مجموعه کتاب های جبر و Matlab

65,000 تومان
  • بیش از ۲۷۰ کتاب آموزشی و مرجع جبر و ریاضیات
  • + مجموعه بیش از ۷۰ کتاب آموزشی نرم افزار Matlab
  • با بهترین کیفیت در قالب ۲DVD فشرده
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های جبر و Matlab

Algebra (جبر) شاخه‌ای از علم ریاضیات است که به مطالعه ساختار و کمیت می‌پردازد. در جبر از نشانه‌ها و معادلات برای نشان دادن ارتباط بین مفاهیم جبری استفاده می‌کنند. متغیرها و ثابت‌های مختلفی در روابط جبری وارد می‌شود و طبق اصول خاصی که برای هر کدام از انواع این معادلات مقرر شده مقادیر متغیرها به دست می‌آید. می‌توان جبر را تعمیم و تجریدی از حساب دانست که در آن بر خلاف حساب عملیاتی مانند جمع و ضرب نه بر اعداد بلکه بر نمادها انجام می‌گیرد. جبر در کنار آنالیز و هندسه یکی از سه شاخه اصلی ریاضیات است. علم جبر نخستین بار از مشرق‌زمین شروع شد و دانشمندانی چون خوارزمی و غیاث‌الدین جمشید کاشانی در این علم تاثیرگذار بودند. این مجموعه شامل کتاب های مطرح در زمینه جبر به زبان انگلیسی می باشد که مورد نیاز دانشجویان، اساتید و علاقه مندان این رشته می باشد.

Ebook List:
A college algebra (1889,1895)
A college algebra (1904)
A complete course in algebra for academies and high schools (1885)
A complete course in algebra for academies and high schools (1885)
A course in algebra. Being course one in mathematics in the University of Wisconsin (1888)
A drill-book in algebra (1896 1892)
A first book in algebra (1894)
A first course in algebra (1908)
A first course in elementary algebra (1911 1910)
A first course in higher algebra (1917)
A graphic method for solving certain algebraic problems (1875)
A high school algebra (1913)
A higher algebra (1891)

A key containing the statements and solutions of questions in Prof. Charles Davies’ New elementary algebra for the use of teachers only (c1859)
A key to the tenth edition of Bonnycastle’s Introduction to algebra
A new algebra (Volume 1) (1908-)
A practical treatise on algebra, designed for the use of students in high schools and academies (1854)
A review of algebra (1914)
A school algebra (1887 1882)
A school algebra (1897, c1890)
A school algebra complete (c1897)
A second course in algebra (c1909)
A second course in elementary algebra (1910)
A short course in higher algebra  for academies, high schools, and colleges (1889)
A short introduction to graphical algebra (1903)
A short introduction to graphical algebra (1907)
A text book of algebra (1887)
A theoretical and practical treatise on algebra … designed for schools, colleges, and private students (1858, c1857)
A theoretical and practical treatise on algebra
A treatise of algebra wherein the principles are demonstrated … To which is added, the geometrical construction of a great number of linear and plane problems .. (1809)
A Treatise of algebra wherein the principles are demonstrated and applied in many useful and interesting enquiries
A treatise on algebra (1850)
A treatise on algebra (1868)
A treatise on algebra (1887)
A treatise on algebra (1892)
A treatise on algebra (1900)
A treatise on algebra (1913)
A treatise on algebra for the use of schools and colleges (c1849)
A treatise on algebra, containing the latest improvements. Adapted to the use of schools and colleges (1846)
A treatise on algebra, containing the latest improvements. Adapted to the use of schools and colleges (1850)
A treatise on algebra, containing the most useful parts of that science, illustrated by a copious collection of examples designed for the use of schools and colleges (1852)
A treatise on the elements of algebra (1826)
A university algebra … (1882, c1873)
A university algebra
Academic algebra (1901)
Advanced algebra (1906)
Advanced algebra (1913)
Advanced algebra (c1905)
Advanced algebra for colleges and schools (c1902)
Advanced arithmetic and elementary algebra and mensuration(1917)
Advanced course in algebra (1904)
Algebra  part II (1882)
Algebra (1957)
Algebra adapted to the course of instruction usually pursued in the colleges and academies of the United States (1865)
Algebra an elementary text-book for the higher classes of secondary schools and for colleges (1904-1906)
Algebra for beginners (c1894)
Algebra for beginners; with numerous examples (1880)
Algebra for schools (1899)
Algebra for schools and colleges (1881)
Algebra for schools and colleges (1887 1884)
Algebra for secondary schools (1906)
