روشهای پرداخت

مشتریان عزیز به دو روش می توانند مبلغ سفارش را تسویه کنند.

روش اول استفاده از درگاه های پرداخت و خرید آنلاین

روش دوم واریز جمع مبلغ سفارش به اضافه 15 هزار تومان هزینه بسته بندی و پست به کارت بانک پاسارگاد شماره

bp

و ارسال تصویر فیش واریزی به شماره تلگرام و یا ایمیل مدیر سایت

ایمیل :

Sajjad.Ferrari2002@gmail.com

تلگرام :

09304797570

از انتخاب شایسته شما متشکریم