chfi

مدرک بین المللی جرم شناسی رایانه ای CHFI version 8

68,000 تومان

  • Computer Hacking Forensic Investigator
  • مجموعه نرم افزار و آموزش دوره بین المللی جرم شناسی رایانه ای
  • به زبان انگلسی در قالب 4DVD
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه