محصولات این گروه مجموعه های ارزشمندی از مجلات معتبر ایران و جهان می باشند. همه این مجموعه ها به صورت ماهانه آپدیت می شوند و شامل جدیدترین نسخه ها هستند. تک تک مجلات به صورت صفحه به صفحه تست شده و با برترین کیفیت ارائه می شوند.
قیمت این مجلات با توجه به ارزش آنها بسیار ناچیز بوده و مقطوع می باشند

مجموعه مجله

1 2 3