مجموعه کتاب های ادبیات انگلیسی + مجموعه داستان و لغت نامه

125,000 تومان
  • مجموعه ارزشمند بیش از ۱۳۰۰ کتاب ادبیات انگلیسی
  • شامل رمان، تاریخی، شعر، آموزشی، دانشنامه و ...
  • + مجموعه خواندنی ۳۰۰ داستان کوتاه انگلیسی
  • به همراه مجموعه بیش از لغت نامه زبان انگلیسی
  • مجموعه ای منحصر به فرد مناسب زبان آموزان، دانشجویان، اساتید و اهل ادب
  • با بهترین کیفیت در قالب 4DVD
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های ادبیات انگلیسی + مجموعه داستان و لغت نامه

English Literature, Story Books & Dictionary Book Collection

مجموعه ۳۰۰ داستان کوتاه انگلیسی :

امروزه یادگیری زبان انگلیسی به خصوص برای دانشجو ها و تاجر ها امری بسیار ضروری به حساب می آید. به گونه ای که گاهی عدم توانایی در فهم متون انگلیسی باعث ایجاد مشکلات فراوان برای کسانی که با زبان انگلیسی سروکار دارند می شود.

یکی از روش های یادگیری زبان انگلیسی مطالعه کتاب های تماما انگلیسی است که بسیار توسط زبان شناسان توصیه می شود. یکی از انواع کتاب های انگلیسی که به راحتی می توان آن را مطالعه کرد کتاب های داستان است، چرا که تقریبا کلمات نامفهوم و تخصصی در آن نیست و حتی با سطح زبان متوسط نیز می توان به راحتی به مفهوم کلی داستان پی برد.

یکی دیگر از مزایای این داستان ها، کوتاه و مختصر بودن آن است که باعث می شود زیاد وقت گیر نباشد. برای ما که روزانه ساعت های بسیاری را در اینترنت هدر می دهیم خواندن این گونه داستان ها می تواند به نوعی ذخیره وقت باشد.


فرهنگ لغت (Dictionary) کتابی است که در آن معانی واژه‌های یک زبان معین با توضیحات مربوط به ریشه شان، تلفظ شان، یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری می‌شوند. فرهنگ واژگان با دانشنامه (دایره المعارف) تفاوت دارد. در یک واژه‌نامه معمولا، فقط به معنای واژه‌ها اکتفا می‌شود و اطلاعات دیگری (نظیر تاریخچه) داده نمی‌شود. به علاوه، در واژه‌نامه‌ها فقط به واژه‌های عمومی یک زبان اشاره می‌شود، و اسامی خاص (مانند اسم مکان‌ها و اشخاص) کمتر نوشته می‌شود. با این حال، مرز دقیقی بین واژه‌نامه و دانشنامه نمی‌توان تعیین کرد، و برخی کتب به نوعی در هر دو طبقه جا می‌گیرند.

E-book List :

A Dictionary of Archaeology.pdf
A Dictionary of Food.pdf
A Dictionary of Science.pdf
A to Zed, A to Zee – a guide to the differences between British and American English.pdf
American Heritage Dictionary of Idioms.pdf
An English Homophone Dictionary.pdf
Barrons Publishing Dictionary of Computer and Internet Terms 10th.pdf
Barrons Publishing Dictionary of Mathematics Terms.pdf
Bible Dictionary.pdf

Cambridge International Dictionary of Idioms.pdf
Collin P.H. – Dictionary of Law.pdf
Dalzell Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English.pdf
Daniel Oran – Oran’s Dictionary of the Law.pdf
Delahunty – The Oxford Dictionary of Allusions (2001).pdf
Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions.pdf
Dictionary of Architecture & Construction.pdf
Dictionary of Aviation – 2nd Edition.pdf
Dictionary of Chemistry.pdf
Dictionary of Civil Engineering.pdf
Dictionary of Computing – 5th Edition.pdf
Dictionary of Contemporary Slang, Third Edition; Tony Thorne (A & C Black, 2005).pdf
Dictionary of Contemporary Slang.pdf
Dictionary of DNA and Genome Technology.pdf
Dictionary of Energy.pdf
Dictionary of Engineering, 2nd Edition.pdf
Dictionary of Food Ingredients 4th Edition.pdf
Dictionary of Gems and Gemology, Third Edition.pdf
Dictionary of Geophysics, Astrophysic, and Astronomy.pdf
Dictionary of Landscape Architecture and Construction.pdf
Dictionary of Literary Influences.pdf
Dictionary of Medical Acronyms & Abbreviations 5th Edition.pdf
Dictionary of Medical Terms 4th Ed..pdf
Dictionary of Microbiology and Molecular Biology 3rd Ed.pdf
Dictionary of Military Terms.pdf
Dictionary of Mining, Mineral, & Related Terms.pdf
Dictionary of Pure and Applied Physics.pdf
Dictionary of Scientific and Technical Terms.chm
Dictionary Of The Vulgar Tongue.pdf
Elizabeth A Martin – Oxford Dictionary of Law, 5th Ed. (2003).pdf
Elsevier’s Dictionary of Acronyms, Initialisms.pdf
Elsevier’s Dictionary of Mammals.pdf
Elsevier’s Dictionary of Reptiles.pdf
Etymologicon_universale__or__Universal_e.pdf
Glossary of EU.pdf
Historical Dictionary of Architecture.pdf
MCGraw-Hill Osborne Essential Phrasal Verbs Dictionary.pdf
MICROSOFT Computer Dictionary, Fifth Edition.pdf
Microsoft Internet & Networking Dictionary.pdf
Network Dictionary.chm
NTC’s Dictionary Of American Slang And Colloquial Expressions, Third Edition; Richard A. Spears McGraw-Hill, 2000).pdf
Oddbins Dictionary Of Wine.pdf
Official_Dictionary_of_Unofficial_English-Grant-Barrett-0071458042.pdf
Origins – An Etymological Dictionary of Modern English.pdf
Oxford Dictionary of Idioms 2e (2004).pdf
Oxford_Thesaurus_-_An_A-Z_Dictionary_Of_Synonyms.pdf
Patrick O’Connor – A Plain English Guide to Legal Terms.pdf
Richard A. Spears, American Idioms Dictionary.pdf
Sex Slang.pdf
Shorter Dictionary of Catch Phrases 0415100518.pdf
Susan Ellis Wild – Webster’s New World Law Dictionary.pdf
The Cambridge Aerospace Dictionary – 2004.pdf
The Hutchinson Illustrated Encyclopedia of British History.pdf
The New Hacker’s Dictionary.pdf
The Oxford Dictionary of New Words.pdf
The Oxford Thesaurus – An A-Z Dictionary Of Synonyms.pdf
The Oxford-Duden Pictorial English Dictionary.pdf
The Routledge Dictionary of Gods, Goddesses, Devils and Demons.pdf
The Routledge Dictionary of Modern American Slang and Unconventional English.pdf
The.Cambridge.Encyclopedia.of.the.English.Language.pdf
The Oxford Dictionary of Quotations.pdf
US Army Dictionary of Military Terms.pdf
What’s Up American Idioms .pdf


ادبیات انگلیسی به مجموعه آثار ادبی گفته می‌شود که به زبان انگلیسی و توسط ادبایی که اهل سرزمین انگلستان و دیگر کشورهای جهان بوده‌اند سروده یا تصنیف شده‌است. ادبیات انگلیسی به تنوع گویش‌های سخنوران این زبان در اکناف جهان است؛ کشورهایی که تحت استعمار و اسکان بریتانیا قرار گرفتند. با وجود گوناگونی نویسندگان ادبیات انگلیسی آثار شاعر شهیر انگلستان، ویلیام شکسپیر همچنان به عنوان برترین سروده‌های خلق‌شده به این زبان در سراسر دنیای انگلیسی‌ زبانان به شمار می‌رود. در مجموعه حاضر سعی شده بهترین کتابهای ادبیات انگلیسی گردآوری شود.

