مجموعه کتاب های زیست شناسی

95,000 تومان
  • مجموعه بی نظیر بیش از ۱۰۰۰ کتاب زیست شناسی
  • Biology Book Collection
  • بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها
  • چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد و ...
  • با بهترین کیفیت در قالب ۵DVD
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های زیست شناسی Biology Book Collection

زیست‌شناسی (بیولوژی) از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد، و نیز به بررسی برهمکنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد.زیست‌شناسی شامل موضوعات وسیعی است که دارای تقسیم‌بندی بسیاری از مباحث و رشته‌های مختلف است.

از جمله مهم ترین موضوعات آن عبارت از پنج اصل به‌هم‌وابسته است که می توان آن‌ها را اساس زیست شناسی مدرن نامید:
– سلول‌ها به عنوان واحد اصلی حیات هستند.
– گونه های جدید و صفات موروثی، محصول تکامل هستند.
– ژن‌ها واحد اصلی وراثت هستند.
– ارگانیسم‌ها محیط داخلی خود را برای حفظ یک وضعیت پایدار و ثابت، حفظ می‌کنند.
– موجودات زنده انرژی مصرف می‌کنند و آن را به صورت دیگری تبدیل می‌کنند.

In Silico Simulation of Biological Processes
In Situ Detection of DNA Damage, Methods and Protocols
In Situ Hybridization Protocols
In Situ Hybridization Protocols, 2nd
In Situ PCR Techniques
In Vitro Mutagenesis Protocols
In Vitro Mutagenesis Protocols, 2nd
In Vitro Toxicity Testing Protocols
In Vitro Transcription and Translation Protocols
In Vivo Optical Imaging of Brain Function

Industrial Pharmaceutical Biotechnology
Inflammation Protocols
Influence of Stress on Cell Growth and Product Formation
Information Technologies in Medicine, vol I
Information Technologies in Medicine, vol II
Inorganic Biochemistry of Iron Metabolism
Inquiry Into Life
Instant Notes in Immunology
Integrated Treatment of Psychiatric Disorders
Integrative Approaches to Molecular Biology
Integrin Protocols

Interleukin Protocols
International Textbook of Obesity
Introduction in Clinical Pharmacology
Introduction to Algorithms
Introduction to Bioinformatics
Introduction to Bioinformatics. A Theoretical
Introduction to Bioinformatics_Attwood
Introduction to Cell and Tissue Culture
Introduction to Forensic Sciences
Introduction to Immunocytochemistry
Introduction to Medical Immunology
Introduction to Practical Phytobacteriology
Introduction to Protein Architecture
Introduction to Proteomics
Introductory Plant Biology
Invertebrates
Ionic Channels of Excitable Membranes
Kap & Sad Comprehensive Textbook of Psychiatry
Key Questions in Surgical Critical Care
Kinesin Protocols
La Pratique de la Correspondance
Lab Exercises in Org and Mol Microbiology
Laboratory Atlas of Anatomy and Physiology
Laboratory Manual and Workbook in Microbiology
Langes Handbook of Chemistry
Langmans Medical Embryology
Largescale Biomedical Science
LC MS Applications in Drug Development
Lectin Methods and Protocols
Lehninger Principles of Biochemistry, 4th
Lehrbuch der Pflanzenphysiologie
Lentivirus Gene Engineering Protocols
Life VII
Life, Fifth Edition
Linus Pauling
Lipase and Phospholipase Protocols
Lipoprotein Protocols
Liposome Methods and Protocols
Liposomes, Part A
Liposomes, Part B
Liposomes, Part C
Liquid Chromatography – Mass Spectrometry An Introduction
Lung Cancer, Volume 1
Lung Cancer, Volume 2
Lymphocytes a Practical Approach

Macromolecular Crystallography, Part D
Malaria Methods and Protocols
Mammalian Artificial Chromosomes, Methods and Protocols
Manual of Diagnostic Antibodies for Immunohistology
MAP Kinase Signaling Protocols
Marine Biology
Mass Spectrometry
Mass Spectrometry of Proteins and Peptides
Mastering Perl for Bioinformatics
Matrix Metalloproteinase Protocols
Medical Aspects of Chemical And Biological Warfare
Medical Imaging Physics
Medical Physiology
Medical Terminology An Illustrated Guide
Medications
Medicinal Natural Products
Melanoma Techniques and Protocols
Membrane Protein Protocols
Membrane Transporters, Methods and Protocols
Meningococcal Disease, Methods and Protocols
Meningococcal Vaccines, Methods and Protocols
Merritt’s Neurology
Metabolic Engineering
Metastasis Research Protocols, vol1
Metastasis Research Protocols, vol2
Methods in Genomic Neuroscience
Methods of Behavior Analysis in Neuroscience
MHC Protocols
Microarray Gene Expression Data Analysis
Microbial Life
Microbial Physiology
Microbial Transport Systems
Microbiological Applications A Laboratory Manual
Microbiology
Microbiology A Human Perspective
