مجموعه کتاب های دانشنامه

150,000 تومان
  • گنجینه بی نظیر کتب دائره المعارف Encyclopedia
  • بیش از 1400 جلد کتاب دانشنامه ارزشمند
  • شامل دوره کامل Gale Encyclopedia
  • از انتشارات معتبر جهان با فرمت PDF
  • مناسب محققان، اساتید و دانشجویان و اهل علم
  • مرجع عظیمی در رشته های مختلف علوم
  • در قالب 7DVD با بهترین کیفیت
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های دانشنامه

Encyclopedia Collection

دانشنامه یا دائره المعارف، مجموعه یا گردایهٔ نوشتاری جامع و فشرده‌ای است که شامل اطلاعاتی دربارهٔ همهٔ شاخه‌های دانش یا شاخهٔ مشخصی از دانش است. دائرهالمعارف برابر نهاده اصطلاح Encyclopaedia است که خود برگرفته از اصطلاح یونانی enkyklios paideia به معنای آموزش فراگیر است، و در اصل بر مباحثی چون دستور زبان، معانی و بیان، موسیقی، ریاضیات، فلسفه، اخترشناسی، و تربیت بدنی دلالت دارد. در مجموعه حاضر کتاب های دایره المعارف معتبر گردآوری شده است.

Ebook List:
A History of Philosophy
An Encyclopedia of Swearing
Arts and Humanities Through The Eras
Barnard-Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology (Routledge, 2002)
Britannica Encyclopedia of World Religions (7Summits)