Ebook List:
۱۰۰ Years of Solitude Gabriel Garcia Marquez, SparkNotes
۱۰۰ Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez, CliffNotes
۱۸th Century Poetry, Christine Gerrard
۱۹۸۴ Geroge Orwell, SparkNotes
۱۹۸۴ by George Orwell, CliffNotes
۱۹۹۰ Newberry Medal Winners by Suzanne Pavlos, CliffNotes
۱۹th Century American Novel, Gregg Crane
۱۹th-Century America, William Barney

۱Q84, Haruki Murakami
۲۰th Century American Poetry, Burt Kimmelman
۲۰th Century American Poetry, Stephen Fredman
şiirler, Sapho
şlyada, Homeros
şlümcül Kimlikler, Amin Maalouf
şmgeler Simgeler, Mircea Eliade
şngiliz Edebiyatşnda BildungsRoman Gelenegi, Serap Yşldşrşm
şnsanşn Türeyişi, Charles Darwin
şslam ve Modernite, Amer Shatara
A 16th Century Ottoman Atlas
A Beginner’s Guide to Doing research in Translation Studies, Jenny Williams
A Bronte Encyclopedia, Robert Barnard
A Collection of Short Contemporary Stories, James Nelson
A Collection of Stories, Reviews and Essays, Willa Cather
A Companion to Film Comedy, Andrew Horton-Joanna Rapf
A Companion to Literature, Film, and Adaptation, Deborah Cartmell
A Companion to the Historical Film, Robert Rosenstone-Constantin Parvulascu
A Companion to Victorian Poetry, Richard Cronin
A Comparative Analysis of Thomas More’s Utopia and Plato’s Republic in the Enhancement of Teaching Language Procedure, Yeter Caglar
A comparative Study Into Acquisiton of Politeness in English, Kenan Dikilitaş
A Comparative Study of Childhood in Golding’s Lord of the Flies and Salinger’s the Catcher in the Rye, Işşl Bozkurt
A Comparative Study of the Saint of Incident Insanities by Elif Shafak and Brick Lane by Monica Ali by Focusing on the Loss of Identity, Ayşe Mutlu
A comparative Survey of Hardy’s Tess of the D’Urbervilles, Kate Chopin’s Awakening, Flaubert’s Madame Bovary and Duygu Asena’s Kadşnşn Adş Yok, Mehmet Yşlmaz
A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court by Mark Twain, CliffNotes
A Coversation with My Father, Grace Paley
A Critical Examination of Two Sociaist Utopias Looking Backward and News from Nowhere, Yasemin Koç
A Critical History of English Literature Vol II The Restoration to the Present Day, David Daiches
A Cultural Renewal Native Americans in Road Movies, Yasemin Gümüş
A Dictinary of Cultural and Critical Theory, Payne-Barbera
A Different Drummer by William Melvin Kelley, CliffNotes
A Doll’s House&Hedda Gabler by Henrick Ibsen, CliffNotes
A Farewell to Arms by Ernest Hemingway, CliffNotes
A Farewell to Arms by Ernest Hemingway, SparkNotes
A Glossary of Literary Terms, M.H Abrams
A Guide to Thinking, Writing and Researching, Randall VanderMey
A Guide to Writing the Dissertation Literature Review, Justus Randolph
A Handbook of Anglo-Saxon Studies, Jacqueline Stodnick
A Handbook of Critical Approaches to Literature, Wilfred Guerin
A Handbook of Middle English Studies, Marion Turner
A Handbook of Modernism Studies, Jean Michel Rabate
A History of American Literature 1950 to the Present, Linda Wagner-Martin
A History of American Literature, Richard Gray
A History of Feminist Literary Criticism, Gill Plain
A History of Literary Criticism from Plato to the Present, M.A.R. Habib
A History of the Classical Greek World, P. J. Rhodes
A Julia Kristevan Analysis of Emily Dickonson and John Milton, Merve Sarşkaya
A Jury of Her Peers, Susan Glaspell
A Lesson Before Dying by Ernest James Gaines, CliffNotes
A Linguistic Guide to English Poetry, Geoffrey Leech
A Middle English Reader and Vocabulary, Kenneth Sisam, J. R. R. Tolkien
A Midsummer Night’s Dream William Shakespeare, SparkNotes
A Midsummer Night’s Dream by William Shakespeare, CliffNotes
A Narrative of the Life of mrs. Charlotte Charke and the Eighteenth century English Society, Defne T. Demir
A Passage to India by Edward Forster, CliffNotes
A People’s History Of The United States 1492 to the Present, Howard Zinn
A Phenomenological Look at W.B. Yeats ‘An Irish Airman Foresees His Death’ with Martin Heidegger’s Being and Time, Hamdi Serdar
A Portrait of the Artist The Plays of Tennessee Williams, Foster Hirsch
A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce, SparkNotes
A Postcolonial Reading of Samuel Selvon’s Those Who Eat The Cascadura, Fatih Akdeniz
A Practical Grammar of the Turkish Language As Spoken and Written, Charles Wells
A Practical Guide for Translators, Geoffrey Samuelsson-Brown
a Psychoanalytic Feminist Reading of Daniel Defoe’s Novels Under the Light of Lacanian and Kristevan Insights, Leyli Jamali
A Raisin in the Sun by Lorraine Vivian Hansberry, CliffNotes
A Readers Guide to Contemporary Literary Theory, Raman Selden-Peter Brooker
A Separate Peace by John Knowles, CliffNotes
A Separate Peace John Knowles, SparkNotes
A Short History of Early Modern England British Literature in Context, Peter C. Herman
A short history of literary criticism, Vernon Hall
A Study Guide for American Literature to 1900, Teresa Gibert
A Study of English Words, Jessie Macmillan Anderson
A Study on Joseph Conrad’s Heart of Darkness, Lord Jim and Nostromo in a New Historicist Perspective, Mevlüde Zengin
A Tale of Two Cities Charles Dickens, SparkNotes
A Tale of Two Cities by Charles Dickens, CliffNotes
A Texbook of Translation, Peter Newmark
A Textbook of Translation, Peter Newmark
A Theory of Adaptation, Linda Hutcheon
A Treatise of Human Nature, by David Hume
A Yellow Raft in Blue Water by Michael Anthony Dorris, CliffNotes
About the USA, Elaine Kirn
Academic Discourse English in a Global Context, Ken Hyland
Academic Language, Yvonne Freeman
Academic Studies English Reading-Narratives
Adam Bede by George Eliot, CliffNotes
Advanced English for Translation, Chamberlin-White
Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain, CliffNotes
Aesthetics and Politics, Lukacs-Brecht-Adorno-Benjamin-Bloch
Aesthetics of Mimesis Ancient Texts and Modern Problems, Stephen Halliwell
Aesthetics, Berys Gaut
African American Literature, Gene Andrew Jarrett
