در این شاخه بهترین و پرکاربردترین پلاگین ها و سمپل های نرم افزارهای آهنگ سازی که با نام VST شناخته می شوند جمع آوری شده است. تمام این نرم افزارها توسط متخصصان این رشته تست و اجرا شده اند.

آهنگ سازی و VST

1 2