی :

In the name of Allah, most benevolent, ever-merciful

Remember We gave Moses the Book and sent after him many an apostle; and to Jesus, son of Mary, We gave clear evidence of the truth, reinforcing him with divine grace. Even so, when a messenger brought to you what did not suit your mood you turned haughty, and called some imposters and some others you slew (87)

And they say: “Our hearts are enfolded in covers.” In fact God has cursed them for their unbelief; and only a little do they believe (88)

ترجمه ترکی استانبولی :

Rahman ve rahim Allah adiyle

Şüphe yok ki Musa’ya Tevrat’ı verdik, ardından birtakım peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya apaçık deliller verip onu RuhülKudüs’le kuvvetlendirdik. Nefsinizin hoşlanmadığı bir emirle peygamber geldi mi demek ululanmak isteyeceksiniz, kiminiz onları yalanlayacak, kiminiz öldürecek ha (87)

Dediler ki: kalplerimiz örtülü, kılıf içinde. İş öyle değil. Küfürleri yüzünden Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onun için azı, pek azı inanır (88)

ترجمه آذربایجانی :

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

(Ey İsrail övladı!) Biz Musaya kitab (Tövrat) verdik, ondan sonra da bir-birinin ardınca peyğəmbərlər göndərdik. Məryəm oğlu İsaya aşkar mö’cüzələr (dəlillər) bəxş etdik və onu müqəddəs ruhla (Cəbraillə və ya ismi-ə’zəmlə) qüvvətləndirdik. Hər dəfə sizə ürəyinizə yatmayan bir şey (əmr, buyuruq) gətirən peyğəmbərə təkəbbür göstərmirdinizmi? Məhz buna görə də onların bir qismini təkzib etdiniz, bir qismini isə öldürdünüz (Zəkəriyya və ya Yəhya kimi) (87)

(Yəhudilər Qur’anı anlamaq və qəbul etmək barəsində) dedilər: “Bizim qəlblərimiz örtülüdür (pərdəlidir)”. (Lakin bu heç də belə deyildir). Əksinə, Allah onlara küfrlərinə görə lə’nət eləmişdir. Buna görə də onların ancaq az bir hissəsi (İbn Səlam və yoldaşları kimi) iman gətirər (88)

گزیده تفسیر :