Do Not Open-An Encyclopedia of the World’s Best-Kept Secrets
Encyclopedia of Arts and Humanities Through The Eras
Encyclopedia of Barbarian World-Ancient Europe, 8000 BC to AD 1000
Encyclopedia of Bioethics
Encyclopedia of Business and Finance Vol 1-2
Encyclopedia of Capital Punishment in the United States
Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society
Encyclopedia of Clothing and Fashion
Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals
Encyclopedia of Drugs, Alcohol, and Addictive Behavior
Encyclopedia of Earthquakes and Volcanoes and other natural disaters books
Encyclopedia of Education Law
Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security
Encyclopedia of Everyday Law-Answers to Your Most Frequently Asked Legal Questions (Nolo) pdfdictionaries & encyclopedias collection
Encyclopedia of Exploration
Encyclopedia of Food and Culture
Encyclopedia of Genetics
Encyclopedia Of Genocide And Crimes Against Humanity
Encyclopedia of Global Justice
Encyclopedia of Global Warming Set
Encyclopedia of Governments of the World
Encyclopedia Of Haunted Places-Ghostly Locales From Around The World
Encyclopedia of Homeopathy  -The Definitive Home Reference Guide to Homeopathic Self-Help Remedies & Treatments for Common Ailments -Mantesh
Encyclopedia of Human Body Systems Ebook
Encyclopedia of Human Rights
Encyclopedia of India
Encyclopedia of International Political Economy
Encyclopedia of Internet Technologies and Applications
Encyclopedia of Law Enforcement
Encyclopedia of Management
Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation
Encyclopedia Of Micro Biology
Encyclopedia Of Modern US Weapons(amitks93)
Encyclopedia of Politics-The Left and The Right
Encyclopedia of Psychology and Law (2 Volumes) [2007]
Encyclopedia of Reincarnation and Karma
Encyclopedia of Soil Science
Encyclopedia of Statistical Sciences
Encyclopedia of the CIA
Encyclopedia of Time
Encyclopedia of Vampire Mythology 2010
Encyclopedia of Wars
Encyclopedia of Wars-3 Volume Set
Gale Encyclopedia of Cancer
Gale Encyclopedia of Genetic Disorders
Gale Encyclopedia of Neurological Disorders
Gale Encyclopedia of Psychology
Gale Encyclopedia of Religion-2nd Edition
Gale Encyclopedia of Sociology
Gale Encyclopedia of Surgery
Gale Encyclopedia of the Unusual and Unexplained
Grzimek’s Animal Encyclopedia
The Encylopedia of Water Science
UXL Encyclopedia of Science 2nd ed Vol 1-11
An Encyclopedia of Humor
Bogucki & Crabtree-Ancient Europe 8000 B C -A D  ۱۰۰۰  Encyclopedia of the Barbarian World (vol 2)
Brill’s New Pauly-Encyclopaedia of the Ancient World-Classical Tradition I (A-Del)
Bryant, Peck-Encyclopedia of Death the Human Experience
Christensen et al-Hubble 15 Years of Discovery
Cull, Culbert & Welch-Propaganda and Mass Persuasion-A Historical Encyclopedia 1500 to the Present
Dictionary of Quotations
Encyclopaedia of Hell_ An Invas-Martin Olson
Encyclopedia Britannica Almanac 2009
Encyclopedia Britannica Concise
Encyclopedia of 19th Century Photography
Encyclopedia of 20th Century Architecture
Encyclopedia of 20th Century Photography
Encyclopedia of 20th Century Technology
Encyclopedia of Acting
Encyclopedia of Addictive Drugs
Encyclopedia of Adoption
Encyclopedia of African Folklore
Encyclopedia of African History
Encyclopedia of African Religion
Encyclopedia of Age of Imperialism 1800-1914
Encyclopedia of Age of Political Revolutions and New Ideologies
Encyclopedia of Age of Wars of Religions 1000-1650
Encyclopedia of Aging and Public Health
Encyclopedia of Air Warfare
Encyclopedia of Airliners Between the Wars 1919-39
Encyclopedia of Airliners since 1946
Encyclopedia of Algorithms
Encyclopedia of American Business History
Encyclopedia of American Constitution
Encyclopedia of American Economy
Encyclopedia of American Education
Encyclopedia of American Folklore
Encyclopedia of American Foreign Policy
Encyclopedia of American Indian Religious Traditions
Encyclopedia of American Journalism
Encyclopedia of American Literature
Encyclopedia of American Race Riots
Encyclopedia of American Revolution
Encyclopedia of Analytical Chemistry
Encyclopedia of Analytical Science
Encyclopedia Of Ancient & Forbidden Secrets
Encyclopedia of Ancient Asian Civilizations
Encyclopedia of Ancient Egypt
Encyclopedia of Animal Science
Encyclopedia of Anthropology-Routledge
Encyclopedia of Anthropology Vol 1-5-Sage Publications
Encyclopedia of Antislavery
