مجموعه کتاب های انتشارات DK Publishing

95,000 تومان 90,000 تومان
-5%
  • مجموعه بی نظیر کتاب های انتشارات DK Publishing
  • بیش از ۳۰۰ کتاب در ۱۸ موضوع مختلف
  • به صورت مصور و فوق العاده جذاب
  • به زبان انگلیسی با فرمت PDF با بهترین کیفیت
  • در قالب ۳DVD اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های انتشارات DK Publishing

انتشارات دی کی (Dorling Kindersleyیکی از انتشارات معروف در بریتانیا که به صورت چند ملیتی می باشد. کتاب های انتشارات DK به صورت مصور و برای تمام سنین و به ۵۱ زبان زنده دنیا ترجمه و منتشر می شود. این انتشارات در سال ۱۹۷۴ تاسیس گردید و طیف وسیعی از موضوعات مختلف از جمله راهنمای سفر،هنر،تاریخ،آشپزی،راهنمای باغبانی،راهنمای کودکان نوپا،بدن انسان، حیوانات و … را پوشش می دهد. در مجموعه حاضر  کتاب های پرفروش انتشارات Dk در قالب بیش از ۳۰۰ کتاب در ۱۸ موضوع گردآوری شده است.

DK publishing 1سرفصل موضوعات این کتاب ها عبارتند از:

– ۲۴ Hour
– Biography
– Definitive Visual Guide
– Essential
– Everything You Need to Know
– Eyewitness
– Eyewonder
– First Facts
– Handbooks
– One Million Things
– Other Publications
– Readers
– See How They Grow
– Work Life

لیست کتاب های موجود در این مجموعه عبارتند از:

– Babycare. Everything You Need to Know.pdf
– Car. A Definitive Visual History of the Automobile.pdf
– DK – A Kid’s Guide to the People and Places of America. State-by-state Atlas.pdf
– DK – Amazing Space Q&A.pdf
– DK – Animal Families.pdf
– DK – Animals Around the World.pdf
– DK – Ask a Bug.pdf
– DK – Atlas of Ancient Worlds.pdf
– DK – Battle at Sea. 3,000 Years of Naval Warfare.pdf

– DK – Big Questions. The Answers to Life’s Most Perplexing Puzzles.pdf
– DK – Birds Of The World.pdf
– DK – Bonding Before Birth.pdf
– DK – Children’s Illustrated Encyclopedia, 7th Edition.pdf
– DK – Children’s World Atlas.pdf
– DK – Cool Tech. Gadgets, Game, Robots and the Digital World.pdf
– DK – Curry Cuisine.pdf
– DK – Dinosaur Atlas. An Amazing Journey Through a Lost World.pdf
– DK – Dinosaurs. A Visual Encyclopedia.pdf
– DK – Encyclopedia of Homeopathy.pdf
– DK – Encyclopedia of Space.pdf
– DK – Everything on Earth.pdf
– DK – Fabulous Hair.pdf
– DK – Family Medical Encyclopedia.pdf
– DK – First Aid Manual (2nd Edition).pdf
– DK – Flight. 100 Years of Aviation.pdf
– DK – Fresh Flower Arranging.pdf
– DK – Garden Design.pdf
– DK – Geography of the World.pdf
– DK – Great Fruit and Vegetable Guide.pdf
– DK – Grow Fruit.pdf
– DK – Grow Plants in Pots.pdf
– DK – History of Britain & Ireland.pdf
– DK – Home Herbal. The Ultimate Guide to Cooking, Brewing, and Blending Your Own Herbs.pdf
– DK – Home Workout.pdf
– DK – How Things Work Encyclopedia.pdf
– DK – How to Cook.pdf
– DK – How to Grow Practically Everything.pdf
– DK – Italian-English Visual Bilingual Dictionary.pdf
– DK – Myths and Legends Explained.pdf
– DK – Organic Gardening.pdf
– DK – Plant Propagation.pdf
– DK – Plants for Places.pdf
– DK – Pregnancy Day By Day.pdf
– DK – Science Rocks!.pdf
– DK – Seafood.pdf
– DK – Self Sufficiency for the 21st Century.pdf
– DK – Space. A Visual Encyclopedia.pdf
– DK – Spaceflight. The Complete Story.pdf
– DK – Star Wars. The Clone Wars – Incredible Vehicles.cbr
– DK – Starfinder.pdf
– DK – The Big Ideas That Changed the World.pdf
– DK – The Complete Fishing Manual.pdf
– DK – The DC Comics Encyclopedia. The Definitive Guide to the Characters of the DC Universe.pdf
– DK – The DC Comics Encyclopedia. Updated and Expanded Edition.pdf
– DK – The Illustrated Kitchen Bible.pdf
– DK – The Kitchen Garden Cookbook.pdf
– DK – The Marvel Encyclopedia.pdf
– DK – The Most Fantastic Atlas of the Whole Wide World.pdf
– DK – The Night Sky Month by Month.pdf
– DK – The Practical Naturalist.pdf
– DK – The Pregnant Body Book.pdf
– DK – The Sports Book.pdf
– DK – The Vampire Book.pdf
– DK – Training Your Superpuppy.pdf
– DK – Trusted Advice Your Healthy Pregnancy.pdf
– DK – Ultimate Spy.pdf
– DK – Why Pi.pdf
– DK – Woodwork. A Step-by-Step Photographic Guide to Successful Woodworking.pdf
– DK – World Atlas, 4th Edition.pdf
– DK – Yoga. The Path to Holistic Health.pdf
– DK – Zoom In, Zoom Out.pdf
– DK Biography – Barack Obama. A Photographic Story of A Life.pdf
– DK Essential Managers – Managing Budgets.pdf
– DK Essential Managers – Negotiating.pdf
– DK Essential Managers – Presenting.pdf
– DK Essential Science – Quantum Physics.pdf
– DK Essential Skills – Essential Survival Skills.pdf
– DK Eyewitness Companions – Astrology.pdf
– DK Eyewitness Companions – Astronomy. The Universe, Equipment, Stars and Planets, Monthly Guides.pdf
– DK Eyewitness Companions – Dogs.pdf
– DK Eyewitness Companions – Film.pdf
– DK Eyewitness Companions – Religions.pdf
– DK Eyewitness Companions – Sailing.pdf
– DK Eyewitness Companions – Trees.pdf
– DK Eyewitness Companions – World History.pdf
– DK Eyewitness Expert – Ancient Egypt.pdf
– DK Eyewitness Expert – Bird.pdf
– DK Eyewitness Guides – Africa.pdf
– DK Eyewitness Guides – Amphibian.pdf
– DK Eyewitness Guides – Ancient China.pdf
– DK Eyewitness Guides – Arms and Armour.pdf
– DK Eyewitness Guides – Astronomy.pdf
– DK Eyewitness Guides – Aztec, Inca And Maya.pdf
– DK Eyewitness Guides – Baseball.pdf
– DK Eyewitness Guides – Butterfly & Moth.pdf
– DK Eyewitness Guides – Car.pdf
– DK Eyewitness Guides – Castle.pdf
– DK Eyewitness Guides – Christianity.pdf
– DK Eyewitness Guides – City.pdf
– DK Eyewitness Guides – Civil War.pdf
– DK Eyewitness Guides – Computer.pdf
– DK Eyewitness Guides – Cowboy.pdf
– DK Eyewitness Guides – Dinosaur.pdf
– DK Eyewitness Guides – Ecology.pdf
– DK Eyewitness Guides – Everest.pdf
– DK Eyewitness Guides – Evolution.pdf
– DK Eyewitness Guides – Farm.pdf
– DK Eyewitness Guides – Flight.pdf
– DK Eyewitness Guides – Forensic Science.pdf
– DK Eyewitness Guides – Gorilla, Monkey & Ape.pdf
– DK Eyewitness Guides – Great Musicians.pdf
– DK Eyewitness Guides – Great Scientists.pdf
– DK Eyewitness Guides – Human Body.pdf
– DK Eyewitness Guides – Hurricane & Tornado.pdf
– DK Eyewitness Guides – India.pdf
– DK Eyewitness Guides – Islam.pdf
– DK Eyewitness Guides – Japan.pdf
– DK Eyewitness Guides – Light.pdf
– DK Eyewitness Guides – Mammal.pdf
– DK Eyewitness Guides – Mars.pdf
– DK Eyewitness Guides – Matter.pdf
– DK Eyewitness Guides – Medieval Life.pdf
– DK Eyewitness Guides – Music.pdf
– DK Eyewitness Guides – Oil.pdf
– DK Eyewitness Guides – Olympics.pdf
– DK Eyewitness Guides – Opera.pdf
– DK Eyewitness Guides – Philosophy.pdf
– DK Eyewitness Guides – Photography.pdf
– DK Eyewitness Guides – Predator.pdf
– DK Eyewitness Guides – Robot.pdf
– DK Eyewitness Guides – Rocks & Minerals.pdf
– DK Eyewitness Guides – Shakespeare.pdf
– DK Eyewitness Guides – Shark.pdf
– DK Eyewitness Guides – Space Exploration.pdf
– DK Eyewitness Guides – Technology.pdf
– DK Eyewitness Guides – Titanic.pdf
– DK Eyewitness Guides – Tree.pdf
– DK Eyewitness Guides – Universe.pdf
– DK Eyewitness Guides – Vietnam War.pdf
– DK Eyewitness Guides – Viking.pdf
– DK Eyewitness Guides – Weather.pdf
– DK Eyewitness Guides – Wild West.pdf
– DK Eyewitness Guides – World War I.pdf
– DK Eyewitness Guides – World War II.pdf
– DK Eyewitness Travel – Alaska.pdf
– DK Eyewitness Travel – Amsterdam 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Boston.pdf
– DK Eyewitness Travel – Brazil.pdf
– DK Eyewitness Travel – Brussels.pdf
– DK Eyewitness Travel – Brussels, Bruges, Ghent & Antwerp 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Budapest 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Bulgaria 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Cambodia and Laos 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Chile & Easter Island 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – China.pdf
– DK Eyewitness Travel – Cracow 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Cruise Guide to Europe and the Mediterranean 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Czech & Slovac Republics 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Czech & Slovak Republics 2006.pdf
– DK Eyewitness Travel – Dublin 2008.pdf
– DK Eyewitness Travel – Eastern and Central Europe.pdf
– DK Eyewitness Travel – Eastern and Central Europe 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Florence and Tuscany 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – France 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – French Visual Phrase Book.pdf
– DK Eyewitness Travel – German Visual Phrase Book.pdf
– DK Eyewitness Travel – Great Britain 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Great Places to Stay in Europe 2004.pdf
– DK Eyewitness Travel – Greece – Athens and the Mainland 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Greek Islands 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Hawaii 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Ireland 2008.pdf
– DK Eyewitness Travel – Istanbul 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Italian Riviera 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Italy 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – London 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Madrid 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Milan and the Lakes 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Munich and the Bavarian Alps 2008.pdf
– DK Eyewitness Travel – New York City 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Off the Tourist Trail. 1,000 Unexpected Travel Alternatives.pdf
– DK Eyewitness Travel – Paris 2006.pdf
– DK Eyewitness Travel – Poland 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Portugal 2008.pdf
– DK Eyewitness Travel – Prague 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Scotland 2008.pdf
– DK Eyewitness Travel – Sicily 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – South Africa 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Spain 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Sweden 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Switzerland 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – The World’s Must-See Places.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Algarve 2005.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Amsterdam 2005.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Amsterdam 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Athens 2006.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Barcelona 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Beijing 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Berlin 2006.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Berlin 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Boston 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Brussels, Bruges, Antwerp & Ghent 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Buenos Aires 2009.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Cancun & The Yucatan 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Cancun & The Yucatan 2009.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Cape Town 2008.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Copenhagen 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Crete 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Cuba 2008.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Devon & Cornwall.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Devon & Cornwall 2009.