Algebra for the use of colleges and schools (1889)
Algebra, first course (1913)
Algebra, theoretical and practical (1852)
Algebra, with Arithmetic and mensuration, from the Sanscrit of Brahmegupta and Bháscara. Translated by Henry Thomas Colebrooke (1817)
Algebra; an elementary text-book for the higher classes of secondary schools and for colleges (Volume 2) (1889)
Algebra; an elementary text-book for the higher classes of secondary schools and for colleges (Volume 2) (1904-1906)
Algebraical problems, producing simple and quadratic equations, with their solutions; designed as an introduction to the higher branches of analytics (1812)
An algebra designed for the use of high schools, academies, and colleges (c1857)
An easy algebra for beginners  being a simple, plain presentation of the essentials of elementary algebra
An elementary treatise on algebra, for the use of students in high schools and colleges (1841)
An elementary treatise on algebra, theoretical and practical .. (1851 1847)
An elementary treatise on algebra. Designed as first lessons in that science (1856 1850)
An elementary treatise on algebra; (1848)
An elementary treatise on graphs (1904)
An elementary treatise on graphs (1904)2
An elementary treatise on graphs (1905)
An essay on algebraic development
An introduction to algebra  being the first part of A course of mathematics, adapted to the method of instruction in the American colleges (1857, c1852)
An introduction to algebra being the first part of a course of mathematics, adaped to the method of instruction on the American colleges (1850, 1848)
An introduction to algebra being the first part of a course of mathematics, adapted to the method of instruction in the higher schools and academies in the United States (1819)
An introduction to algebra, with notes and observations; designed for the use of schools, and other places of public education (1824)
An introduction to algebra; being the first part of a course of mathematics, adapted to the method of instruction in the American colleges (1814)
An introduction to the elements of algebra, designed for the use of those who are acquainted only with the first principles of arithmetic. Selected from the algebra of Euler (1818)
An introduction to the logic of algebra. With illustrative exercises (1890)
Answers to Wentworth’s algebra (188-)
Arithmetica universalis  sive De compositione et resolutione arithmetica Volume 1 (1761)
Arithmetica universalis  sive De compositione et resolutione arithmetica Volume 2 (1761)
Beginners’ algebra (1922)
Bradbury’s elementary algebra (1881 c1877)
Brief course in algebra (c1915)
College algebra (1908)
College algebra (1913)
College algebra (c1890)
College requirements in algebra. A final review (1892)
Computation and mensuration (1907)
De Arte Logistica Joannis Naperi Merchistonii Baronis Libri Qui Supersunt
Differential Equations From The Algebraic Standpoint ( 00, 1932)
Durell’s introductory algebra (1912)
Eaton’s Elementary algebra designed for the use of high schools and academies (c1868)
Einführung in die höhere Algebra (1910)
Elementary algebra (1877)
Elementary algebra (188-)
Elementary algebra (1896)
Elementary algebra (1906)
Elementary algebra (1916)
Elementary algebra (1917)
Elementary algebra (C. Scribner’s Sons)
Elementary algebra (c1904)
Elementary algebra (c1915)
Elementary algebra embracing the first principles of the science (1850, 1845)
Elementary algebra embracing the first principles of the science (1853, c1852)
Elementary algebra embracing the first principles of the science (1856)
Elementary algebra first-second year course (1915-16)
Elementary algebra first-second year course (Volume 1) (1915-16)
Elementary algebra for the use of preparatory schools (1895)
Elementary algebra for the use of schools and colleges (1900)
Elementary algebra, first course (1911)
Elementary and practical algebra in which have been attempted improvements in general arrangement and exposition
Elementary treatise on algebra, theoretical and practical .. (1839)
Elements of algebra  for colleges, schools, and private students (1866)
Elements of algebra (1876)
Elements of algebra (1881)
Elements of algebra (1886, c1881)
Elements of algebra (1893)
Elements of algebra (1895, c1881)
Elements of algebra (1900)