Microbiology Experiments A Health Science Perspective
Microbiology for the Health Sciences
Microscopy, Optical Spectroscopy
Mitochondria
Mitochondrial DNA. Methods and Protocols
Mobile Genetic Elements, Protocols and Genomic Applications
Modern Advances in Chromatography
Modern Analytical Chemistry
Modern Applied Statistics with S, 4th ed
Modern Experimental Biochemistry
Modern Genetic Analysis
Modern Microbial Genetics
Modern Neuroscience Research Protocol
Modern Phramacology with Clinical Applications
Modern Techniques in Neuroscience Research
Molecular Analysis of Cancer
Molecular Bacteriology, Protocols and Clinical Applications
Molecular Biology
Molecular Biology in Cellular Pathology
Molecular Biology in Marine Science
Molecular Biology of the Cell
Molecular Biology of the Gene
Molecular Biology Problem Solver
Molecular Cell Biology
Molecular Cell Biology_program
Molecular Chaperones
Molecular Cloning. A Laboratory Manual
Molecular Cloning. Web version
Molecular Computing
Molecular Cytogenetics, Protocols and Applications
Molecular Diagnosis of Cancer
Molecular Diagnosis of Genetic Diseases
Molecular Diagnosis of Genetic Diseases, 2nd
Molecular Diagnosis of Infectious Diseases
Molecular Diagnosis of Infectious Diseases, 2nd
Molecular Embryology
Molecular Evolution, Computer Analysis
Molecular Evolution, Producing the Biochemical Data
Molecular Fluorescence Principles and Applications
Molecular Genetics of Mammalian Cells
Molecular Methods in Developmental Biology
Molecular Modeling of Nucleic Acids
Molecular Modelling
Molecular Neuroscience
Molecular Pathology of the Prions
Molecular Pathology Protocols
Molekular und Cellbiologie
Monoclonal Antibodies
Monoclonal Antibody Production
Monoclonal Antibody Protocols
Mouse Genetics
mRNA Processing and Metabolism, Methods and Protocols
Muscular Dystrophy, Methods and Protocols
Musculoskeletal Models and Techniques
Mycobacteria Protocols
Mycoplasma Protocols
Mycotoxin Protocols

Natural Killer Cell Protocols
NCBI HandBook
Nelson Textbook of Pediatrics
Neural Stem Cells. Methods and Protocols
Neuroanatomy. An Atlas of Structures
Neurobiology of Aggression
Neurodegeneration Methods and Protocols
Neurogenetics, Methods and Protocols
Neuroinflammation Mechanisms and Management
Neurological Foundations of Cognitive Neuroscience
Neuropeptide Protocols
Neuropeptide Y Protocols
Neuropharmacology Methods in Epilepsy Research
Neurotransmitter Methods
Neurotransmitters and Neuromodulators
Neurotransmitters, Drugs and Brain Function
Neurotrophin Protocols
New Concepts in Cerebral Ischemia
New Nucleic Acid Techniques
New Products and New Areas of Bioprocess Engineering
New Protein Techniques
New Vaccine Technologies
Nicotinic Receptors in the Nervous System
NMDA Receptor Protocols
Nonradioactiv in Situ Hybridization
Nonviral Vectors for Gene Therapy, Methods and Protocols
Novel Anticancer Drug Protocols
Nuclear Envelope Dynamics in Embryos and Somatic Cells
Nuclear Receptors
Nuclease Methods and Protocols
Nucleic Acids
Nucleic Acids Structures Properties
Numerical Computer Methods, Part D
Numerical Computer Methods, Part E
Nursing Research
Nursing Today
Okologische Biochemie
Oncogene techniques
Opioid Research, Methods and Protocols
Organic Chemistry
Ovarian Cancer, Methods and Protocols
Oxford Textbook of Surgery
Oxidants and Antioxidants, Ultrastructure and Molecular Biology Protocols
Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidant Protocols
Oxygen Sensing
p53 Protocols
Parkinsons Disease, Methods and Protocols
Pasteurs Quadrant
Patch Clamping
Patent Fundamentals for Scientists and Engineers
Pathogenesis of Neurodegenerative Disorders
Patterns and Experiments In Developmental Biology
Patty’s Toxicology
PCR
PCR Cloning Protocols
PCR Cloning Protocols, 2nd
PCR Detection of Microbial Pathogens
PCR in Bioanalysis
PCR Mutation Detection Protocols
PCR Protocols
PCR Protocols, 2nd
PCR Sequencing Protocols
Pediatric Hematology, Methods and Protocols
Pediatric Surgery Handbook
Peptide Analysis Protocols
Peptide and Protein Drug Analysis
Peptide Nucleic Acids
Peptide Research Protocols, Endothelin
Peptide Synthesis Protocols
Peptides Chemistry and Biology
Peptidomimetics Protocols
Pharmaceutical Ethics
Pharmaceutical RandD Costs Risks and Rewards
Pharmacoepidemiology
Pharmacogenomics Social, Ethical
