مجموعه کتاب های صنعت خودرو

85,000 تومان
  • مجموعه بیش از ۲۴۰ کتاب صنعت خودرو
  • Automotive E-Book Collection
  • طراحی صنعتی، تاریخچه، مکانیک، قطعات و ...
  • + مجموعه کتاب های مهندسی مکانیک خودرو
  • با بهترین کیفیت
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های صنعت خودرو

Automotive E-Book Collection

خودرو یا همان اتومبیل اولین بار در سال ۱۶۷۸ توسط پدر فردیناند فربیست مبلغ مسیحی بلژیکی در چین طراحی و ساخته شد که توسط بخار کار می‌کرد. امروز خودرو های بسیاری ساخته می شود و هر کدام آنها یک ویژگی خاصی دارد موتور های هر کدام از این خودرو ها هر روزه پیشرفت می کند و مدرن تر می شود. در مجموعه کتاب های حاضر شما بیشتر با این پیشرفت ها و مهندسی های پیچیده اتومبیل های امروزی آشنا خواهید شد.

Ebook List:
۵۰ Awesome Auto Projects for the Evil Genius Gavin Harper.pdf
Automotive Milliken Milliken Race Car Vehicle Dynamics  ۱۹۹۵ .pdf
Advanced Automotive Fault Diagnosis Tom Denton.pdf
Advanced Control Engineering Roland Burns.pdf
Advanced Engineering Dynamics Harrison & Nettleton.pdf
Advanced Microsystems Automotive Applications Jurgen Valldorf.pdf
Advanced Microsystems For Automotive Aplication G. Valldorf.pdf
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2009 G. Meyer.pdf