African American Literature, Kenneth Warren
African American Writers, Amy Sickels
African-American Studies, David Theo Goldberg
Agamemnon, The Choephori and The Eumenides by Aeschylus, CliffNotes
Alice in Wonderland by Lewis Carroll, CliffNotes
Alice’s Adventures in Wonderland Lewis Carroll, CliffNotes
Alienation Literary Themes, Harold Bloom
All Holy Books (incl. Sceptics Annoted)
All Quiet On The Western Front Maria Remarque, SparkNotes
All Quiet on the Western Front by Erich Maria Remarque, CliffNotes
All the King’s Men by Robert Penn Warren, CliffNotes
All the Pretty Horses by Cormac McCarthy, CliffNotes
All’s Well That Ends Well the Merry Wives of Windsor by William Shakespeare, CliffNotes
Allah Beni Bşyle Yaratmşş, Pucca
Ambivalent and Shifting Codes of Fear and Desire, Kaya şzkaracalar
American Ballads and Folk Song, John A. Lomax, Alan Lomax
American Civil War Anthology of Essential Writings, Ian Frederick Finseth
American Culturel History, Karen Halttunen
American Fiction 1865-1914, Robert P. Lamp-Tompson
American Folklore, Jan Harold Brunvand
American History Prehistory to 1877, Ayers-Gould-oshinsky-Soderlund
American History Since 1865, Ayers-Gould-Oshinsky-Soderlund
American History Stories Vol 1, Mara L. Pratt
American History Stories Vol 2, Mara L. Pratt
American History Stories Vol 3, Mara L. Pratt
American History Stories Vol 4, Mara L. Pratt
American History, McDougal Littell
American History, Anne Zeman-Kate Kelly
American History, Gary B. Nash
American Idioms Dictionary, Richard Spears
American Immigration, David Gerber
American Literary Studies, Caroline Levander-Robert Levine
American Literary Studies, Levander-Levine
American Literature and Culture 1900-1960, Gail McDonald
American Literature and Culture, Paul Lauter
American Literature from 1600 Through the 1850s, Adam Augustyn
American Literature in Context after 1929, Philip R. Yannella
American Literature The Reader’s Choise, Glencoe
American Literature, Glencoe
American Literature, Katherine Lee Bates
American Literature, Kathryn VanSpanckeren
American Literature, Richard Gray
American Literature, Robert Carlsen-Schuster-Tovatt
American Literature, Richard Gray
American Modernism 1914-1945, George Parker Anderson
American Modernist Poets, Harold Bloom
American Mythologies, Blazek Glenday
American Novel 1, Abby Werlock
American Pacificism Oceania in the U.S. Imagination, Paul Lyons
American poetry beginnings to 1900
American Poets of the 20th Century by Mary Goodwin, CliffNotes
American Popular Fiction, Geoff Hamilton-Brian Jones
American Realism, Gerry Souter
American Shorrt story, Abby Werlock
American Short Stories for Students, Jean Mullen
American Short Story, Alfred Bendixen-James Nagel
American Studies, John Carlos Rowe
American Ways, Kearny-Crandall
American Women Poets 1650-1950, Harold Bloom
American Women Poets, Harold Bloom
American Working Class Literature, Nicholas Coles-Janet Zandy
Amerikan Edebiyatş
Amerikan Müdaheleciligi, Noam Chomsky
Amerikan Sinamasş, MEB
An American Tragedy by Theodore Dreiser, CliffNotes
An analysis of ‘Frankenstein’ and ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ in Relation to Lacanian Criticism, Selen Baranoglu
An Analysis of Dorothy Richardson’s Novels within the Context of Henry Bergson’s Philosophy, Ayşegül Ateş
An Analysis of Oscar Wilde’s the Picture of Dorian Gray and His Selected Short Stories, şenay Ekinci
An Analysis of Terry Pratchett’s Wyrd Sisters, Eva Homolkova
An Introduction to Discourse Analysis, Malcolm Coulthard
An Introduction to Genre Theory, Daniel Chandler
An introduction to Literature, Sylvan Barnet
An Irish Airman Foresees His Death, William Butler Yeats
An Outline History of English Literature, Liliana Sikorkska
An Outline of American Literature, Peter High
Ana Cizgileriyle Turkiye’nin Yakşn Tarihi 1, Sina Akşin
Anarşi felsefesi-şdeali, Pyotr Kropotkin
Ancient Epic, John Miles Foley
Ancient Epic, Katherine Callen King
Ancient Literary Criticism, Russel Winterbuttom
Ancient Literature, James Wyatt Cook
Andrei Tarkovsky Element of Cinema, Robert Bird
Angelanşn Kulleri, Frank Mccount
Anglo American Establishment, Carroll Quigley
Anglo-Saxon literature, Mark C.R. Amodio
Animal Farm Geroge Orwell, SparkNotes
Animal Farm by George Orwell, CliffNotes
Anne Bradstreet, Glen Smith
Anne Frank, Otto Frank
Anthem by Ayn Rand, CliffNotes
Anthology of Renaissance Drama, Simon Barker
Anton Chekhov’s The Complete Short Novels
Anton Chekhov, Harold Bloom
Antony and Cleopatra by William Shakespeare, CliffNotes
Approaches to Translation, Peter Newmark
Archetypes and Motifs in Folklor and Literature, Jane Garry-Hasan El Shamy
Architecture of the Novel, Shantaram
Aristoteles’te Mükemmel Yaşam Uzerine Bir şnceleme, Aylin Toman
Arnold Wesker’in Utopik Dünyasş, Mehmet Takkaç
Arrowsmith by Sinclair Lewis, CliffNotes
Art of Darkness A Poetics of Gothic, Anne Williams
Arthur Miller’in Oyunlarşnda Amerikan Hülyasş ve Yabancşlaşma Olgusu, Zülal Erdogan
Arthur Miller, His Life and Works, Susan Abbotson
As I Lay Dying William Faulkner, SparkNotes
As You Like It by William Shakespeare, CliffNotes
Aslan Asker şvayk, Yaroslav Haşek
Atinalilarin Devleti, Aristoteles
Atlas Shrugged by Ayn Rand, CliffNotes
Authority and Identity A Sociolinguistic History of Europe Before the Modern Age, Robert McColl Millar
Awakening by Kate Shopin, CliffNotes
Awesome Activities to help Reluctant Writers, Perdita Finn
Barn Burning, William Faulkner
Bartleby the Scrivener&Benito Cereno Herman Melville, CliffNotes
Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Daniel Gile
Becoming a Translator Theory and Practice of Translation, Douglas Robinson
Beloved by Toni Morrison, CliffNotes
Beloved Toni Morrison, SparkNotes
Benerci Kendini Niye şldürdü, Nazşm Hikmet Ran
Beowolf Anonymous, SparkNotes
Beowulf, CliffNotes
Beowulf, Harold Bloom
Bertolt Brecht’in ve Georgy Lukacs’şn Gerçekçilik Anlayşşlarşnda Modern Sanatşn Ne’ligi, Canan Yarar