Pharmacogenomics The Search for Individualized Therapies
Pharmacokinetics and Metabolism in Drug Design
Phase Microscopy
Phospholipid Signaling Protocols
Physics of Bio-Molecules and Cells
Physiology of Behavior
Pichia Protocols
Plant Amino Acids
Plant Anatomy
Plant Cell Biology
Plant Cell Electroporation And Electrofusion Protocols
Plant Cells
Plant Functional Genomics, Methods and Protocols
Plant Gene Transfer and Expression Protocols
Plant Genotyping The DNA Fingerprinting of Plants
Plant Hormone Protocols
Plant Physiology
Plant Virology Protocols
Plasmids A Practical Approach
Plasmids. A Practical Approach 1993
Polyamine Protocols
Population Genetics A Concise Guide
Posttranslational Modifications of Proteins
Practical Protein Chromatography
Preimplantation Genetic Diagnosis
Primer on molecular genetics
Principles of Biochemistry. Leninger
Principles of Biochemistry. Zubay
Principles of Data Mining
Principles of Gene Manipulation
Principles of Genetics
Principles of Molecular Virology
PRINS and In Situ PCR Protocols
Prinzipien der Biochemie
Prion Diseases
Prostate Cancer, Methods and Protocols
Protein – DNA Interactions
Protein and Peptide Analysis by Mass Spectrometry
Protein Arrays, Methods and Protocols
Protein Kinase C Protocols
Protein Kinase Protocols
Protein Lipidation Protocols
Protein Microarray Technology
Protein Misfolding and Disease
Protein NMR Techniques
Protein Phosphatase Protocols
Protein Phosphatases
Protein Purification Methods a Practical Approach
Protein Purification Protocols
Protein Purification Protocols, 2nd ed
Protein Sequencing Protocols
Protein Sequencing Protocols, 2nd
Protein Stability and Folding
Protein Structure a Practical Approach
Protein Structure Prediction
Protein Structure. Geometry
Protein Structure. Stability
Protein Synthesis
Protein Targeting Protocols
Protein-Solvent Interactions
Proteins
Protein–Protein Interactions, Methods and Applications
Proteoglycan Protocols
Proteoglycans
Proteolytic Enzymes, Aspartic and Metallo Peptidases
Proteolytic Enzymes, Serine and Cysteine Peptidases
Proteomics
Proteomics in Practice
Protocol for Neural Cell Culture
Protocols for Gene Analysis
Protocols for Nucleic Acid Analysis by Nonradioactive Probes
Protocols for Oligonucleotide Conjugates
Protocols in Human Molecular Genetics
Protocols in Molecular Parasitology
Psychiatric Diagnosis and Classification
Psychiatric Genetics, Methods and Reviews
Psychiatry as a Neuroscience
Psychiatry in Society
PTSD in Children and Adolescents
Purification of Laboratory Chemicals
QSA in Life Science
Quantitative Genetics Genomics
Quantitative PCR Protocols
Quantitative Trait Loci, Methods and Protocols
Quinones and Quinone Enzymes, Part A
Quinones and Quinone Enzymes, Part B
Radiology for Anaesthesia and Intensive Care
Recent Progress in Bioconversion of Lignocellulosics
Receptor Binding Techniques
Receptor Signal Transduction Protocols
Receptor Signal Transduction Protocols, 2nd
Recombinant Antibodies for Cancer Therapy, Methods and Protocols
Recombinant DNA Part A
Recombinant DNA Part B
Recombinant DNA Part C
Recombinant DNA Part D
Recombinant DNA Part E
Recombinant DNA Part F
Recombinant DNA Part G
Recombinant DNA Part H
Recombinant DNA Part I
Recombinant Gene Expression Protocols
Recombinant Protein Protocols
Renal Cancer, Methods and Protocols
Renal Disease, Techniques and Protocols
Retinoid Protocols
Retinoids, Part A
Retinoids, Part B
Reviews in Computational Chemistry Volume 17
Ribozyme Protocols
Ribozymes and siRNA protocols, 2nd ed
RNA Isolation and Characterization Protocols
RNA Polymerase and Associated Factors, Part A
RNA Polymerase and Associated Factors, Part B
RNA Polymerase and Associated Factors, Part C
RNA Polymerase and Associated Factors, Part D
RNA Polymerase III Transcription
RNA Processing, vol.1
RNA Processing, vol.2
RNA-Ligand Interactions, Part A
RNA-Ligand Interactions, Part B
RNA–Protein Interaction Protocols
Rotaviruses
RT-PCR Protocols
S-Adenosylmethionine-Dependent Methyltransferases
SARS Reference
Scanning Electrochemical Microscopy
Schaum’s Outline of Immunology
Scientific Computing
Separation and PurificationTechniques
Separation Processes in the Food and Biotechnology Industries
Septic Shock, Methods and Protocols
Sequence – Evolution – Function
Sequence Analysis in a Nutshell
Sequence Data Analysis Guidebook