Advanced Vehicle Technology Heinz Heisler.pdf
Advances in Vehicle Design John Fenton.pdf
Aerodynamics for Engineering Students E.L. Houghton.pdf
Air Engines Theodor Finkelstein.pdf
Alternator Check and Replacement.pdf
American Cars 1946-1959 Every Model Year by Year.pdf
American Cars 1960-1972 Every Model Year by Year.pdf
Automobile Electrical and Electronic Systems Tom Denton.pdf
Automotive Advanced Automotive Fault Diagnosis.pdf
Automotive Advanced Vehicle Technology 2E.pdf
Automotive Automotive Chassis Engineering Principles.pdf
Automotive Automotive Chassis Vol 1 & 2.pdf
Automotive Automotive Computer Controlled System.pdf
Automotive Automotive Engines.pdf
Automotive Automotive Measurement Technology In-Vehicle and in the Lab 3.pdf
Automotive Automotive Paints and Coatings.pdf
automotive automotive transmissions fundamentals selection design (1999).pdf
Automotive Brake Handbook.pdf
Automotive Build Your Own Sports Car.pdf
Automotive Diesel Engine Reference Book.pdf
Automotive Electric Vehicle Battery Systems.pdf
Automotive Engineering Fundaments of the Internal Combustion Engine.pdf
Automotive Fundamentals and Technology of Combustion.pdf
Automotive GM SuperchargerManual.pdf
Automotive Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives.pdf
Automotive Haynes Automotive Diagnostic Fault Codes.pdf
Automotive How To Make Your Car Handle.pdf
Automotive Intelligent Vehicle Technology And Trends.pdf
Automotive Internal Combustion Engines Fundamentals (1).pdf
Automotive Introduction to Modern Vehicle Design.pdf
Automotive Light and Heavy Vehicle Technology, 4th Edition.pdf
Automotive Lightweight Electric Hybrid Vehicle Design.pdf
automotive making pistons metal casting foundry (1).pdf
Automotive Making Pistons for Experimental and Restoration Engines.pdf
automotive maximum boost designing, testing and installing turbocharged systems by corky bell.pdf
Automotive Air Conditioning and Climate Control Systems Steven Daly.pdf
Automotive Chassis Engineering Principles Jornsen Reimpell.pdf
Automotive Computer Control Systems William Husselbee.pdf
Automotive Computer Controlled Systems Allan Bonnick.pdf
Automotive Control Systems For Engine, Driveline, and Vehicle Lars Nielsen.pdf
Automotive Embedded Systems Nicolas Navet.pdf
Automotive Engine Valve Recession R. Lewis.pdf
Automotive Engineering Fundamentals.pdf
Automotive Lightweight, Functional, and Novel Materials Brian Cantor.pdf
Automotive Lubricant Testing Simon Tung.pdf
Automotive Paints and Coatings Hans-Joachim Streitberger.pdf
Automotive Plastics & Composites Worldwide Markets & Trends to 2007.pdf
Automotive Production Systems And Standardisation Constanze Clarke.pdf
Automotive Quality Systems Handbook David Hoyle.pdf
Automotive Spark-Ignited Direct-Injection Gasoline Engines F.Zhao.pdf
Battery Technology Handbook H. Kiehne.pdf
Bob Bondurant on High Performance Driving.pdf
Bob Bondurant on Race Kart Driving.pdf
Bosch Fuel Injection Systems (1).pdf
Bosch Injection Workshop Manuals (1).pdf
Brake Handbook Fred Puhn.pdf
Brakes Dealing With A Low Brake Pedal.pdf
Brakes Front Brakes Replacement.pdf
Car PC Hacks Damien Stolarz.pdf
Car Stereo Speaker Projects Dan Ferguson.pdf
Car Wires, Fuses and Connectors How They Work.pdf
Carbon Materials for Advanced Technologiess Timothy D. Burchell.pdf
Coatings Of Polymers And Plastics Rose Ryntz.pdf
Components Of The Suspension System.pdf
Computational Fluid Dynamics Principles and Applications J. Blazek.pdf
Computational Intelligence in Automotive Applications.pdf
Diagnostic Trouble Codes 2004 Autodata.pdf
Diesel Engine Reference Book Bernard Challen.pdf
DIY Auto Computer Reset.pdf
Electric Vehicle Battery Systems Sandeep Dhameja.pdf
Electrical Repairing Wiring.pdf
Electronic Navigation Systems Laurie Tetlay.pdf
Encyclopedia of Materials Characterization C. Richard Brundle.pdf
Engine Testing A.J. Martyr.pdf
Engine Tribology M. Taylor.pdf
Engineering Fundamentals Of The Internal Combustion Engine Willard Pulkrabek.pdf