Elements of algebra (1900)2
Elements Of Algebra (1917)
Elements of algebra a course for grammar schools and beginners in public and private schools (c1894)
Elements of algebra embracing also the theory and application of logarithms … (1843)
Elements of algebra including Sturms’ theorem
Elements of algebra on the basis of M. Bourdon, embracing Sturm’s and Horner’s theorems and practical examples (1860, c1853)
Elements of algebra preliminary to the differential calculus (1837)
Elements of algebra, being an abridgement of Day’s Algebra
Elements of algebra, on the basis of M. Bourdon embracing Sturm’s and Horner’s theorems, and practical examples (1868)
Elements of algebra. Translated from the French, with the notes of Bernoulli and the additions of De La Grange. 3d ed
Elements of algebra… (1864)
Elements of algebra; tr. from the French of M. Bourdon (1835)
Elements of arithmetic (1840)
Essentials of algebra  complete course (an adequate preparation for the college or technical school) for secondary schools (c1905)
Essentials of algebra for secondary schools (c1897)
Examples in algebra a collection of exercises to accompany any textbook (1914)
Exercises in algebra (1904)
Exercises In Algebra Part I (1924)
First course in algebra (c1917)
First course in algebra with eight thousand examples including three thousand mental exercises (1907)
First lessons in algebra, being an easy introduction to that science; designed for the use of academies and common schools (1834)
First lessons in algebra, embracing the elements of the science (1838)
First principles of algebra  complete course (1912)
First year Algebra (1911)
First year algebra (c1912)
First year in algebra (c1905)
Foundations Of Algebraic Topology ( 00, 1952)
Funktionentheoretische vorlesungen (1897-99) (Volume 1)
Funktionentheoretische vorlesungen (1897-99) (Volume 2)
Gradations in algebra in which the first principles of analysis are inductively explained. Illustrated by copious exercises, and made suitable for primary schools (1839)
Gradations in algebra, in which the first principles of analysis are inductively explained (1851)
Grammar school algebra (1904)
Graphic algebra (1908)
Graphic algebra, or, Geometrical interpretation of the theory of equations of one unknown quantity (1887 1882)
Graphic algebra; or, Geometrical interpretation of the theory of equations of one unknown quantity
Graphs and imaginaries an easy method of finding graphically imaginary roots of quadratic equations
High school algebra (1915)
High school algebra (1907)
High school algebra elementary course (1907)
Higher Algebra (1936)
Higher algebra (1900)
Higher algebra (1913)
Homological Algebra ( 00, 1956)
Intermediate Algebra ( 00, 1947)
Intermediate Algebra (1948)
Intermediate algebra (1916)
Introduction to algebra for the use of secondary school and technical colleges (1905)
Introduction to algebra for the use of secondary schools and technical colleges (1898)
Introduction To Algebraic Theories ( 00, 1941)
Junior algebra for schools microform containing a full treatment of graphs with answers (1908)
Key to Davies’ Bourdon with many additional examples, illustrating the algebraic analysis also, a solution of all the difficult examples in Davies’ Legendre (1856)
Key to Davies’ Bourdon with many additional examples
Key to Davies’ Bourdon, with many additional examples, illustrating the algebraic analysis (1873)
Key to Davies’ Bourdon, with many additional examples, illustrating the algebraic analysis (1879)
Key to Elements of algebra… (1866)
Key to New practical algebra, for teachers (1881 1877)
Key to Robinson’s new university algebra (1867)
Key to Robinson’s university algebra; containing, also, a short treatise on the indeterminate and diophantine analysis (1858 1847)
Key to the teacher’s handbook of algebra (1880)
Lehrbuch der Algebra (1895-1896) (Volume 1)
Lehrbuch der Algebra (1895-1896) (Volume 2)
Linear algebras (1914)
Linear associative algebra (1882)
Milne’s second course in algebra (1915)
Misc
Miscellaneous examples in algebra with equationpapers (1868)
Na haawina mua o ka hoailona helu
New elementary algebra containing the rudiments of science for schools and academies (1866, c1859)
New elementary algebra embracing the first principles of the science (1875, c1859)