Serology of Infectious Disease Syndromes
Sexually Transmitted Diseases, Methods and Protocols
Sharing Publication-Related Data and Materials
Signal Transduction
Signal Transduction and Human Disease
Signal Transduction Diagrams
Signal Transduction Protocols
Signaling Networks and Cell Cycle Control
Single Nucleotide Polymorphisms. Methods and Protocols
Small GTPases and Their Regulators, Part A
Small GTPases and Their Regulators, Part B
Small GTPases and Their Regulators, Part C
Small GTPases and Their Regulators, Part D
Small GTPases and Their Regulators, Part E
Small GTPases and Their Regulators, Part F
Small GTPases and Their Regulators, Part G
Sodium Channels and Neuronal Hyperexcitability
Somatoform and Factitious Disorders
Species Diagnostics Protocols
Statistics at Square One
Statistics at Square Two
Stem Cell Biology
Stem Cell Biology and Gene Therapy
Stem Cells
Stem Cells and the Future of Regenerative Medicine
Stem Cells_scientific progress
Steroid Receptor Methods
Stress Response, Methods and Protocols
Structure and Mechanism in Protein Science
Study Guide to The American Psychiatric Press
Suicide Gene Therapy, Methods and Reviews
Superantigen Protocols
Surface Activity of Proteins
Surgical Critical Care Vivas
SV40 Protocols
T Cell Protocols
Taschenatlas Preparierkurs
Techniques for Immune Function Analysis
Telomeres and Telomerase, Methods and Protocols
Textbook in Medical Physiology And Pathophysiology
The A-Z Medical Writing
The Adhesion Molecule FactsBook
The Algorithm Design Manual
The Arabidopsis Book
The Art of Genes
The Basics of NMR
The Biochemistry of Cell Signaling
The Biology-Chemistry Interface
The Biotech Age
The Blood–Brain Barrier
The Cancer Handbook
The Cell Cycle and Development
The Coiled Spring
The Coming Biotech Age
The Cytokine Facts Book
The Ecology of Plants
The Elisa Guide Book
The Genetics and Biology of Sex Determination
The Genomic Revolution
The Horisontal Gene Pool
The Human ABC Transporter Superfamily
The Human Species
The Japanese Pharmacopoeia
The Laboratory Mouse
The Laboratory Rat
The Language of Medicine
The Latino Psychiatric Patient
The Leucocyte Antigen FactsBook
The Limbic Brain
The Living World
The Management of Sickle Cell Disease
The Massage Connection
The Merck Index
The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences
The Neuronal Environment
The Neurophysics of Human Behavior
The New Dictionary of Biology
The Nucleic Acid Protocols Handbook
The Practical HGA_Applications
The Practical HGA_Complex Coding Systems
The Practical HGA_New Frontiers
The Protein Handbook
The Protein Protocols Handbook
The Science of HIV
The Structures of Life
Theoretical Evolutionary Genetics
Theoretical Neuroscience
Therapeutic Applications of Ribozymes
Thermal Biosensors
Thermodynamics of Pharmaceutical Systems
Thyroid Hormone Receptors
Tissue Engineering
Tools and Applications of Biochemical Engineering Science
Tracer Kinetics in Biomedical Research
Transcription Factor Protocols
Transcription Factors
Transcription Factors A Practical Approach
Transcriptional Regulation in Eukaryotes
Transducing the Genome
Transforming Growth Factor-Beta Protocols
Transgenesis Techniques
Transgenesis Techniques, 2nd
Transgenic Mouse Methods and Protocols
Translation Control of Gene Expression
Transmembrane Signaling Protocols
Transmembrane Transporters
Treatment of Recurrent Depression
Tumor Marker Protocols
Tumor Necrosis Factor, Methods and Protocols
Tumor Suppressor Genes, Volume 1
Tumor Suppressor Genes, Volume 2
Two Hybrid System. Methods and Protocols
Understanding Biotechnology
Understanding Molecular Simulation
Vaccine Adjuvants, Methods and Protocols
Vaccine Protocols
Vaccine Protocols, 2nd
Vascular Disease, Molecular Biology and Gene Transfer Protocols
Vector Targeting for Therapeutic Gene Delivery
Vertebrate Biology
Viral Pathogenesis and Immunity
Viral Vectors
Viral Vectors for Gene Therapy
Virus Life in Diagrams
Vision Research Protocols
Wachstum und Differenzierung von Zellen
What Genes Cant Do
Wiley Encyclopedia of Molecular Medicine
Wound Healing, Methods and Protocols
YAC Protocols
Yeast Protocols
Zellbiologie
Zoology

Ebook List:
۱۰th Report on Carcinogens
۲-D Proteome Analysis Protocols
A Biologist’s Guide to Analysis of DNA Microarray Data
A Guide to Protein Isolation
A Laboratory Guide to Human Physiology