Bildungsroman Olarak F. Scott Fitzgerald’şn ‘This Side of Paradise’ Adlş Yapştş, Akşn Eleman
Bilimsel Makale Nasşl Yazşlşr, ROBERT A. DAY
Bilinç Akşşş Teknigi Bakşmşndan James Joyce, Oguz Atay, Adalet Agaoglu ve Emine Işşnsş’nşn Romanlarş, Serdar Odacş
Billy Budd and Typee by Herman Melville, CliffNotes
Black Boy Richard Wright, Harold Bloom
Black Elk Speaks by John Neihardt, CliffNotes
Black Women Writers from Wheatley to Morrison, Tracey Walters
Blake Collected Poems
Bleak House by Charles Dickens, CliffNotes
Bless Me, Ultima by Rudolfo Alfonso Anaya, CliffNotes
Blues and Arabesk Comparative Study, Yasemin Yurdakul
Body Language, Mark Bowden
Brave New World Aldous Huxley, SparkNotes
Brave New World by Aldous Huxley, CliffNote
Brecht Estetişi ve Türk Sinemasşndaki şrnekleri, Asya Caglar şztürk
British Art 1600 to the Present, Dana Arnold-David P. Corbett
British Literature, Glencoe(SE)
British Literature, Glencoe(TE)
British Novel, Virginia Brackett
British Poetry 1900 to the Present, James Persoon-Robert Watson
British Poetry Before 1600, Michelle Sauer
Bronte Kşzkardeşlerin Romanlarşnda Gotik Unsurlar, Oya Buhara
Byron, Drummond Bone
Call of the Wild-White Fang by Jack London, CliffNotes
Candide Voltaire, SparkNotes
Caryl Churchil, Elaine Aston&Elin Diamond
Catch-22 Joesph Heller, Harold Blooms
Causes of War, Jack Levy & William Thompson
Cehennem’de bir mevsim, Arthur Rimbaud
Cehennem, Dan Brown
Ceviri Kşlavuzu, şsmail Boztaş
Charles Dickens, David Paroissien
Charles Dickens, Harold Blooms
Charles Dickens, John Jordan
Chaucer, Peter Brown
Chicago Literary Renaissance, Jan Pinkerton
Chicago Style for Writers, Kate L. Turabian
Cinsiyet Uzerine, Sigmund Freud
Civil Disobedience, Harold Bloom
Classic Myths in English Literature, Charles Mills Gayley
Classical Literary Criticism, T.S. Dorscb
Cognitive Approaches to Old English Poetry, Antonina Harbus
Coleridges Principles of Criticism, J. George
Colonel Chabert, Honore De Balzac
Colonial America, Daniel Vickers
Comedy of Errors&Love’s Labour’s Lost&The Two Gentlemen of Verona by William Shakespeare, CliffNotes
Communism With The Mask Off, Joseph Goebbels
Companion to Translation Studies, Jeremy Munday
Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, Charles Bernheimer
Comparative Literature, Ali Behdad&Dominic Thomas
Comparative Study of the Turn of the Screw by Henry James the Awakening by Kate Chopin Through Psychoanalysis Theory, Nur Aygün
Complete Works of Leonardo Da Vinci
Complete Works of Winston Churchill
Concerning Human Understanding by John Locke, CliffNotes
Concerning the Principles of Morals by David Hume, CliffsNotes
Contemporary American Literature, 1970-Present, Linda trinh Moser-Kathryn West
Contemporary American Literature
Contemporary Cultural Theory, Andrew Milner-Jeff Browitt
Contemporary Literary Theory, Raman Selden&Peter Widdowson&Peter Brooker
Corpus Linguistics in Literary Analysis, Bettina Fischer
Country Doctor, Honore De Balzac
Cousin Bette, Honore De Balzac
Creative Approaches to Poetry, Jan Foale
Creative Writing, Graeme Harper
Crime and Punishment Fyodor Dostoevsky, SparkNotes
Crime and Punishment by Dostoevsky, CliffNotes
Crime Fiction, Charles Rzepka-Lee Horsley
Critical Companion to J.R.R. Tolkien, Jay Rudd
Critical English for Academic Purposes, Sarah Benesch
Critical Essay in Politics, Philosophy and Aesthetics, George Lukacs
Critical Survey of Poetry European Poets, Endre Ady
Critical Theory Since 1965, Hazard Adams-Leroy Searle
Critical Theory Today, Lois Tyson
Critical Theory, Stuart Sim
Critical Thinking Reading and Writing, Sylvan Barnet-Hugo Bedau
Critical Thinking Skills Success, Lauren Starkey
Crucible of Power, Howard jones
Crusades, Thomas Madden
Cry The Beloved Country by Alan Paton, CliffNotes
Cultural Studies, Toby Miller
Culture and Society 1780-1950, Raymond Williams
Cyrano de Bergerac by Edmond Rostand, CliffNotes
Dante His Life and Works, Jay Ruud
David Copperfield by Charles Dickens, CliffNotes
Death Comes for the Archbishop by Willa Cather, CliffNotes
Death of a Salesman Arthur Miller, SparkNotes
Death of a Salesman by Arthur Miller, CliffNotes
Defining Literary Criticism Scholarship Authority and the Possession of Literary Knowledge, Carol Atherton
Defining the Black Mother in Maya Angelou’s Autobiographical Works, Eda Uysal
Demian by Hermann Hesse, CliffNotes
Derin Akil-Derin Yurek, Halil Cibran
Derrida’nşn Metafor Kullanşmş, Cigdem Yşlmaz
Detective in Fiction, CliffNotes
Devlet, Platon
Diary of Anne Frank, CliffNotes
Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs, Richard Spears
Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, Dylan Evans
Dictionary of Latin Quotations, Jon R. Stone
Dictionary of Literary Characters, Michael D. Sollars
Dictionary of Literary Symbols, Michael Ferber
Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, J.A. Cuddon
Dictionary of Literary Terms, Chris Baldick
Dictionary of Literary Terms, Peter Childs-Roger Fowler
Differentiated Instruction for Advanced Students, Various
Differentiated Instruction for English Language Learners, EMC
Dil ve Zihin, Noam Chomsky
Discourse Analysis for Language Teachers, Michael McCarthy
Discourse Analysis, Ken Hyland-Brian Paltridge
Discourse Analysis, Gillian Brown-George Yule
Discourse Analysis, Brian Paltridge
Discourse, Guy Cook
Discourses in Interaction, Sanna-Kaisa Tanskanen
Dissociation of Literary Characters the Use of the Double as a Defense Mechanism in Ayckbourns Woman in Mind, Friels Philadelphia Here I Com and Shaffer’s- Equus, Serkan Ertin
Do Not Go Gentle Into That Goodnight, Dylan Thomas
Doll’s House&Hedda Gabler by Henrick Ibsen, CliffNotes
Don Quixote Miguel de Cervantes, SparkNotes
Dostluk, Cicero
Double Repression of Black Women in the Bluest Eye and Color Purple, Elif Arslan
Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Stevenson, CliffNotes
Dracula Bram Stoker, SparkNotes