New elementary algebra embracing the first principles of the science (1891)
New grammar school arithmetic (1903)
New practical algebra; adapted to the improved methods of instruction in schools, academies, and colleges; with an appendix (1880)
New school algebra (1898)
New university algebra
Number and its algebra syllabus of lectures on the theory of number and its algebra introductory to a collegiate course in algebra (1896)
Numbers symbolized an elementary algebra (1889)
Numbers universalized an advanced algebra (1889-90)
Pelicotetics; or, The science of quantity, an elementary treatise on algebra and its groundwork,
Philosophy & fun of algebra (1909)
Practical algebra, first year course (1910)
Practical curve tracing with chapters on differentiation and integration (1910)
Public school Euclid and Algebra (1894)
Ray’s algebra, part first on the analytic and inductive methods of instruction with numerous practical exercises designed for common schools and academics (1848)
School algebra (1890)
Second course in algebra (1920)
Second course in algebra (1911)
Second course in algebra (1913)
Second course in algebra (1913)2
Second course in algebra (1918)
Self-examinations in algebra (1825)
Shorter course in algebra (1886)
Standard algebra (1914)
Standard algebra (c1908)
Suggestions on the teaching of algebra, with special reference to the use of Durell and Arnold’s algebra (1921)
Suggestions on the teaching of algebra, with special reference to the use of Durell and Arnold’s algebra (1921)2
Supplementary algebra (1905)
Syllabus of algebra .. (1834)
Synopsis of linear associative algebra. A report on its natural development and results reached up to the present time (1907)
Teacher’s manual for First year algebra scales (1922)
Text-book of algebra. Through quadratic equations (1893)
The algebra of Mohammed ben Musa (1831)
The algebra of Mohammed ben Musa. Edited and translated by Frederic Rosen (1831)
The common school algebra (1867)
The complete algebra  designed for use in schools, academies, and colleges (1875, c1874)
The complete algebra. For high schools, preparatory schools, and academics (1881)
The complete algebra
The elements of algebra (1880)
The elements of algebra (1892)
The elements of algebra designed for the use of schools.. (1862)
The elements of algebra designed for the use of students in the university (1830)
The elements of algebra for the use of schools and colleges. Part 1 (1878)
The elements of algebra. Designed for the use of students in the university (1830)
The elements of algebra. Hints and answers to the exercises in Elements of algebra (1886)
The elements of algebra.. part I (1861)
The elements of algebra; designed for the use of schools. From the 13th London ed (1862)
The elements of algebra; designed for the use of schools. From the 13th London ed. A key to algebra (1862)
The elements of algebra; with numerous exercises, for viva voce and written work (1886)
The high school algebra  part I (1886)
The laws of algebra, an elementary course in algebraic theory (1915)
The number-system of algebra treated theoretically and historically (1891)
The philosophy of arithmetic(considered as a branch of mathematical science) and the elements of algebra (1812)
The principles of elementary algebra (1892)
The principles of elementary algebra (1900)
The teacher’s hand-book of algebra; containing methods, solutions and exercises illustrating the latest and best treatment of the elements of algebra (1880)
The teacher’s hand-book of algebra; containing methods, solutions and exercises(1881)
The teaching of algebra (including trigonometry) (1914)
The young algebraist’s companion
Treatise on algebra .. (1850)
Treatise on algebra, for the use of schools and colleges (1855)
Trigonometry and double algebra (1849)
University algebra  (c1880)
Wentworth & Hill’s examination manuals (1884)
Élémens d’algèbre, à l’usage de l’Ecole centrale des quatre nations (1825)


MATLAB یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان‌ برنامه‌نویسی نسل چهارم است. واژهٔ متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه‌است که از ترکیب دو واژهٔ MATrix (ماتریس) و LABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه‌است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می‌شوند.