A Practical Guide to Cellular and Molecular Immunology
A Practical Guide to Clinical Virology
A Primer of Multivariate Statistics
A Research Agenda for DSM-V
A Text-Book of Practical Organic Chemistry
A to Z Drug Facts
A user’s guide to the human genome
ABC of Clinical Genetics
ABC of Clinical Haematology

Abraham Lincoln’s DNA
Absorption and Drug Development
Adenovirus Methods and Protocols
Adenoviruses. Basic Biology to Gene Therapy
Adhesion Protein Protocols
Adipose Tissue Protocols
Administrative Medical Assisting
Adrenergic Receptor Protocols
Advanced Molecular Biology
Advanced Signal Processing Handbook
Advances in Brain Imaging
Affinity Chromatography. Methods and Protocols
Aging Methods and Protocols
Agrobacterium Protocols
Algorithms in Bioinformatics 2001
Algorithms in Bioinformatics 2002
Alzheimers Disease
Alzheimers Disease, Methods and Protocols
American Medical Encyclopedia v1.0
Amino Acid Analysis Protocols
An Introduction to Computational Biochemistry
An Introduction to Genetic Algorithms
An Introduction to Genetic Analysis, 8th
An Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy
Anatomy and Physiology
Anatomy and Physiology The Unity of Form and Function
Angiogenesis Protocols
Angiotensin Protocols
Animal Anatomy On File
Animal Biotechnology, Science-based Concerns
Animal Cell Culture
Animal Cell Culture Techniques
Animal Cell Culture, A Practical Approach
Animal Cell Electroporation and Electrofusion Protocols
Animal Diversity
Animal Transgenesis and Cloning
Annual Review of Biochemistry, 2003
Annual Review of Biophysics, 2003
Annual Review of CD Biology, 2003
Annual Review of Genetics, 2003
Annual Review of Genomics, 2003
Annual Review of Immunology 2003
Antibacterial Peptide Protocols
Antibiotic Resistance, Methods and Protocols
Antibody Engineering Protocols
Antibody Engineering, Methods and Protocols
Antibody Phage Display
Anticoagulants, Antiplatelets, and Thrombolytics
Antigen Processing and Presentation Protocols
Antisense Technology, Part A
Antisense Technology, Part B
Antisense Therapeutics
Antiviral Methods and Protocols
Anxiety Disorders
Apoptosis
Apoptosis and Cell Proliferation
Apoptosis in Neurobiology
Applications of Chimeric Genes and Hybrid Proteins, Part A
Applications of Chimeric Genes and Hybrid Proteins, Part B
Applications of PCR in Mycology
Applied Fluorescence in Chemistry, Biology and Medicine
Arabidopsis Protocols
Artificial Intelligence and Molecular Biology
Artificial Intelligence and Soft Computing
Asthma, Mechanisms and Protocols
Atherosclerosis, Experimental Methods and Protocols
Atlas of Functional Neuroanatomy
Atomic Force Microscopy, Biomedical Methods and Applications
Bacterial Artificial Chromosomes, Volume 1
Bacterial Artificial Chromosomes, Volume 2
Bacterial Toxins
Baculovirus Expression Protocols
Basic Allied Health Statistics and Analysis
Basic Cell Culture Protocols, 2nd
Basic Concepts in Biochemistry
Basic DNA and RNA Protocols
Basic Exercises in Immunochemistry, a Laboratory Manual, 2nd
Basic Local Alignment Search Tool
Basic Protein and Peptide Protocols
Beginning Perl for Bioinformatics
Bioanalysis and Biosensors for Bioprocess Monitoring
Biochemical Spectroscopy
Biochemie I
Biochemistry
Biochemistry and Genetics PreTest
Biochemistry I
Biochemistry II
Biochemistry of Signal Transduction and Regulation
Bioconjugate Techniques
Bioenergetik, Molekulare Grundlagen
Biofluid Methods in Vascular Pulmonary Systems
Bioinformatics A Practical Guide
Bioinformatics Computing
Bioinformatics for Geneticists
Bioinformatics Methods and Protocols
Bioinformatics Sequence, Structure, and Databanks
Bioinformatics. A Guide to Biocomputing and the Internet
Bioinformatics. Sequence and Genome Analysis
Bioinformatics. The Machine Learning Approach
Biological Evolution and Statistical Physics
Biological Investigations Form, Function, Diversity and Process
Biologie
Biology
Biology in the Laboratory
Biology Science for Life
Bioluminescence Methods and Protocols
Biomedical Imaging in Exp Neuro
Biomedical Polymers and Polymer Therapeutics
Biomembrane Protocols II
Biopharmaceuticals, an Industrial Perspective
Biopolyesters
Biopolymer Methods in Tissue Engineering
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 4th ed
Biosciences on the Internet
Biostatistical Methods
Biotechnological Innovations
Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment
Biotechnology in a Global Economy
Biothiols, Part A
Biothiols, Part B
Biotic Interactions in Plant-Pathogen Associations
Biotransformations
Bipolar Disorder
Bone Research Protocols
Brain Facts
Bringing Fossils to Life
Brunner and Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing
Calcium Signaling Protocols
Calcium-binding Protein Protocols Volume 1
Calcium-binding Protein Protocols Volume 2
Calculating the Secrets of Life
Calpain Methods and Protocols
Campbell Biochemistry
Cancer Cell Culture, Methods and Protocols
Cancer Cell Signaling Methods and Protocols
Cancer Cytogenetics, Methods and Protocols
Cancer Management
Cancer Management 7th ed
Cancer Medicine
Cancer Modelling and Simulation
Capillary Electrophoresis Guidebook
Capillary Electrophoresis of Carbohydrates
Capillary Electrophoresis of Nucleic Acids, Volume I
Capillary Electrophoresis of Nucleic Acids, Volume II
Cardiac Cell and Gene Transfer
Cardiology
Cardiovascular Techniques
cDNA Library Protocols
cDNA Preparation and Characterization
Celiac Disease, Methods and Protocols
Cell and Tissue Culture
Cell Biology
Cell Culture
Cell Culture Labfax
Cell Cycle Checkpoint Control Protocols
Cell Cycle Checkpoints And Cancer
Cell Cycle Control
Cell Engineering
Cell Growth, Differentiation and Senescence
Cell Migration in Inflammation and Immunity
Cell Physiology Molecular Dynamics
Cell Separation – A Practical Approach
Cell Separation Methods and Applications
Cellular Aspects of HIV Infection
Cereal Biotechnology
Cerebrovascular Disease
Chaperonin Protocols
Chemical Process and Design Handbook
Chemistry in the Marine Environment
Chemistry of Protein Conjugation and Cross-Linking
Chemistry of the Elements
Chemokine Protocols
Chip Technology
Chiral Separations, Methods and Protocols
Chromatin
Chromatin and Chromatin Remodeling Enzymes, Part A
Chromatin and Chromatin Remodeling Enzymes, Part B
Chromatin and Chromatin Remodeling Enzymes, Part C
Chromatin Protocols
Chromosome Analysis Protocols
Clinical Applications of Capillary Electrophoresis
Clinical Applications of PCR
Clinical Drug Therapy
Clinical Haematology
Clinical Handbook for Biotherapy
Clinical Trials in Oncology
CNS Injuries Cellular Responses and Pharmacological Strategies
Color Atlas of Human Anatomy v1
Color Atlas of Human Anatomy v2
Color Atlas of Human Anatomy v3
Colorectal Cancer, Methods and Protocols
Combinatorial Chemistry, Part A
Combinatorial Chemistry, Part B
Combinatorial Library Methods and Protocols
Combinatorial Peptide Library Protocols
Complement Methods and Protocols
Complexity in Biological Information Processing
Computational Approaches to Biochemical Reactivity
Computational Biochemistry and Biophysics
Computational Chemistry Using the PC
Computational Methods for Protein Folding
Computational Modeling of Genetic and Biochemical Networks
Computational Molecular Biology
Computational Molecular Biology, Algorithmic
Computational Neuroscience Realistic Modeling
Computer Methods for Macromolecular Sequence Analysis
Computer Simulation of Liquids
Concepts in Biology
Conducting GCP-Compliant Clinical Research
Confocal Microscopy
Confocal Microscopy Methods and Protocols
Connexin Methods and Protocols
Cooperativity and regulation in biochemical processes
CRC Handbook of Chemistry and Physics
CRC Handbook of Laboratory Safety
Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols
Crystallographic Methods and Protocols
Culture and Psychotherapy
Culture of Epithelial Cells
Current Critical Care Diagnosis & Treatment
Current Diagnosis & Treatment in Infectious Diseases
Current Medical Diagnosis & Treatment 2004
Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment
Current Pediatric Diagnosis & Treatment
Current Protocols in Bioinformatics
Current Protocols in Bioinformatics_pdf
Current Protocols in Cell Biology
Current Protocols in Cytometry
Current Protocols in Food Analytical Chemistry
Current Protocols in Human Genetics
Current Protocols in Immunology
Current Protocols in Magnetic Resonance Imaging
Current Protocols in Molecular Biology
Current Protocols in Neuroscience
Current Protocols in Nucleic Acid Chemistry
Current Protocols in Pharmacology
Current Protocols in Protein Science
Current Protocols in Toxicology
Current Protocols on CD
Current Surgical Diagnosis and Treatment
