Neuro-linguistic programming

مجموعه کتاب های آموزشی افزایش مهارت های عصبی کلامی

65,000 تومان

 • مجموعه کتاب های آموزشی NLP
 • NLP & Mind Tweaking E-Book Collection
 • راهکارهای افزایش سرعت ذهن
 • علم و هنر رسیدن به کمال و موفقیت
 • بیش از ۱۰۰ جلد کتاب فوق العاده
 • اختصاصی فروشگاه عتیقه

آموزش مهارت های برنامه ریزی عصبی کلامی NLP Anchoring

45,000 تومان

 • آموزشی بی نظیر و بسیار مفید
 • NLP Anchoring
 • افزایش مهارت های عصبی کلامی در ۳۰ روز
 • به زبان انگلیسی با کیفیت عالی
 • اختصاصی فروشگاه عتیقه