دلهائى که در غلاف است
باز روى سخن در این آیات به بنى اسرائیل است ، هر چند مفاهیم و معیارهاى آن عمومیت دارد و همگان را در بر مى گیرد:
نخست مى گوید ما به موسى کتاب آسمانى (تورات ) دادیم (و لقد آتیناموسى الکتاب ).
و بعد از او پیامبرانى پشت سر یکدیگر فرستادیم (و قفینا من بعده بالرسل ).
پیامبرانى همچون داود و سلیمان و یوشع و زکریا و یحیى …
(و به عیسى بن مریم دلائل روشن دادیم ، و او را بوسیله روح القدس تاءیید نمودیم ) (و آتینا عیسى بن مریم البینات و ایدناه بروح القدس ).
(ولى آیا این پیامبران بزرگ با این برنامه هاى سازنده ، هر کدام مطلبى بر خلاف هواى نفس شما آورد، در برابر او استکبار نمودید و زیر بار فرمانش نرفتید)؟! (افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ).
این حاکمیت هوى و هوس بر شما آنچنان شدید بود که گروهى از آنها را تکذیب کردید، و گروهى را بقتل رساندید (ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون )
اگر تکذیب شما مؤ ثر مى افتاد و منظورتان عملى مى شد شاید به همان اکتفا مى کردید و اگر نه دست به خون پیامبران الهى آغشته مى ساختید!.
در تفسیر آیات گذشته تحت عنوان (تبعیض در احکام الهى ) این حقیقت را بازگو کردیم که معیار ایمان و تسلیم در برابر حق مواردى است که بر خلاف میل و هواى نفس انسان است ، و گرنه هر هواپرست بى ایمانى نسبت به احکامى که مطابق میل و منافع او است هماهنگ و تسلیم است .
ضمنا از این آیه به خوبى استفاده مى شود که رهبران الهى در مسیر ابلاغ رسالت خویش ، به مخالفتهاى هوا پرستان اعتنا نمى کردند، و باید هم چنین باشد زیرا رهبرى صحیح چیزى جز این نیست ، اگر پیامبران بخواهند خود را با هوى و هوسهاى بیقید و شرط مردم تطبیق دهند، کار آنها دنباله روى گمراهان
است نه رهبرى رهروان راه حق .
آیه بعد مى گوید: آنها در برابر دعوت انبیاء یا دعوت تو از روى استهزاء گفتند: دلهاى ما در غلاف است و ما از این سخنان چیزى درک نمى کنیم (و قالوا قلوبنا غلف ).
آرى همینطور است ، (خداوند آنها را به خاطر کفرشان لعنت کرده و از رحمت خویش دور ساخته است (به همین دلیل چیزى درک نمى کنند) و کمتر ایمان مى آورند) (بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤ منون ).
ممکن است جمله فوق درباره یهودیانى باشد که پیامبران را تکذیب کردند یا به قتل رساندند، و نیز احتمال دارد درباره یهودیان معاصر پیامبر باشد که در برابر سخنان او یک روش سرسختانه لجوجانه و انعطاف ناپذیر به خود مى گرفتند، ولى در هر حال بیانگر این واقعیت است که انسان بر اثر پیروى از هوسهاى سرکش آنچنان از درگاه خدا رانده مى شود و بر قلب او پرده ها مى افتد که حقیقت کمتر به آن راه مى یابد.
نکته ها
۱- رسالت پیامبران در اعصار مختلف
چنانکه گفتیم هواپرستان بى ایمان چون دعوت انبیاء را هماهنگ با منافع کثیف خود نمى دیدند در برابر آن مقاومت مى کردند، مخصوصا با گذشت زمان تعلیمات آنها را به بوته فراموشى مى سپردند، روى همین جهت لازم بود، براى یادآورى مجدد انسانها، رسولان خدا یکى پس از دیگرى فرستاده شوند، تا مکتب آنها به دست فراموشى سپرده نشود.
در سوره (مؤ منون ) آیه ۴۴ مى خوانیم : ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امه رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا: (سپس رسولان خود را پى در پى فرستادیم هر زمان رسولى به سراغ امتى مى آمد او را تکذیب مى کردند و ما آنها را یکى پس از دیگرى قرار مى دادیم ).
در نهج البلاغه ، آنجا که هدف بعثت پیامبران را تشریح مى کند همین حقیقت بازگو شده است فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه ، لیستادوهم میثاق فطرته ، و یذکروهم منسى نعمته ، و یحتجوا علیهم بالتبلیغ ، و یثیروا لهم دفائن العقول : (خداوند رسولان خویش را به سوى آنها مبعوث کرد، و انبیاى خویش را به سوى آنان گسیل داشت ، تا اینکه از مردم اداى پیمان فطرى آنها را طلب نمایند، و نعمتهاى فراموش شده او را یادآور شوند، با تبلیغات حجت را بر مردم تمام کنند و گنجینه هاى نهفته عقلها را در پرتو تعلیماتشان آشکار سازند).