Current Topics in Computational Molecular Biology
Cystic Fibrosis, Methods and Protocols
Cytochrome P450 Protocols
Cytokine Cell Biology
Cytokine Molecular Biology
Cytokine Protocols
Cytokine Reference Book
Cytokines and Colony Stimulating Factors
Cytokines Stress and Immunity
Cytomegalovirus Protocols
Cytoskeleton Methods and Protocols
Cytotoxic Drug Resistance Mechanisms
Das beruhmteste Bakterium
Data Analysis in Molecular Biology and Evolution
Dendritic Cell Protocols
Depressive Disorders
Detection and Analysis of Genetic Alterations
Detergents
Developing Bioinformatics Computer Skills
Developmental Biology Protocols, Volume I
Developmental Biology Protocols, Volume II
Developmental Biology Protocols, Volume III
Diabetes Mellitus, Methods and Protocols
Diagnostic and Therapeutic Antibodies
Diagnostic Bacteriology Protocols
Diagnostic Virology Protocols
Dialogues Concerning Two New Sciences
Difco Manual
Differential Display Methods and Protocols
Differentiation of Embryonic Stem Cells
Directed Enzyme Evolution, Screening and Selection Methods
Directed Evolution Library Creation
Directed Molecular Evolution of Proteins
Discover Biology
DNA Array Method and Protocols
DNA Arrays Technologies and Experimental Strategies
DNA Chromatography
DNA Methylation Protocols
DNA Microarray Data Analysis
DNA Repair Protocols, Eukaryotic Systems
DNA Repair Protocols, Prokaryotic Systems
DNA Replication
DNA Sequencing Protocols
DNA Sequencing Protocols, 2nd
DNA Topoisomerase Protocols, Volume I
DNA Topoisomerase Protocols, Volume II
DNA Typing Protocols
DNA Vaccines, Methods and Protocols
DNA-Protein Interactions, 2nd
DNA–Protein Interactions
Drosophila Cytogenetics Protocols
Drug Abuse Handbook
Drug Safety Evaluation
Drug Targeting
Drug Targeting, Strategies, Principles, and Applications
Drug-Membrane Interactions
Drug-Nucleic Acid Interactions
Drugs of Abuse, Neurological Reviews and Protocols
Drug–DNA Interaction Protocols
Dynamics of Proteins and Nucleic Acids
e-Resumes
E. coli Gene Expression Protocols
E. coli Plasmid Vectors
E. coli, Shiga Toxin Methods and Protocols
Eicosanoid Protocols
Electrochemotherapy, Electrogenetherapy and Transdermal Drug Delivery
Electron Microscopy Methods and Protocols
Electron Paramagnetic Resonance in Biochemistry and Medicine
Electronic Study Guide for Biochemistry by Mathews
Electroporation Protocols for Microorganisms
Elements of Molecular Neurobiology
ELISA, Theory and Practice
Embryonic Stem Cells  Methods and Protocols
Emergency Medicine A Comprehensive Study Guide
Emergency Medicine Online Textbook
Emerging Tools for Single-Cell Analysis
Encyclopedia of Computational Chemistry
Encyclopedia of Life Sciences
Encyclopedia of Molecular Biology
Endocrine Disrupting Chemicals
Energetics of Biological Macromolecules, Part D
Energetics of Biological Macromolecules, Part E
Enzyme Kinetics
Enzyme Technologies for Pharm and Biotech App
Enzyme Technology
Enzyme-Catalyzed Electron and Radical Transfer
Enzymes
Enzymes in Industry
Enzymes of Molecular Biology
Epithelial Cell Culture Protocols
Epitope Mapping Protocols
Epstein-Barr Virus Protocols
Escherichia coli and Salmonella
Essentials of Anatomy & Physiology
Essentials of Clinical Immunology
Essentials of Medical Genomics
Essentials of Pathophysiology
Essentials of Radiologic Imaging
Excel for Chemists  A Comprehensive Guide
Experimental and Applied Physiology Laboratory Manual
Experimental Biochemistry
Exploring the Cell
Expression of Recombinant Genes in Eukaryotic Systems
Extracellular Matrix Protocols
Fermentation and Bioingenering
Field Virology
FISH, Boehringer
Flavoprotein Protocols
Flourescence Spectroscopy
Flow Cytometry 1994
Flow Cytometry 2000
Flow Cytometry and Cell Sorting
Flow Cytometry Applications in Cell Culture
Flow Cytometry First Principles
Flow Cytometry Protocols
Flow Cytometry Protocols, 2nd
Foodborne Pathogens
Forensic DNA Profiling Protocols
Foundations in Microbiology
Free Radical and Antioxidant Protocols
Freeze-Drying Lyophilization
From Biotechnology to Genomes
From Genes to Genomes
From Genome to Therapy
Fruit and Vegetable Biotechnology
Functional Genomics. Methods and Protocols
Fundamental Virology
Fundamentals of Human Neuropsychology
Fundamentals of Oncology, 4th
G Protein Coupled Receptors
G Protein Signaling, Methods and Protocols
Gene Delivery to Mammalian Cells, Volume 1