کار کردن با ماتریس‌ها در متلب بسیار ساده است. در حقیقت تمام داده‌ها در متلب به شکل یک ماتریس ذخیره می‌شوند. برای مثال یک عدد (اسکالر) به شکل یک ماتریس ۱*۱ ذخیره می‌شود.یک تصویر به شکل یک ماتریس سه بعدی ذخیره می‌گردد که بُعد اول و دوم آن برای تعیین مختصات نقاط و بُعد سوم آن برای تعیین رنگ نقاط استفاده می‌شود. فایل‌های صوتی نیز در متلب به شکل ماتریس‌های تک ستون (بردارهای ستونی) ذخیره می‌شوند. بنابراین جای تعجب نیست که متلب مخفف عبارت آزمایشگاه ماتریس باشد.
در مجموعه کتاب حاضر ، کتاب های معتبر مربوط به این زبان برنامه نویسی گردآوری شده است.

Ebook List :
A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users – Hunt Lipsman & Rosenberg.pdf
A Guide to MATLAB Object-Oriented Programming – Andy H. Register.pdf
Adaptive Filtering Primer with MATLAB – Poularikas and Ramadan.pdf
Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB – Howard B. Wilson.pdf
Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications using Matlab – E.S. Gopi.pdf
An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB – S.R. Otto & J.P. Denier.pdf

Antenna and EM Modeling with MATLAB – Sergey N. Makarov.pdf
Applied Numerical Methods Using MATLAB – Yang Cao Chung and Morris.pdf
Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R – Joaquim P. Marques.pdf
Basics of MATLAB and Beyond – Andrew Knight.pdf
Biosignal and Biomedical Image Processing MATLAB based Applications – John L. Semmlow.pdf
Business Economics & Finance with Matlab GIS and Simulation Models – Patrick L.Anderson.pdf
Chemical Process Control a First Course with Matlab – P.C. Chau.pdf
Circuit Analysis II with MATLAB – Steven T. Karris.pdf
Classical Feedback Control with MATLAB – Boris J. Lurie and Paul J. Enright.djvu
Classification Parameter Estimation & State Estimation An Engg Approach Using MATLAB.pdf
Computational Colour Science Using MATLAB – Stephen Westland & Caterina Ripamonti.pdf
Computational Mathematics Models Methods and Analysis with Matlab – Robert E. White.pdf
Computational Statistics Handbook with MATLAB – Martinez & Martinez.pdf
Contemporary Communication Systems using Matlab – Proakis and Salehi.pdf
Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling  – Steven T. Karris.pdf
Digital Image Processing Using Matlab – Gonzalez Woods & Eddins.pdf
Digital Signal and Image Processing Using MATLAB – Gerard Blanchet & Maurice Charbit.pdf
Digital Signal Processing – Computer Based Approach – Sanjit K. Mitra.pdf
Digital Signal Processing Using Matlab V4 – Ingle and Proakis.pdf
Dynamic Simulations of Electric Machinery – Chee Mun Ong.djvu
Electronic Devices and Amplifier Circuits with MATLAB Applications – Steven T. Karris.pdf
Electronics and Circuit Analysis Using MATLAB – John O. Attia.pdf
Elem. Math. and Comp. Tools for Engineers using MATLAB – J. Manassah.pdf
Embedded Control Systems in C C++ Using MATLAB – Jim Ledin.chm
Embedded Image Processing with DSP Examples in MATLAB – Shehrzad Qureshi.pdf
Engineering Analysis Interactive Methods and Programs with MATLAB – Y. C. Pao.pdf
Engineering and Scientific Computations Using MATLAB – Sergey E. Lyshevski.pdf