Dracula by Bram Stoker, CliffNotes
DRACULA Activity Book, Jan Transue
Drama for Students Vol 1
Drama for Students Vol 10
Drama for Students Vol 11
Drama for Students Vol 13
Drama for Students Vol 14
Drama for Students Vol 15
Drama for Students Vol 17
Drama for Students Vol 18
Drama for Students Vol 19
Drama for Students Vol 2
Drama for Students Vol 21
Drama for Students Vol 22
Drama for Students Vol 23
Drama for Students Vol 24
Drama for Students Vol 25
Drama for Students Vol 26
Drama for Students Vol 27
Drama for Students Vol 28
Drama for Students vol 29
Drama for Students Vol 3
Drama for Students Vol 4
Drama for Students Vol 5
Drama for Students Vol 6
Drama for Students Vol 7
Drama for Students Vol 8
Drama for Students Vol 9
Dream of the Red Chamber by Tsao Shan, CliffNotes
Dune & Other Works by Frank Herbert, CliffNotes
Dünya Batş ve şslam, Arnold Toynbee
Dünya Mitolojisi Büyük Destanlar ve Sşylenceler Antolojisi ,Donna Rosenberg
Dünya Tiyatro Tarihi
EDEBşYAT TERşMLERş SşZLUşU
Edinburgh Introduction to Studying English Literature, Cavanagh-Gillis-Keown-Loxley-Stevenson
Edward Albee’s Drama Under the Influence of Samuel Beckett, Hale Küçük
Effective Academic Writing The Essay, Jason Davis-Rhonda Liss
Eighteenth Century Realism and Defoe, Sedat şşçi
Eighteenth Century Writers and Writing, 1660-1789, Paul Baines-Ferraro-Rogers
Elizabethan Drama, Harod Bloom
Emerson’s Essays, Harold Bloom
Emily Dickinson’s Selected Poems, CliffNotes
Emily Dickonson Her Life and Works, Sharon Leiter
Emma Jane Austen, SparkNotes
Encyclopedia Feminist Literature, Mary Ellen Snodgrass
Encyclopedia of American Literature, Marshall Boswell-Carl Rollyson
Encyclopedia of American Popular Fiction, Geoff Hamilton-Brian Jones
Encyclopedia of Beat Literature, Kurt Hemmer
Encyclopedia of British_Writers 19th and 20th Centuries, Christine Krueger
Encyclopedia of Literary Romanticism, Andrew Maunder
Encyclopedia of Literature and Criticism, Martin Coyle
Encyclopedia of Mythology, Robert Graves
Encyclopedia of Political Economy, P.Antony O’Hara
Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World, Peter Bogucki
Encyclopedia of The English Language, David Crystal
Encyclopedia of the Essay, Tracy Chevalier
Encyclopedia of the Language Sciences, Patrick Colm Hogan
Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker
Encyclopedia of Translation, Mona Baker
Encyclopedia of World Mythology Vol 1-5
English Brainstormers, Jack Umstatter
English Drama 1586-1642, G.K. Hunter
English for Academic Research Vocabulary Exercises, Adrian Wallwork
English for Academic Research Grammar Exercises, Adrian Wallwork
English for Translation, Chamberlin-White
English for University Students Through Short Stories, Various
English Grammar, Larkin Dunton
English Language and Composition, CliffNotes
English Literature 1740-1830, Thomas Keymer&Jon Mee
English Literature and Composition, CliffsNotes
English Literature from Old Period Through the Renaissance, J.E. Luebering
English Literature from the 19th Century Through Today, J.E. Luebering
English Literature from the Restoration Through the Romantic Period, J. E. Luebering
English Literature on the OttomanTurks in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Anders Ingram
English Literature, Margaret Drabble
English Novelists, Adrian Poole
English Phonology, Gary Clemente
English Renaissance Drama, A. R. Braunmuller-Michael Hattaway
English Renaissance Literature and Culture, Michael Hattaway
English Renaissance Literature, David Bradshaw
English Translation and Classical Reception Towards a New Literary History, Stuart Gillespie
Enslavement in the Personal Narrative of Harriet Jacobs ‘ Incidents in the Life of a Slave Girl’ , Yeliz şkis
Entelektüel, Edward W. Said
Entellektüalin Siyasi şşlevi, Michel Foucault
Epics for Students, Sara Constantakis
Ernest Hemingway in Context, Debra Moddelmog-Suzanne del Gizzo
Ernest Hemingway, Harold Bloom
Escapism in Victorian Poetry, Rabia Demir
Essential Adverbs, Ahmet Akşn
Essential English for Journalists and Writers, Harold Evans
Ethan Frome by Edith Wharton, CliffNotes
Evrenin Zarafeti, Brian Greene
Existentialism and Samuel Beckett’s two Plays Endgane and Happy Days, Tijen Tan
Exploration and Colonization, Harold Bloom
F. Scoot Fitzgerald’şn ‘The Grat Gatsby’ ve ‘This Side of Paradise’ adlş Yapştlarşnda Amerikan Rüyasşnşn Sonu, Rşdvan Ergin
F. Scott Fitzgerald’şn şykülerinde Kadşn ‘Bernice Bobs Her Hair ‘, ‘May Day’, ‘Winter Dreams’ ve ‘ The Rich Boy’, Gülşen Torusdag
F.Scot Fitzgerald, Mary Jo Tate
Fahrenheit 451 by Ray Bradbury, CliffNotes
Fahrenheit 451 Ray Bradbury, SparkNotes
Farewell to Manzanar by Jeanne Wakatsuki Huston&james Huston, CliffNotes
Fatih Sultan Mehmet, Andre Clot
Faulkner’s Short Stories, CliffNotes
Fearful Symmetry A Study of William Blake
FELSEFE VE SAVAş SONRASI , Rene Wellek
Female Characters from Male Point of View in the Works of John Osborne, Tennessee Williams and Haldun Taner, Mati Turyel
Feminism in Literature, Jessica Bomarito-Jeffrey Hunter
Feminist Literary Critical Approach to H.G. Wells’ ‘Ann Veronica’ Arnold Bennett’s ‘Helen with the High Hand’ and D. H. Lawrence’s ‘ Women in Love, Gşkşen Aras
Figurative Language Comprehension Social and Cultural Influences, Herbert Colston-Albert Katz
Figurative Thinking and Language Learning, Jeannette Littlemore&Graham Low
Figures of Speech, Arthur Quinn
FiguresSpeech, Christina Alm-Arvius
Film Theory and Criticism, Leo Braudy-Marshall Cohen
Find the Errors Proofreading Activities, Nancy Lobb
Finding Grammar in Context and Usage, Gerard Steen
Flannery O’connor Her Life and Works, Connie Ann Kirk
Flannery O’Connor’s Short Stories, CliffNotes
Foucault Marxism and History, Mark Poster
Foucault Ve Derridada Feminizm Ve Ayşrşm, Roy Boyne
Found in Translation Greek Drama in English, J. Michael Walton
Foundation Trilogy by Isaac Asimov, CliffNotes
Frankenstein By Mary Shelley, CliffNotes