Gene Delivery to Mammalian Cells, Volume 2
Gene Expression in Recombinant Microorganisms
Gene Expression Profiling, Methods and Protocols
Gene Expression Technology
Gene Isolation and Mapping Protocols
Gene Knockout Protocols
Gene Probes, Principles and Protocols
Gene Regulation and Metabolism
Gene Targeting A practical Approach
Gene Targeting Protocols
Gene Therapy Methods
Gene Therapy of Cancer, Methods and Protocols
Gene Therapy Protocols
Gene Therapy Protocols, 2nd
Gene Therapy Technologies
Gene Therapy Therapeutic Mechanisms and Strategies
Gene Transfer and Expression Protocols
General Microbiology
General, Organic and Biochemistry
Generation of cDNA Libraries
Genes 7
Genes VIII
Genetic and Evolutionary Computation, part I
Genetic and Evolutionary Computation, part II
Genetic Recombination, Reviews and Protocols
Genetic Techniques for Biological Research
Genetics From Genes to Genomes
Genetics Principles and Analysis
Genetics. A Conceptual Approach
Genetik, Zwischen Furcht und Hoffnung
Genome
Genomic Imprinting and Uniparental Disomy
Genomic Imprinting. Methods and Protocols
Genomics
Genomics and Proteomics. Functional
Genomics Protocols
Germ Cell Protocols, Volume 1
Germ Cell Protocols, Volume 2
Glossary of Molecular Biology Terminology
Glutamate and Addiction
Glycoanalysis Protocols
Glycoprotein Methods and Protocols
Gnomic. A Dictionary of Genetic Code
Green Flourescent Protein
Green Fluorescent Protein
Group Sequential Methods with Appl to Clinical Trials
GTPase Protocols
Guide to Clinical Preventive Services
Guide to Molecular Cloning Techniques
Guide to Protein Purification
Guide to Techniques in Mouse Development
Haematology at a Glance
Handbook of Carcinogen Testing
Handbook of Chemical Processing Equipment
Handbook of Chemical Reactor Design, Optimization, and Scaleup
Handbook of Comparative Genomics
Handbook of Herbs and Spices
Handbook of Inorganic Chemicals
Handbook of Neuroprosthetic Methods
Handbook of Solvents
Hansen Solubility Parameters
Harrison’s Principles of Internal Medicine
Hazardous Chemicals Handbook
Helicobacter pylori Protocols
Hematologic Malignancies, Methods and Techniques
Hematology
Hematopoietic Stem Cell Protocols
Hemoglobin Disorders, Molecular Methods and Protocols
Hemophilus influenzae Protocols
Hemostasis and Thrombosis Protocols
Hepatitis B and D Protocols Volume 1
Hepatitis B and D Protocols Volume 2
Hepatitis C Protocol
Hepatocellular Carcinoma, Methods and Protocol
Herpes Simplex Virus Protocols
Heterotrimeric G-Protein Effectors
Heterotrimeric G-Proteins
Heuristics and Optimization for Knowledge Discovery
High Resolution Separation and Analysis of Biological Macromolecules, Part A
High Resolution Separation and Analysis of Biological Macromolecules, Part B
High Throughput Screening
High Throughput Screening, Methods and Protocols
History and Trends in Bioprocessing and Biotransformation
History of Modern Biotechnology I
History of Modern Biotechnology II
HIV Medicine 2003
HIV Protocols
Holes Human Anatomy and Physiology
How Scientists Think
How To Get A Research Job
How to Present at Meetings
How to Read a Paper
How to Survive Peer Review
How to Write and Publish a Scientific Paper
HPLC of Macromolecules, a Practical Approach
HPLC of Peptides and Proteins, Methods and Protocols
Human Airway Inflammation, Techniques and Protocols
Human Anatomy and Physiology Laboratory Manual
Human Anatomy Saladin
Human Anatomy, VanDeGraaff
Human Biology
Human Cell Culture Protocols
Human Cell Culture, Volume IV
Human Genetics Concepts and Applications
Human Physiology
Human Physiology The Mechanisms of Body Function
HURST’S The Heart
Hydrogen bonding in biological structures
IBM Life Sciences Seminars 2003
Imaging in Biological Research, Part A
Imaging in Biological Research, Part B
Immunoassays, a Practical Approach
Immunobiology
Immunochemical Protocols
Immunochemical Protocols, 2nd
Immunocytochemical Methods and Protocols
Immunocytochemical Methods and Protocols, 2nd
Immunoenzyme Multiple Staining Methods
Immunoinformatics
Immunology for physicists
Immunology, v4
Immunotoxin Methods and Protocols


همچنینی ببینید :

Britannica-2015-and-ebooks Human Physiology
harvardclassics necessary textbook

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه کتاب های زیست شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.