Environmental Modeling Using MATLAB – Ekkehard Holzbecher.pdf
Essential MATLAB for Engineers and Scientists – Brian D. Hahn & Daniel T. Valentine.pdf
Exploratory Data Analysis with MATLAB – Martinez and Martinez.pdf
Fundamentals of Electromagnetics with Matlab – Lonngren & Savov.pdf
Graphics and GUIs with MATLAB – Patrick Marchand and O. Thomas Holland .pdf
Introduction to Fuzzy Logic using MatLab – Sivanandam Sumathi and Deepa.pdf
Introduction to MATLAB – Sikander M. Mirza.pdf
Introduction to Simulink with Engineering Applications – Steven T. Karris.pdf
Intuitive Probability and Random Processes Using MatLab – Steven M. Kay.pdf
Kalman Filtering Theory and Practice Using MATLAB – Grewal and Andrews.pdf
MathWorks Documentation – MATLAB V7 Function References.pdf
MathWorks Documentation – MATLAB V7 Introductory and Programming.pdf
MATLAB Guide – Desmond J. Higham & Nicholas J. Higham.djvu
MATLAB Primer (6th Ed) – Kermit Sigmon & Timothy A. Davis.pdf
MATLAB Primer (7th Ed) – Timothy A. Davis & Kermit Sigmon.pdf
MATLAB Programming – David Kuncicky.pdf
MATLAB Recipes for Earth Sciences – M.H.Trauth.pdf
MATLAB Simulations for Radar Systems Design – Bassem R. Mahafza & Atef Z. Elsherbeni.pdf
Mechanics of Composite Materials with MATLAB – George Z. Voyiadjis & Peter I. Kattan.pdf
Numerical Analysis Using MATLAB and Excel – Steven T. Karris.pdf
Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets – Steven T. Karris.pdf
Numerical Computing with MATLAB – Cleve Moler.pdf
Numerical Methods in Engineering with MATLAB – Jaan Kiusalaas.pdf
Numerical Methods in Finance & Economics A MATLAB based Introduction – Paolo Brandimarte.pdf
Numerical Methods using MATLAB – Mathews and Fink.pdf
Numerical Techniques for Chemical & Biological Engineers Using MATLAB – Elnashaie & Uhlig.pdf
Optical Scanning Holography with MATLAB – Ting Chung Poon.pdf
Optics Learning by Computing with Examples using MATLAB – K.D. Moller.pdf
Ordinary and Partial Differential Equation Routines in Matlab – H.J. Lee & W.E. Schiesser.pdf
Radar Systems Analysis and Design Using MatLab – Mahafza Bassem R.pdf
Robust Control Design with Matlab – Gu Petkov and Konstantinov.pdf
Scientific Computing with Matlab – Alfio Quarteroni & Fausto Saleri.djvu
Scientific Computing with Matlab and Octave – Alfio Quarteroni & Fausto Saleri.pdf
Signals and Systems with MATLAB Applications – Steven T. Karris.pdf
Signals and Systems with MATLAB Computing and Simulink Modeling – Steven T. Karris.pdf
Solving ODEs with MATLAB – Shampine Gladwell Thompson.pdf
Solving ODEs with Matlab Instructors Manual – L.F. Shampine.pdf
Spectral Methods in MATLAB – Lloyd N. Trefethen.pdf
The Finite Element Method using MATLAB – Kwon and Bang.pdf
Vibration Simulation Using MATLAB and ANSYS – Michael R Hatch.pdf


همچنین ببینید :

Matlab essential educator-math-courses
mathematics ebook science and scientific ebook collection
chemistry-ebook-collection physics-geophysics-astrophysics-ebook-collection

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه کتاب های جبر و Matlab”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.