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Dubai & Abu Dhabi 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Dubrovnik & the Dalmatian Coast 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Gran Canaria 2006.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Greek Islands 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Hong Kong 2006.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Honolulu and O’ahu 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Istanbul 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Las Vegas 2005.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Lisbon 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 London 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Los Angeles 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Madeira 2005.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Madrid 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Madrid 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Mallorca 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Malta & Gozo 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Marrakech 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Mexico City 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Miami and the Keys 2005.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Milan & The Lakes 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Munich 2005.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 New York 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Paris 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Puerto Rico 2009.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Rio de Janeiro 2008.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Rome 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 San Antonio & Austin 2007.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 San Diego 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 San Francisco 2006.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 San Francisco 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Santa Fe, Taos & Albuquerque 2006.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Seattle 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Singapore 2009.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Sydney 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Tokyo 2009.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Toronto 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Travel Guide – Dubai.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Tuscany 2005.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 US & British Virgin Islands 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Vancouver & Victoria 2006.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Venice 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Vienna 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Washington DC 2008.pdf
– DK Eyewitness Travel – Top 10 Washington DC 2011.pdf
– DK Eyewitness Travel – Turkey 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Venice and the Veneto 2010.pdf
– DK Eyewitness Travel – Vienna 2010.pdf
– DK Eyewitness Workbooks – Stars and Planets.pdf
– DK Eyewonder – Big Cats.pdf
– DK Eyewonder – Desert.pdf
– DK Eyewonder – Forest.pdf
– DK Eyewonder – Horse.pdf
– DK Eyewonder – Invention.pdf
– DK Eyewonder – Ocean.pdf
– DK Eyewonder – Pirate.pdf
– DK Eyewonder – Plant.pdf
– DK Eyewonder – Pyramid.pdf
– DK Eyewonder – Rain Forest.pdf
– DK Eyewonder – Space.pdf
– DK Eyewonder – Weather.pdf
– DK Eyewonder – Whales and Dolphins.pdf
– DK First Facts – Bugs.pdf
– DK One Million Things – Ancient History.pdf
– DK One Million Things – Animal Life.pdf
– DK One Million Things – Human Body.pdf
– DK Publishing – Arctic.pdf
– DK Publishing – Desert.pdf
– DK Readers – Fishy Tales.pdf
– DK Readers – Homes Around the World.pdf
– DK Readers – Luther King.pdf
– DK See How They Grow – Butterfly.pdf
– DK See How They Grow – Chick.pdf
– DK See How They Grow – Duck.pdf
– DK See How They Grow – Fox.pdf
– DK See How They Grow – Frog.pdf
– DK See How They Grow – Kitten.pdf
– DK See How They Grow – Lamb.pdf
– DK See How They Grow – Mouse.pdf
– DK See How They Grow – Owl.pdf
– DK See How They Grow – Penguin.pdf
– DK See How They Grow – Pig.pdf
– DK See How They Grow – Pony.pdf
– DK See How They Grow – Puppy.pdf
– DK Space. From Earth to the Edge of the Universe.pdf
– DK Work Life Series – Achieve Your Goals.pdf
– DK Work Life Series – Maximize Your Mindpower.chm
– DK Work Life Series – Motivate People.pdf
– DK Work Life Series – Perfect Your Presentations.pdf
– DK Work Life Series – Understand Selling.pdf
– Warrior. A Visual History of the Fighting Man.pdf
– World War II. The Definitive Visual History.pdf
– Encyclopedia of Aquarium & Pond Fish By David Alderton


mcgraw hill Apress

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه کتاب های انتشارات DK Publishing”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.