Encyclopedia of Applied Psychology
Encyclopedia of AquaCulture
Encyclopedia of Aquarium Plants
Encyclopedia of Arabian Nights
Encyclopedia of Aral Sea
Encyclopedia of Archaeology-History and Discoveries
Encyclopedia of Archaeology of Ancient Egypt
Encyclopedia of Architectural and Engineering Feats
Encyclopedia of Arthritis
Encyclopedia of Artificial Intelligence
Encyclopedia of Asian Philosophy
Encyclopedia of Astronomy
Encyclopedia of Baloons and Airships
Encyclopedia of Barbarian Europe
Encyclopedia of Battles
Encyclopedia of Beat Literature
Encyclopedia of Biblical World
Encyclopedia of Biodiversity, Ecology and Evolution
Encyclopedia of Bioprocess Technology
Encyclopedia of Birth Control
Encyclopedia of Blues
Encyclopedia of Bob Dylan
Encyclopedia of Body Adornment
Encyclopedia of Body-Mind Disciplines
Encyclopedia of Bombers 1914-1919-Patrol and Reconnaissance Aircraft
Encyclopedia of Bombers in Service-Patrol and Transport Aircraft Since 1960
Encyclopedia of Book Publishing
Encyclopedia of British Military History-The Victorians at War,1815-1914
Encyclopedia of Buddhism
Encyclopedia of Business Ethics and Society
Encyclopedia of Cacti
Encyclopedia of Cancer
Encyclopedia of Canonical Hadith
Encyclopedia of Capital Punishment in United States
Encyclopedia of Capitalism
Encyclopedia of Card Tricks
Encyclopedia of Career Development
Encyclopedia of Cartooning
Encyclopedia of Cell Technology
Encyclopedia of Celtic Culture
Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore
Encyclopedia of Censorship
Encyclopedia of Chart Patterns
Encyclopedia of Chemical Biology
Encyclopedia of Chemical Compounds
Encyclopedia of Chemical Processing
Encyclopedia of Chemistry-from Facts on File
Encyclopedia of Chemistry-from Wiley
Encyclopedia of Children’s Literature
Encyclopedia of Cities of Middle East and North Africa
Encyclopedia of Civil Liberties in America
Encyclopedia of Civil War Shipwrecks
Encyclopedia of Class in America
Encyclopedia of Coastal Science
Encyclopedia of Cognitive Sciences
Encyclopedia of Comics
Encyclopedia of Communication and Information
Encyclopedia of Communication Disorders
Encyclopedia of Computer Science and Technology
Encyclopedia of Condensed Matter Physics
Encyclopedia of Conflict in Afghanistan
Encyclopedia of Conflict Resolution
Encyclopedia of Confucianism
Encyclopedia of Conspiracy Theories in American History
Encyclopedia of Contemporary American Culture
Encyclopedia of Contemporary British Culture
Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture
Encyclopedia of Contemporary French Culture
Encyclopedia of Contemporary Italian Culture
Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture
Encyclopedia of Contemporary Mythology-UFOs and Popular Culture
Encyclopedia of Counseling
Encyclopedia of Country Living
Encyclopedia of Crusades
Encyclopedia of Cryptography and Security
Encyclopedia of Cryptology
Encyclopedia of Curious and Unusual Animals
Encyclopedia of Data Warehousing and Mining
Encyclopedia of Death and Dying
Encyclopedia of Developing World
Encyclopedia of Diagnostic Imaging
Encyclopedia of Diasporas
Encyclopedia of Dietary Supplements
Encyclopedia of Diets-A Guide to Health and Nutrition
Encyclopedia of Diets and Dieting
Encyclopedia of Digital Government
Encyclopedia of Digital Signal Processing
Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals
Encyclopedia of Dinosaurs
Encyclopedia of Disability
Encyclopedia of Disasters-Environmental Catastrophes and Human Tragedies
Encyclopedia of Domestic Violence
Encyclopedia of Early Childhood Education
Encyclopedia of Earth Science
Encyclopedia of Earthquakes and Volcanoes
Encyclopedia of Ecotourism
Encyclopedia of Education And Technology
Encyclopedia of Educational Psychology
Encyclopedia of Endocrine Diseases
Encyclopedia of Energy-Gale Group
Encyclopedia of Energy-Physics Based
Encyclopedia of English Language
Encyclopedia of Enlightment
Encyclopedia of Entomology
Encyclopedia of Essay
Encyclopedia of Europe since 1945
Encyclopedia of European Social History From 1350 to 2000
Encyclopedia of Evangelicalism
Encyclopedia of Everyday Law-Answers to Your Most Frequently Asked Legal Questions
Encyclopedia of Exploration
Encyclopedia of Farm Animal Nutrition
Encyclopedia of Fertilizer
Encyclopedia of Finance
Encyclopedia of Flight
Encyclopedia of Flying Boats and Seaplanes Since 1910
Encyclopedia of Folk Heroes
Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales
Encyclopedia of Food and Drink Industries
Encyclopedia of Foods
Encyclopedia of Forensic Sciences
Encyclopedia of Forest Sciences
Encyclopedia of Fortune Telling
Encyclopedia of Frank Lloyd Wright-A Visual Encyclopedia
Encyclopedia of French Revolutionary and Napoleonic Wars
Encyclopedia of Fruits, Berries and Nuts
Encyclopedia of Gambling in America
Encyclopedia of Gambling
Encyclopedia of Gangs
Encyclopedia of Garden Annuals
Encyclopedia of Gastroenterology
Encyclopedia of Gender and Education
Encyclopedia of Genocide
Encyclopedia of Geographic Information Science
Encyclopedia of Geomorphology
Encyclopedia of German Tanks of World War II
Encyclopedia of Gerontology
Encyclopedia of Gothic Literature
Encyclopedia of Governance
Encyclopedia of Great American Judges
Encyclopedia of Great American Lawyers
Encyclopedia of Great Sieges-from Ancient Times to the Present
Encyclopedia of Greco-Roman Mythology
Encyclopedia of Ground Warfare
Encyclopedia of Haunted Places
Encyclopedia of Health and Medicine
Encyclopedia of Healthcare Information Systems
Encyclopedia of Heart Diseases
Encyclopedia of Hinduism
Encyclopedia of Historic U S  Court Cases
Encyclopedia of History of Technology
Encyclopedia of HIV and AIDS
Encyclopedia of Holocaust
Encyclopedia of Holy People of the World
Encyclopedia of Homelessness
Encyclopedia of Homeopathy
Encyclopedia of Hormones
Encyclopedia of Human Brain
Encyclopedia of Human Computer Interaction
Encyclopedia of Human Ecology
Encyclopedia of Human Geography
Encyclopedia of Human Nutrition
Encyclopedia of Hundred Years War
Encyclopedia of Impromptu Magic
Encyclopedia of Infectious Diseases-Turkington
Encyclopedia of Infectious Diseases-Wiley
Encyclopedia of Information Communication Technology
Encyclopedia of Insects
Encyclopedia of Interpersonal Violence
Encyclopedia of Invasions and Conquests
Encyclopedia of Ireland
Encyclopedia of Irises
Encyclopedia of Islam- Concise encyclopedia
Encyclopedia of Islam and The Muslim World
Encyclopedia of Japanese History
Encyclopedia of Job-Winning Resumes
Encyclopedia of Judaism
Encyclopedia of Junk Food and Fast Food
Encyclopedia of Kitchen History
Encyclopedia of Knots
Encyclopedia of Knowledge Management
Encyclopedia of Language and Linguistics
Encyclopedia of Language and National Identity in Africa
Encyclopedia of Language and Religion
Encyclopedia of Languages of the World
Encyclopedia of Leadership
Encyclopedia of Legal Psychoactive Herbs
Encyclopedia of Legends Who Changed Music Forever
Encyclopedia of Library & Information Science
Encyclopedia of Linguistics
Encyclopedia of Literature
Encyclopedia of Love in World Religions
Encyclopedia of Mafia
Encyclopedia of Marine Science
Encyclopedia of Martial Arts Of The World
Encyclopedia of Materials Characterization
Encyclopedia of Materials, Parts and Finishes
Encyclopedia of Mathematics-from Wolfram Research
Encyclopedia of Measurement and Statistics
Encyclopedia of Medical Anthropology
Encyclopedia of Medieval Archaeology
Encyclopedia of Medieval France
Encyclopedia of Medieval Ireland
Encyclopedia of Medieval Literature
Encyclopedia of Men’s Health
Encyclopedia of Mental Health
Encyclopedia of Microbiology
Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics
Encyclopedia of Milestones in Archaeology
Encyclopedia of Military Communications-From Ancient Times to the 21st Century
Encyclopedia of Military Models
Encyclopedia of Millennialism and Millennial Movements
Encyclopedia of Mind Control
Encyclopedia of Mind Enhancing Foods, Drugs and Nutritional Substances
Encyclopedia of Mobile Computing and Commerce
Encyclopedia of Modern Middle East and North Africa
Encyclopedia of Modern Optics
Encyclopedia of Modern Political Biography
Encyclopedia of Modern US Military Weapons
Encyclopedia of Molecular Biology
Encyclopedia of Occultism and Parapsychology Vol 1
Encyclopedia of Occultism and Parapsychology Vol 2
Flinn-Encyclopedia of Catholicism
Gale Encyclopedia of Medicine  Vol  ۱  ۲nd ed
Gale Encyclopedia of Medicine  Vol  ۲  ۲nd ed
Gale Encyclopedia of Medicine  Vol  ۳  ۲nd ed
Gale Encyclopedia of Medicine  Vol  ۴  ۲nd ed
Gale Encyclopedia of Medicine  Vol  ۵  ۲nd ed
Gale Encyclopedia of Science and Religion
Guiley-Encyclopedia of Saints
J R Millar-Encyclopedia of Russian History  Vol 1
J R Millar-Encyclopedia Of Russian History  Vol 2
The Encyclopedia of Airbrushing Techniques
The Atlantis Encyclopedia eBook