Engineering Materials Vol1 Michael F. Ashby.pdf
Engineering Materials Vol2 Michael F. Ashby.pdf
Engineering Mathematics John Bird.pdf
Ferrari 126C Paolo D’Alessio.pdf
Fiat And Abarth Tricks Greg Schmidt.pdf
Fiberglass & Composite Materials Forbes Aird.pdf
Ford Motor Company Automotive Systems Training Electrical Systems.pdf
Formula 1 Technical Analysis 2008-09 Giorgio Piola.pdf
Front End  Replacing Ball Joints.pdf
Front End Replacing Tie-Rod Ends.pdf
Front End Alignment Basics.pdf
Front End Alignment Tests For.pdf
Fuel Fuel pressure hose replacement.pdf
Fuel In Tank Fuel Pump Replacement.pdf
Fundamentals Of Metallurgy Seshadri Seetharaman.pdf
Fundamentals Of Vehicle Dynamics Thomas D. Gillespie.pdf
Gasoline Fuel Injection System L-Jetronic Bosch.pdf
Gasoline Fuel-Injection System K-Jetronic.pdf
Handbook Of Air Pollution from Internal Combustion Engines Eran Sher.pdf
Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives Ali Emadi.pdf
Haynes Weber, Zenith Stromberg and SU Carburetor Manual.pdf
Haynes MAX Power Vauxhall Nova.pdf
High Temperature Solid Oxide Fuel Cells Singhal Subhash.pdf
Honda Engine Swaps Aaron Bonk.pdf
How To Build An EV Car Zadik.pdf
How To Build Hot Rod Chassis Timothy Remus.pdf
How To Choose Camshafts & Time For Maximum Power Des Hammil.pdf
How To Hotrod Your 2.0-Liter OHC FORD David Vizard.pdf
How To Hotrod Your Buick V6 Rick Bailey.pdf
How To Make Your Car Handle Fred Puhn.pdf
How To Modify Ford SOHC Engines David Vizard.pdf
How To Power Tune Ford SOHC Des Hammil.pdf
How To Restore Volkswagen Beetle Jim Tyler.pdf
Ignition TroubleShooting.pdf
Illustrated Sourcebook Of Mechanical Components Parmley Robert.pdf
Intelligent Vehicle Technologies Ljubo Vlacic.pdf
Internal Combustion Engine Fundamentals John Heywood.pdf
Introduction To Modern Vehicle Design Julian Happian-Smith.pdf
Karting Everything You Need To Know Memo Gidley.pdf
Know and Understand Centrifugal Pumps Larry Bachus.pdf
Light and Heavy Vehicle Technology M.J. Nunney.pdf
Lightweight Electric Hybrid Vehicle Design Ron Hodkinson.pdf
Making Pistons For Experimental And Restoration Engines S.Chastain.pdf
Manual Gearbox Design Alec Stokes.pdf
Manual Of Steel Construction American Institute Of Steel Construction.pdf
Manual on Selection and Use of Engine Coolants Joseph A. Lima.pdf
Materials For Automobile Bodies Geoff Davies.pdf
Maximum Boost Turbocharger Systems Corky Bell.pdf
Mec?nica de motocicletas Arias Paz ES.pdf
Mechanics of Sheet Metal Forming Marciniak.pdf
Metal Foams A Design Guide M.F. Ashby.pdf
Metal Machining Theory and Applications Thomas Childs.pdf
Modern Electric, Hybrid Electric & Fuel Cell Vehicles Mehrdad Ehsani.pdf
Modifying & Tuning Fiat&Lancia Twin-Cam Engines Guy Croft.pdf
Modifying Production Cylinder Heads Clive Trickey.pdf
Modyfying Small Block Chevy Engines John Lingenfelter.pdf
Monitoring Diagnosing Efficiency Catalytic Converters Marios Sideris.pdf
Paint Technology Handbook R. Talbert.pdf
Pathways To A Hydrogen Future Thomas E. Drennen.pdf
Performance At The Limit Mark Jenkins.pdf
Physics Of Racing Series Brian Beckman.pdf
Plastics Materials J.A. Brydson.pdf
Popular Mechanics  Fixing Hood And Trunk Latches.pdf
Popular Mechanics  Repairing Power Antennas.pdf
Popular Mechanics  Saturday Mechanic Troubleshooting Distributorless Ignitions.pdf
Popular Mechanics  Troubleshooting Antilock Braking.pdf
Popular Mechanics Aim Your Headlights.pdf
Popular Mechanics Ball Joint Replacement.pdf
Popular Mechanics Calming A Pulsating Brake Pedal.pdf
Popular Mechanics Changing Gear Lube.pdf
Popular Mechanics Cleaning Throttle Bodies.pdf
Popular Mechanics Curing A Clicking Starter.pdf
Popular Mechanics Curing Premature Brake Wear.pdf
Popular Mechanics Curing Radio Noise.pdf
Popular Mechanics Curing Steering Wander.pdf
Popular Mechanics Dealing With A Low Brake Pedal.pdf
Popular Mechanics Diagnosing And Repairing Wheel Vibration.pdf
