در این دسته بندی نرم افزارها و آموزش ها و کتاب های ویژه برای دانلود قرار داده شده اند. این بخش در راستای بالا بردن سطح علمی و توانایی های فنی و مهارت های فردی کاربران فعالیت دارد.