Frankenstein by Mary Shelley, CliffNotes
Frankenstein Mary Shelley, SparkNotes
Frankenstein by Mary Shelley, CliffNotes
Franz Kafka, Ernst Fischer
French Lieutenant’s Woman by John Fowles, CliffNotes
From Modernism to Postmodernism American Poetry and Theory in the Twentieth Century, Jennifer Ashton
From Modernsim to Post-Modernism
From Puritanism to Postmodernism, Richard Ruland-Malcolm Bradbury
From Utopian Dream to Dystopian Reality George Orwell’s Animal Farm, Bahareh Darvish & Mohammedreza Najjar
Genre Theory and Criticism, Peter Hutchings
George Bernard Shaw, Harold Bloom
George Meredith’in Diana of the Crossways Adlş Eserinde Kadşn ve Dünyasş, Muhammet Eren şztürk
George Orwell, Harold Bloom
George Washington A Collection
Giants in the Earth by Ole Edvart Rşlvaag, CliffNotes
Global Constitualism and World Order, Richard Falk
Glossary of Literary Terms, Anonymous
Go Down Moses by William Faulkner, CliffNotes
Go tell it on the Mountain by James Baldwin, CliffNotes
Godot’yu beklerken, Samuell Beckett
Gods and Goddesses in Greek Mythology Mythology, Michelle Houle
Gothic and Gender, Donna Heiland
Gothic Fiction, Jerrold Hogle
Gothic Literature, A Gale Critical Companion
Gothic Literature, Andrew Smith
Gothic Literature, Mary Ellen Snodgrass
Gothic, Fred Botting
Gothic, David Punter
Graham Swift’in Waterland, David Lodge’un Small World ve Martin Amis’in London Fields adlş Romanlarşnda Ustkurmaca Tekniginin şncelenmesi, Ayşen Karabostan
Grammatical Errors in the Compositions Written by Turkish Learners of English, Gşkhan Yüksel
Great American Writers, Mark Bailey
Great Expectations by Charles Dickens, CliffNotes
Great Expectations Charles Dickens, SparkNotes
Great Wars and Great leaders, Ralph Raicio
Greek and Latin Cambridge, Richard Dacre
Greek and Roman Comedy, Shawn O’Bryhim
Greek and Roman Influences on Western Literature, The – Gilbert Highet
Greek and Roman Warfare 1, Sabin-Wees-Whitby
Greek and Roman Warfare 2, Sabin-Wees-Whitby
Greek Mythology, Ken Dowden-Niall Livingstone
Greek Tragedy, P.E. Easterling
GreekTragedy, Justina Gregory
Green Mansions by William Hudson, CliffNotes
Gullivers Travels Jonathan Swift, SparkNotes
Gullivers Travels by Jonathan Swift, CliffNotes
Haberlerin Agşnda şslam, Edward Said
Hamlet by William Shakespeare, CliffNotes
Hamlet by William Shakespeare, CliffNotes
Hamlet William Shakespeare, SparkNotes
Handbook of Conversation Analysis, Jack Sidnell-Tanya Stivers
Handbook of Corpus Linguistic, Anne O’Keeffe-Michael McCarthy
Handbook of Translation of studies, Yves Gambier
Hapishanenin Doşuşu, Michel Foucault
Harlem, Langston Hughes
Heart of Darkness Joseph Conrad, SparkNotes
Heart of Darkness&The secret Sharer by Joseph Conrad, CliffNotes
Hegel and Marx on Alienation, Sevgi Dogan
Heinlein’s Works, CliffNotes
Hemingway’s Short Stories, CliffNotes
Henry David Thoreau’nun Walden ve Civil Disobedience Adli Kitaplarinda şnsan Yaşamşnşn Anlamş, Başak Uysal
Henry David Thoreau, Harold Bloom
Henry James’ Retrospective Conception of Evolution in ‘The Turn of the Screw’ and ‘Beast in the Jungle’ in Respect to Nietzche and Darwin, şzge Atar
Henry V by William Shakespeare, CliffNotes
Herlanders The development and Transformation of Feminist Utopias in the Literature of the United States, Kudret Nezir Yunusoglu
Herman Melville, Sharon Talley
Herzog by Saul Bellow, CliffNotes
Hiroshima by John Hersey, CliffNotes
Historical Consciousness and Gender Awareness in Elizabeth Gaskell’s Novels, Seyed Shooshtari
Historiographic Metafiction in Postcolonial Literature Foe, Wide Sargasso Sea and Midnight Children, Ayşegül Turan
History of English Literature, Michael Alexander
History of English Literature, Andrew Sanders
History of English, Ishtla Sing
History of Literary from Formalism to Poststructuralism, Raman Selden
History of Literary Criticism Modernism and the New Criticism, Litz-Menand-Rainey
History of Literary Criticism Middle Ages, Alastair Minnis&Ian Johnson
History of Literary Criticism Romanticism, Marshall Brown
History of Literary Criticism The Renaissance, Glyn Norton
History of Literary Criticism, Christa Knellwolf-Christopher Norris
History Of Literature In English Britain And Ireland, Ronald Carter-John McRae
History of Modern Drama, David Krasner
History of the United States, Pearson
History of the USA, Charles & Mary Beard
History of the World, J.M. Roberts
Horace, Gregson Davis
House made of Dawn by N. Scott Momaday, CliffNotes
How Literature Works, John Sutherland
How Read Novels Like Professor, Thomas C. Foster
How to Be British, Martyn Ford&Peter Legon
How to Pass Advanced Verbal Reasoning Tests, Mike Bryon
How to Read a Poem, Terry Eagleton
How to Read Literature, Terry Eagleton
How to Write Clearly, Edwin Abbott
Huckleberry Finn Mark Twain, SparkNotes
Hucklebery Finn by Mark Twain, CliffNotes
I, E. E. Cummings
Identity in Paul Auster’s Novels, Işşl şzcan
Idioms in American Life, Julie Howard
Image Music Text, Roland Barthes
Images, Jamie Keddie
Imagination Metaphor and Mythopoeia in the Poetry of Three Major English Romantic Poets, Fşrat Karadaş
Immigration in America Today, Loucky-Armstrong-Estrada
In Translation, Esther Allen
Incidents in the Life of a Slave Girl by Harriet Jacops, CliffNotes
Inferno by Dante Alighieri, CliffNotes
Inferno Dante Alighieri, SparkNotes
Influencing and Persuasion Skills, MTD
Intercultural Discourse and Communication, Christina Bratt Paulston, Scott F. Kiesling, Elizabeth S. Rangel
Introducing Literary Theories Guide and Glossary, Julian Wolfreys
Introducing Translation Studies Theories and Applications, Jeremy Munday
Introduction to English Linguistics, Annette Becker-Markus Bieswanger
Introduction to Psycholinguistics Understanding Language Science, Matthew Traxler
Invisible Man by Ralph Ellison, CliffNotes
Invisible Man Ralph Ellison, SparkNotes
Irish Literature 1-2, Julia M. Wright
Irony as a Philosophical Attitude in Socrates, Hacer Korkut