انتشارات Gale که قبلا به عنوان تحقیقات گیل و گروه گیل شناخته شده است، در تحقیقات و نشر آموزش برایکتابخانه ها، مدارس و کسب و کار های عمومی و دانشگاهی فعال است. در مجموعه کتاب های حاضر سعی شده تمامی کتاب ها و دایره المعارف این انتشارات گردآوری شود.

Ebook List:

Arts, Humanities, Religion
Arts and Humanities Through The Eras
Encyclopedia of Clothing and Fashion
Encyclopedia of Food and Culture 3 vols
Encyclopedia of Islam and the Muslim World
Encyclopedia of Multicultural Psychology
Encyclopedia of Philosophy
Encyclopedia of Religion 2nd Ed, 14 vols

Encyclopedia of Religious Practices, 2006 3 vols
Encyclopedia of Science and Religion
Encyclopedia of the Unusual and Unexplained 3 vols
Encyclopedia of World Cultures 10 vols
Fashion, Costume, and Culture 5 vols
Gale Encyclopedia Of Literature And Criticism
Gale Encyclopedia of Psychology 2nd ed
Holidays, Festivals, and Celebrations of the World- Dictionary, 2005
International Dictionary of Psychoanalysis
International Encyclopedia of Marriage and Family
Junior Worldmark Encyclopedia of Foods and Recipes of the World 4 Vols
Macmillan Encyclopedia of Death and Dying
Macmillan Library Reference Encyclopedia of Buddhism
New Dictionary of the History of Ideas 6 vols
Nonfiction Classics for Students 5 Vols (2001)
Psychologists and Their Theories for Students
Reference Guide to World Literature
Schirmer Encyclopedia of Film, 2007, 4 vols
Shakespeare for Students 2nd Ed
St. James Encyclopedia of Popular Culture. Vol. 1-5
Tobacco in History and Culture, 2005, 2v
UXL World Religions Reference Library
World Education Encyclopedia 3 vols

Business and Management
Company Profiles for Students 3 Vols_0787648906
Encyclopedia of American Industries, 4th Ed
Encyclopedia of Business and Finance, 2nd Ed
Encyclopedia of Major Marketing Campaigns
Encyclopedia of Small Business 3rd Edition
International Directory of Business Biographies, 2005, 4v
Landmarks in Modern American Business, 2000, 3v

Earth Sciences
Encyclopedia of Water Science
Environmental Encyclopedia
Geo-Data
Junior Worldmark Encyclopedia of Physical Geography Vols.1-5
Pollution A to Z
UXL Encyclopedia of Biomes
UXL Encyclopedia of Landforms and Other Geologic Features
World of Earth Science

History
Ancient Civilizations
Ancient Europe
Cold War Reference Library
Dictionary of American History 3rd Ed
Early Civilizations in the Americas- UXL Reference Library
Elizabethan World Reference Library
Encyclopedia of European Social History From 1350 to 2000
Encyclopedia of Russian History 4 Vols
Encyclopedia of the Great Depression
Encyclopedia of U.S. Economic History
Encyclopedia of Western Colonialism since 1450
Europe 1450 to 1789 Encyclopedia of the Early Modern World
Europe 1789 to 1914.. the Age of Industry and Empire
Europe Since 1914 – Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, 2006, 5 vols
Historic Events for Students- The Great Depression
History of World Trade Since 1450
Industrial Revolution- Reference Library
Middle Ages Reference Library
Slavery Throughout the History- Reference Library 3 Vols
The Crusades Reference Library
The Renaissance- An Encyclopedia for Students. Vol. 1-4
U-X-L American Decades, 1900-1999
U-X-L Development of the Industrial US
U-X-L Renaissance and Reformation Reference Library
U-X-L Westward Expansion Reference Library
World War I Reference
World War II

Live Nature
Encyclopedia of Aquaculture (not Gale)
Endangered Species
Grzimek’s Animal Life Encyclopedia
Grzimek’s Student Animal Life Resource