Popular Mechanics Electric Cooling Fan Problems.pdf
Popular Mechanics Exhaust System Maintenance.pdf
Popular Mechanics Finding And Fixing Water And Air Leaks.pdf
Popular Mechanics Finding Oil Leaks.pdf
Popular Mechanics Fixing Rough Shifting.pdf
Popular Mechanics Fixing Suspension Clunks and Rattles.pdf
Popular Mechanics Flushing Your Brake System.pdf
Popular Mechanics Flushing Your Cooling System.pdf
Popular Mechanics Repairing Composite Headlights.pdf
Popular Mechanics Repairing Cooling System Leaks.pdf
Popular Mechanics Repairing Electrical Wiring.pdf
Popular Mechanics Repairing Power Windows.pdf
Popular Mechanics Repairing Windshields.pdf
Popular Mechanics Repairing Your Rear-Window Defroster.pdf
Popular Mechanics Replacing a Bad Power Steering Pump.pdf
Popular Mechanics Replacing A Steering Rack.pdf
Popular Mechanics Replacing An In-Tank Fuel Pump.pdf
Popular Mechanics Replacing Front-Drive Axles.pdf
Popular Mechanics Replacing Loose Motor Mounts.pdf
Popular Mechanics Replacing Shocks.pdf
Popular Mechanics Replacing U-Joints.pdf
Popular Mechanics Replacing Your Water Pump.pdf
Popular Mechanics Scan Tool Diagnostics.pdf
Popular Mechanics Servicing Drum Brakes.pdf
Popular Mechanics Servicing Front Brake Calipers.pdf
Popular Mechanics Smoothing Out A Lumpy Idle.pdf
Popular Mechanics Suspension Repair And Maintenance.pdf
Popular Mechanics Turn Up Your Heater.pdf
Popular Mechanics When Your Car Eats Belts.pdf
Popular Mechanics Wiring Your Trailer Hitch.pdf
Preparaci?n De Motores Para Competici?n Stefano Gilieri ES.pdf
Race & Custom Car Metal Fabricators Ron Fournier.pdf
RaceCar Aerodynamics Joseph Katz.pdf
RaceCar Vehicle Dynamics William & Dougls Milliken .pdf
Racing & Sports Car Chassis Design David Phipps.pdf
Radiator Replacing.pdf
Repair Of Vehicle Bodies Fifth Edition A. Robinson.pdf
Repairing A Side Mirror.pdf
Replacing a Water Pump.pdf
Semi-Active Suspension Control Gheorghe Gita.pdf
Sensors for Automotive Technology J. Marek.pdf
Sheet Metal Handbook Ron & Sue Fournier.pdf
Soldering, Brazing & Welding Derek Pritchard.pdf
Supercharging Turbocharging And Nitrous Oxide Perfomance Earl Davis.pdf
The Automotive Chassis Engineering Principles.pdf
The Automotive Chassis Vol1 Giancarlo Genta.pdf
The Automotive Chassis Vol2 Giancarlo Genta.pdf
The Automotive Development Process Daniel Sorensen.pdf
The Chevrolet Racing Engine Bill Jenkins.pdf
The Complete Guide to Racing Preparation of the Fiat X19.pdf
The Complete Handbook of Sand Casting C.W. Ammen.pdf
The Finite Element Method Vol1 The Basis R. Taylor.pdf
The Finite Element Method Vol2 Solid Mechanics R. Taylor.pdf
The Finite Element Method Vol3 Fluid Dynamics R. Taylor.pdf
The Grand Prix Car Laurence Pomeroy.pdf
The Independent Man Eddie Jordan Autobiography.pdf
The Isaac Newton School Of Driving Physics And Your Car Barry Parker.pdf
The Motor Vehicle Garret T.K.pdf
The Physics of Car Racing Brian Beckam.pdf
The Science and Technology of Materials in Automotive Engines Hiroshi Yamagata.pdf
The Science of Formula 1 David Tremayne.pdf
The Shock Absorber Handbook John Dixon.pdf
Troubleshooting Fixing Faulty Cruise Control.pdf
Troubleshooting Interpreting Vacuum Gauge Readings.pdf
Troubleshooting Listen To Your Car.pdf
Troubleshooting What’s That Smell.pdf
Troubleshooting Whats That Smell.pdf
Troubleshooting Noises Ford Trucks Snap, Crackle And Pop.pdf
Tune To Win Carroll Smith.pdf
TurnSignal.pdf
Two Stroke Tuners Handbook Gordon Jennings.pdf
Tyre And Vehicle Dynamics Hans Pacejka.pdf
Understanding Automotive Electronics William Ribbens 5ed.pdf
Understanding Automotive Electronics William Ribbens 6ed.pdf
Valve-Regulated Lead-Acid Batteries D.A.J Rand.pdf
Vehicle Crash Mechanics Matthew Huang.pdf
Vehicle Refinement Matthew Harrison.pdf
Vehicular Electric Power Systems Ali Emadi.pdf
Water Pump Replacement (Article).pdf
Water Pump Replacement (photos).pdf
Welding For Arts & Crafts Devaine Roy.pdf
Wheels Four Wheel Alignment.pdf