Irony, Claire Colebrook
James Joyce His Life and Works, Nicholas Fragnoli-Michael Gillespie
James Joyce, Derek Attridge
James Joyce, Eric Bulson
Jane Austen, Edward Copeland&Juliet McMaster
Jane Eyre Charlotte Bronte, SparkNotes
Jane Eyre by Charlotte Bronte, CliffNotes
Jean Paul Sartre’şn ‘şzgürlük Yollarş’ adlş Yapştşna Oluşumsal Yapşsalcş Bir Yaklaşşm, şrfan Atalay
Jerome David Salinger in ‘The Catcher’in the Rye’ Adlş Romanşnda Amerikan Gençligi, Cengizhan Akdag
Joe Orton’un Oyunlarindaki şiddetin Cinsel ve Ruhbilimsel Boyutlarş, Erdinç Parlak
John Bart’şn Eserlerinde Postmodernist şgeler, Asya Altug
John Donne, Achsah Guibbory
John Dos Passos ve Roman Teknigi, Seçkin Ergin
John Grisham, Mary Beth Pringle
John Keats Poems
John Keats, G.M. Matthews
John Milton Life, Work and Tought, Gordon Campbell-Thomas Corns
John Milton, Harold Bloom
John Steinbeck, Cynthia Burkhead
Jonathan Swift, Christopher Fox
Jorge Luis Borges, Tim McNeese
Jose Saramago, Harold Bloom
Joyce’s Critique of the Church and Clergy A Study of a Portrait of the Artist as a Young Man and Dubliners, Emel Turgut
Julius Caesar William Shakespeare, SparkNotes
Julius caesar by William Shakespeare, Cliffs Notes
Julius Ceaser by William Shakespeare, CliffNotes
Kafka, Harold Bloom
Kanser Koşuşu, Aleksandr Soljenitsin
Kaptanşn Not Defteri, Charles Bukowski
Kate Chopin, Janet Beer
Kelimeler Ve şeyler, Michel Foucault
Key Concepts in Literary Theory, Wolfreys-Robbins-Womack
Kidnapped, Robert Louis Stevenson
Kim Korkar Matematikten, Nazif Tepedelenlioşlu
Kimlik, Milan Kundera
King Henry IV, Part 1 by William Shakespeare, CliffNotes
King Lear William Shakespeare, SparkNotes
King Lear by Wiliam Shakespeare, CliffNotes
Kisisel Bilincdisi, Jung
Knowing Art Essays in Aesthetics and Epistemology, Matthew Kieran
Küçük Aptalşn Büyük Dünyasş, Pucca
Labor Leisure and Freedom in the Philosophies of Aristotle, Karl Marx and Herbert Marcuse, Dogan kşlşnç
Labor of Dionysus A Critique of the State Form, Michael Hardt&Antonio Negri
Language Analysis (Working with Texts), Ronald Carter
Language and Ethnic Identity, Joshua Fishman
Language and Image in the Reading and Writing, Fleckenstein-Calendrillo-Worley
Language and Linguistics, Keith Brown
Language of Metaphors, Andrew Goatly
Language Through Literature, Paul Simpson
Last Minute Emergency Medicine, Mary Jo Wagner&Susan Promes
Le Morte d’Arthur by Thomas Mallory, CliffNotes
Leaves of Grass by Walt Whitman, CliffNotes
Legends, Lies& Cherished Myths of World History, Richard Shenkman
Leonardo Da Vinci Gibi Dusunmek, Michael J. Gelb
Les Miserables by Victor Hugo, CliffNotes
Les Miserables Victor Hugo, SparkNotes
Liberalism and Prostitution, Peter de Marneffe
Literacy, Brian V. Street-Adam Lefstein
Literary and Cultural Theory, Donald E. Hall
Literary and Cultural Theory, Michael Ryan
Literary Biography, Michael Benton
Literary Criticism from Plato to the Present, M. A. R. Habib
Literary Critisism A New History, Gary Day
Literary Movements for Students, Chris Semansky
Literary Theory An Anthology, Julie Rivkin-Michael Ryan
Literary Theory The Basics, Hans Bertens
Literary Theory Toolkit A Compendium of Concepts and Methods, Herman Rapaport
Literary Theory, David Carter
Literary Translation A Practical Guide, Clifford Landers
Literature An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing Part 1 Fiction, Kennedy-Gioia
Literature An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing Part 2 Poetry, Kennedy-Gioia
Literature An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing Part 3 Drama, Kennedy-Gioia
Literature An Introduction to Fiction, Poetry, Drama, and Writing Part 4 Writing, Kennedy-Gioia
Literature and Ancient Languages, Kenneth Haynes
Literature and Culture of the American West, Nicolas Witschi
Literature and Film, Robert Stam-Alessandra Raengo
Literature and Science in the Nineteenth Century, Laura Otis
Literature in English Test
Literature in the Greek and Roman Worlds, Oliver Taplin
Literature of World War II, Marina MacKay
Literature to Go, Michael Meyer
Literature Workbook, Clara Calvo&Jean Jacques Weber
Literature&Composition Reading,Writing,Thinking, Carol Jago-Renee Shea
Literature, Alan Duff-Alan Maley
Literature, Glencoe
Literature, R. V. Young
Little Women Louisa May Alcott, SparkNotes
Living in the End Times, Slavoj Zizek
Lord Jim by Joseph Conrad, CliffNotes
Lord of the Flies William Golding, SparkNotes
Lord of the Flies by William Golding, CliffNotes
Love and Death in the American Novel, Leslie Fieldler
Love Poems
Macbeth by William Shakespeare, CliffNotes
Macbeth by William Shakespeare, CliffNotes
Macbeth William Shakespeare, SparkNotes
Macbeth, Shakespeare
Madame Bovary Gustave Flaubert, SparkNotes
Major Barbara & St. Joan by George Bernard Shaw, CliffNotes
Major Barbara&Saint Joan by Bernard Shaw, CliffNotes
Major Philosophical Works by George Berkeley, CliffNotes
Making America-A History of the United States, Berkin-Miller-Cherny-Gormly-Mainwaring
Man and Superman&Caesar and Cleopatra by Bernard Shaw, CliffNotes
Managing Chaos and Complexity, Jamshid Garajedaghi
Manchild in the Promised Land by Claude Brown, CliffNotes
Manipulation of History and Language in Three Dystopias, Duygu Ersoy
Margaret Atwood, Harold Bloom
Marxism and Literary Criticism, Terry Eagleton
Masterpieces of Beat Literature, Michael Dittman
Me-ti Tarihte Diyalektik, Bertolt Brecht
Meaning and Metaphors, Gillian Lazar
Measure for Measure by William Shakespeare, CliffNotes
Medieval English Literature and Culture c.1350-c.1500, Peter Brown
Metafizişe Giriş, Ahmet Cevizci
Metafizik Nedir, Heidegger
Metafizik Uzerine Konuşma, Leibniz
Metafizik, Aristoteles
Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast, Mouton de Gruyter
Metaphor, Zoltan Kşvecses
Metaphorically Speaking A Dictionary of 3,800 Picturesque Idiomatic Expressions, Nicholas Edwin Renton
Middle East A Brief History of the Last 2,000 years, Bernard Lewis