Medicine and Health
Child Development
Drugs and Controlled Substances- Information for Students
Encyclopedia of Aging_Macmillan Reference Vols.1-4
Encyclopedia of Bioethics
Encyclopedia of Pain
Encyclopedia of Public Health
Gale Encyclopedia of Alternative Medicine
Gale Encyclopedia of Genetic Disorders
Gale Encyclopedia of Genetic Disorders, 2nd Ed
Gale Encyclopedia of Neurological Disorders
Gale Encyclopedia of Surgery
Medicine, Health, and Bioethics.. Essential Primary Sources
Nutrition and Well Being
The Gale Encyclopedia of Cancer – 2nd Edition
The Gale Encyclopedia of Children’s Health 4vols
The Gale Encyclopedia of Medicine, 3rd Edn
The Gale Encyclopedia of Mental Disorders
The Gale Encyclopedia of Nursing and Allied Health
U.X.L Complete Health Resource v,1-9
U.X.L Encyclopedia of Drugs and Addictive Substances 5 Vols

Nations
Africa – An Encyclopedia for Students_4v_2002
Blackbirch Kid’s Visual Reference
Cities of the United States
Cities of the World
Countries and Their Cultures
Countries of the World and Their Leaders Yearbook 2006
Countries of the World and Their Leaders Yearbook 2008
Encyclopedia of Diasporas
Encyclopedia of India, 2006, 4v
Encyclopedia of Irish History and Culture
Junior Wolrdmark Encyclopedia of the Mexican States_2nd_ed
New Encyclopedia of Africa_Scribner Vols.1-5
The Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa
Worldmark Encyclopedia of the Nations 12th ed., 2007, 5 vols
Worldmark Encyclopedia of the Nations, 11th ed
Worldmark Encyclopedia of the States 7th ed., 2007, 2 vols
Worldmark Encyclopedia of the States. 6th ed

Persons and Biographies
Biographical Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa
Encyclopedia of World Biography 26 Vols
Notable Sports Figures
The Presidents- A Reference History
The Writers Directory, Edition 2007
U.X.L Graphic Novelists

Politics, Law, Sociology
Crime and Punishment
Drugs, Alcohol, and Tobacco – Learning About Addictive Behavior 3 Vols
Encyclopedia of American Foreign Policy, 2nd ed., 3 vols
Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society
Encyclopedia of Communication and Information (2002)
Encyclopedia of Crime and Justice_Macmillan Reference 2nd Ed Vols.1-4
Encyclopedia of Genocide And Crimes Against Humanity
Encyclopedia of Governance
Encyclopedia of Race and Racism
Encyclopedia of Social Theory, 1-2 Vols
Encyclopedia of Sociology
Encyclopedia of United States National Security_v1-2_0761929274 (Sage, 2006)
Encyclopedia of Warrior Peoples and Fighting Groups
Encyclopedia of White-Collar and Corporate Crime
Extremist Groups- Information for Students
Financial History of the United States, 2002, 3 vols
Gale Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security 3 vols
Gale Encyclopedia of Everyday Law (2nd ed) 2 vols
Governments of the World 4vols
History behind the Headlines
Human and Civil Rights – Essential Primary Sources
International Encyclopedia of the Social Sciences, 9 vols (2008)
Prejudice in Modern World
World Encyclopedia of Police Forces and Correctional Systems
World Poverty
World Press Encyclopedia 2nd Ed

Science and Technology
Alternative Energy
Biotechnology- Changing Life Through Science 2 Vols
Building Blocks of Matter A Supplement to the Macmillan Encyclopedia of Physics
Chemical Compounds – 3 Vols
Chemistry – Foundations and Applications
Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics
Macmillan Encyclopedia of Energy_3v_2001
Macmillan Science Library
Real-Life Math
Science and Its Times
Science and Scientists.Vol.1-3
Science in Dispute
Science of Everyday Things
The GALE Encyclopedia of Science
UXL Complete Life Science Resource
UXL Encyclopedia of Science, 2nd Ed
World of Forensic Science
World of Microbiology and Immunology


همچنین ببینید :

Scientific-american-magazine-collection Britannica-2015-and-ebooks
Computer-Magazine photography-and-photoshop
BBC Magazine university press ebook

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه کتاب های دانشنامه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.