مهندسی خودرو (Automotive engineering) به عنوان مادر کلیه رشته‌های گرفته شده از مهندسی مکانیک شناخته می‌شود زیرا مهندسی مکانیک با صنعت خودرو آغاز گردید و مکانیزم ها و تکنیک های و تجربیات حاصل از آن در بخش‌های دیگر بکار گرفته شد. این رشته در کشورهای پیشرفته تا سطح دکترا و در شاخه‌های گوناگون توسعه یافته‌است. در مجموعه حاضر سعی شده کتاب های معتبر در ارتباط با مهندسی خودرو گردآوری شود.

Ebook List:
Advanced Air and Noise Pollution Control.pdf
American Cars 1946 1959.pdf
American Cars 1960 1972.pdf
Autodata Diagnostic Trouble Codes Fault locations and probable causes 2004 edition.pdf
Automotive The Multibody Systems Approach to Vehicle Dynamics.pdf
Automotive Air Conditioning and Climate Control Systems.pdf
Automotive Computer Controlled Systems.pdf

Automotive Control Systems.pdf
Automotive Engine Valve Recession.pdf
Automotive Engineering Fundamentals.pdf
Automotive Engineering Powertrain, Chassis System and Vehicle Body.pdf
Automotive Engineering.pdf
Automotive Paints and Coatings.pdf
Automotive Plastics & Composites.pdf
Automotive spark ignited direct injection gasoline engines.pdf
Automotive Technology Principles, Diagnosis, and Service.pdf
Automotive.Production.Systems.and.Standardisation.pdf
Automotive Embedded Systems.pdf
Automotive Transmissions.pdf
Brake Handbook.pdf
Combustion Team Tolly.pdf
Computational Contact Mechanics.pdf
Design And Simulation Of Two Stroke Engines.pdf
Electric and Hybrid Vehicles Design Fundamentals Team Tolly.pdf
Engine Testing Theory And Practice 3rd Edition.pdf
Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine.pdf
FlowCombustion Engines.pdf
Fundamentals of Vehicle Dynamics.pdf
GAS Turbine Combustion Alternative Fuels and Emissions.pdf
Internal Combustion Engine Fundamentals John Heywood.pdf
Introduction to Contact Mechanics.pdf
Introduction to Internal Combustion Engines.pdf
Modern.Industrial.Automation.Software.Design.Feb.2006.pdf
Modern Electric Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles.pdf
Motor Vehicle Structures.pdf
Motorcycle Handling Chassis Design Manual 70mb.pdf
Pavement Analysis and Design by Yang H. Huang.pdf
Performance Tuning in Theory & Practice.pdf
Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control Zaki Ahmad 2006.pdf
Race Car Aerodynamics Designing for Speed.pdf
Race Car Vehicle Dynamics  Milliken   Milliken .pdf
Springer.Contact.Mechanics.And.Friction.Mar.2010.eBook ELOHiM.pdf
superconducting levitation.pdf
Surface Effects and Contact Mechanics IX.pdf
The Shock Absorber Handbook, 2Nd Edition.pdf
Theory of ground vehicles.pdf
Traffic Engineering Design.pdf
Tyre and Vehicle Dynamics.pdf
Vehicle Dynamics Theory and Applications.pdf
vehicle crash mechanics.MATTHEW HUANG.pdf


همچنین ببینید :

full perfect
patgonia azjaye khodro
Top-Gear-USA-S2-Poster-1 Barge khodro
dirt-rally-2015 Project Cars

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه کتاب های صنعت خودرو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.