بنابراین آمدن پیامبران الهى در اعصار و قرون مختلف براى یادآورى نعمتهاى او، و درخواست اداى پیمان فطرت و تجدید دعوتها و تبلیغات پیامبران پیشین بوده است ، تا زحمات آنان و برنامه هاى اصلاحیشان متروک نگردد و فراموش نشود.
و اما اینکه چگونه پیامبر اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلم ) خاتم پیامبران است ، و چرا بعد از او نیاز به پیامبرى نیست به خواست خدا ذیل آیه ۴۰ سوره احزاب بحث خواهد شد.
۲- روح القدس چیست ؟
مفسران بزرگ درباره روح القدس ، تفسیرهاى گوناگونى دارند:
۱- برخى گفته اند منظور جبرئیل است ، بنابراین معنى آیه مورد بحث چنین
خواهد بود خداوند عیسى را به وسیله جبرئیل کمک و تاءیید کرد.
شاهد این سخن آیه ۱۰۲ نحل است قل نزله روح القدس من ربک بالحق : (بگو روح القدس آن را به حقیقت بر تو نازل کرده است ).
اما چرا جبرئیل را روح القدس مى گویند؟ به خاطر این است که از طرفى جنبه روحانیت در فرشتگان مساءله روشنى است و اطلاق کلمه (روح ) بر آنها کاملا صحیح است ، و اضافه کردن آن به (القدس ) اشاره به پاکى و قداست فوق العاده این فرشته است .
۲- بعضى دیگر معتقدند (روح القدس ) همان نیروى غیبى است که عیسى (علیه السلام ) را تاءیید مى کرد، و با همان نیروى مرموز الهى مردگان را به فرمان خدا زنده مى نمود.
البته این نیروى غیبى به صورت ضعیفتر در همه مؤ منان با تفاوت درجات ایمان وجود دارد و همان امدادهاى الهى است که انسان را در انجام طاعات و کارهاى مشکل مدد مى کند و از گناهان باز مى دارد، لذا در بعضى از احادیث در مورد بعضى شعراى اهل بیت (علیهمالسلام ) مى خوانیم که پس از خواندن اشعارش براى امام به او فرمود: انما نفث روح القدس على لسانک : (روح القدس بر زبان تو دمید و آنچه گفتى به یارى او بود).
۳- بعضى از مفسران نیز روح القدس را به معنى (انجیل ) تفسیر کرده اند.
ولى دو تفسیر اول نزدیکتر به نظر مى رسد.
۳- عقیده مسیحیان درباره روح القدس
در کتاب (قاموس کتاب مقدس ) چنین مى خوانیم : (روح القدس ، اقنوم سوم از اقانیم ثلاثه الهیه خوانده شده است و آن را (روح ) گویند، زیرا که مبدع و مخترع حیات مى باشد، و مقدس گویند بواسطه اینکه یکى از کارهاى مخصوص او آنکه قلوب مؤ منین را تقدیس فرماید، و بواسطه علاقه اى که به خدا و مسیح دارد او را (روح الله ) و (روح المسیح ) نیز مى گویند).
تفسیر دیگرى که در این کتاب آمده این است که :
(اما روح القدس که تسلى دهنده ما مى باشد همانست که همواره ما را براى قبول و درک راستى و ایمان و اطاعت ترغیب مى فرماید، و او است که اشخاصى را که در گناه و خطا مرده اند زنده مى گرداند و ایشان را پاک و منزه ساخته لائق تمجید حضرت واجب الوجود مى فرماید).
چنانکه ملاحظه مى کنید در این عبارات قاموس کتاب مقدس به دو معنى اشاره شده است : یکى اینکه روح القدس ‍ یکى از خدایان سه گانه است که این موافق عقیده تثلیث است ، همان عقیده شرک آلودى که آنرا از هر نظر مردود مى دانیم ، و دیگرى شبیه دومین تفسیرى است که در بالا ذکر کردیم .
۴- دلهاى بیخبر و مستور
یهود در مدینه در برابر تبلیغات رسول اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلم ) ایستادگى به خرج مى دادند، و از پذیرفتن دعوت او امتناع مى ورزیدند هر زمانى بهانه اى براى شانه خالى کردن از زیر بار دعوت پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلم ) مى تراشیدند که در این آیه مورد بحث به یکى از سخنان آنها اشاره شده است .
آنها مى گفتند دلهاى ما در حجاب و غلاف است و آنچه بر ما مى خوانى ما نمى فهمیم !
مسلما آنها این گفته را از روى استهزاء و سخریه مى گفتند، اما قرآن مى فرماید: مطلب همانست که آنها مى گویند، زیرا بواسطه کفر و نفاق دلهاى آنها در حجابهائى از ظلمت و گناه و کفر قرار گرفته و خداوند آنها را از رحمت خود دور داشته است ، و به همین دلیل بسیار کم ایمان مى آورند.
در سوره نساء آیه ۱۵۵ نیز همین مطلب یادآورى شده : و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یؤ منون الا قلیلا:(آنها مى گویند قلبهاى ما در غلاف است و نمى تواند گفته تو را درک کند، این بواسطه آن است که خداوند در اثر کفرشان مهر بر دلهایشان نهاده ، لذا جز عده کمى از آنان ایمان نخواهند آورد).

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مطالب مشابه