Miguel De Cervantes, Barbara Keevil Paker
Mill on the Floss by George Eliot, CliffNotes
Milton, Nicholas McDowell&Nigel Smith
Mimesis, Erich Auerbach
Minima Moralia, Theodor W. Adorno
Mirror, Sylvia Plath
Miss Lonely Hearts&Day of the Locust by Nathane West, CliffNotes
Miss Lonelyhearts & The Day of the Locust by Nathanael West, CliffNotes
Miss Rosie, Lucille Clifton
MLA Handbook for Writers of Research Papers
Moby Dick Herman Melville, SparkNotes
Moby-Dick by Herman Melville, CliffNotes
Modern American Drama, Harold Bloom
Modern American Poetry, Harold Bloom
Modern Latin American Literature, Roberto Gonzşlez Echevarrşa
Modern Literary Criticism and Theory, M.A. R. Habib
Modern Literature and the Tragic, K. M. Newton
Modern ve Postmodern Feminist Akimlar, Zekiye Demir
Moral and Psychological Corruption in American City Theodor Dreiser ‘Sister Carrie’ and Stephen Crane ‘Maggie a Girl of the Streets’, Nazmiye Kşrdar
Morphosyntactic Persistence in Spoken English, Benedikt Szmrecsanyi
Mrs. Dalloway by Virginia Woolf, CliffNotes
Much Ado About Nothing by William Shakespeare, CliffNotes
Musee des Beaux Arts, W. H. Auden
Mutiny on the Bounty by Charles Nordoff, CliffNotes
My Antonia by Willa Cather, CliffNotes
My Antonia Willa Cather, SparkNotes
My Last Duchess, Robert Browning
Myth and Tragedy in Ancient Greece, Vernant-Naquet
Myth of Popular Culture from Dante to Dylan, Perry Meisel
Myth, Ritual and Comedy, Aristophanes
Mythology Edith Hamiltons, SparkNotes
Mythology by James Weigel, CliffNotes
Mythology, Arthur Cotterell
Mythos and Mythologia, Azra Erhat
Nabokow, Julian Connolly
Nana by Emile Zola, CliffNotes
Nana by Emile Zola, CliffNotes
Narrative of the Life of Frederick Douglass An American Slave, CliffNotes
Nathaniel Hawthorne’un Kşzşl Damga Romanş ile Kate Chopin’in Uyanşş Romanşnşn Psikanalitik Kuram Açşsşndan şncelenmesi, Gamze Egri
National Allegory in Third World Novel, Feride Sezer
Nazşm Hikmet’in Tum Eserleri
New Perspectives in Language Discourse and Translation Studies Second Language Learning and Teaching, Miroslaw Pawlak&Jakub Bielak
New Perspectives in Language, Discourse and Translation Studies, Miroslaw Pavlak
Nietzsche’s Concept of Pain, Abdullah Aktaş
Night by Elie Wiesel, CliffNotes
Nineteenth-Century Short Stories by Women, Harriet Jump
Norman Kingsley Mailer’in Eserlerinde Azşnlşk ve Güç Kavramş, Yavuz Konca
Novel Characters A Genealogy, Maria DiBattista
NOVEL COMPANION BritLit SE
NOVEL COMPANION BritLit TG
NOVEL COMPANION Course 1 SE
NOVEL COMPANION Course 1 TG
NOVEL COMPANION Course 2 SE
NOVEL COMPANION Course 2 TG
NOVEL COMPANION Course 3 SE
NOVEL COMPANION Course 3 TG
NOVEL COMPANION Course 4 SE
NOVEL COMPANION Course 4 TG
NOVEL COMPANION Course 5 SE
NOVEL COMPANION Course 5 TG
NOVEL COMPANION Course 6 AmLit SE
NOVEL COMPANION Course 6 AmLit TG
Novel Companion World Literature TE
Novel Companion_World Literature SE
Novel Spectators Spectatorship in the Eighteenth Century Novel, Bridget Draxler
Novels for Students- Vol 1
Novels for Students- Vol 10
Novels for Students- Vol 11
Novels for Students- Vol 12
Novels for Students- Vol 13
Novels for Students- Vol 14
Novels for Students- Vol 15
Novels for Students- Vol 16
Novels for Students- Vol 17
Novels for Students- Vol 18
Novels for Students- Vol 19
Novels for Students- Vol 2
Novels for Students- Vol 20
Novels for Students- Vol 21
Novels for Students- Vol 22
Novels for Students- Vol 23
Novels for Students- Vol 24
Novels for Students- Vol 25
Novels for Students- Vol 26
Novels for Students- Vol 27
Novels for Students- Vol 28
Novels for Students- Vol 29
Novels for Students- Vol 3
Novels for Students- Vol 30
Novels for Students- Vol 31
Novels for Students- Vol 32
Novels for Students- Vol 33
Novels for Students- Vol 34
Novels for Students- Vol 35
Novels for Students- Vol 36
Novels for Students- Vol 4
Novels for Students- Vol 5
Novels for Students- Vol 6
Novels for Students- Vol 7
Novels for Students- Vol 8
Novels for Students- Vol 9
O Henry, Harold Blooms
Ockham, Paul Vincent Spade
Ode on a Grecian Urn, John Keats
Odysseus, Homeros
Oedipus Rex Sophocles, Harold Bloom
Oedipus Trilogy by Sophocles, CliffNotes
Of Mice and Men by John Steinbeck, CliffNotes
Of Mice and Men John Steinbeck, SparkNotes
Old English Literature, Christopher M. Cain
Oliver Twist Charles Dickens, SparkNotes
On the Road Jack Kerouac, Harold Bloom
One Day in the Life of Ivan Denisovitch by Alexander Solzhenitsyn, CliffNotes
One Flew Over the Cuckoos Nest by Ken Kesey, CliffNotes
Opinions on the Writing Problems, Güzide şner
Orientalist Stereotyping in Modern American Popular Culture, Basem Essa Alatom
Oscar Wilde, Harold Bloom
Othello by William Shakespeare, CliffNotes
Othello by William Shakespeare, CliffNotes
Othello by William Shakespeare, CliffNotes
Othello William Shakespeare, SparkNotes
Our Town by Thornton Wilder, CliffNotes
Outline of British Literature, Benjamin W. Griffith
Outline of English literature, Thornly-Roberts
Oyunculuk Sanatşnda Ben-şteki Sorunu, Selçuk Gşldere
Paradise Lost by John Milton, CliffNotes
Parody of The Academy in the Novels of David Lodge and Malcolm Bradbury, Utku Ertekin
Paternal Representations in Late Adolescence, Nihan Sefer
Paul Auster’in Postmodern Pikarolarş, şzge Seven
Pere Goriot by Honore de Balzac, CliffNotes
Perspectivism in Social Psychology, Jost-Banaji-Prentice
Phaedra & Andromache by Jean Racine, CliffNotes
Philosophical Aesthetic, Jerrold Levinson
Philosophy 100 Essential Thinkers, Philip Stokes
Philosophy of Language, Michael Devitt&Richard Hanley
Philosophy of Literature, Garry Hagberg-Walter Jost
Philosophy of the Arts An Introduction to Aesthetics, Gordon Graham
Pickwick Papers by Charles Dickens, CliffNotes
Plan for the Study of a Short Study
Plato and the Trial of Socrates, Brickhouse-Smith
Plato, Richard Kraut
Platon ve Aristoteles’in Etik Anlayşşlarşnşn Karşşlaştşrşlmasş, şenez Eren
Platon ve Aristoteles’te Ruh Beden Problemi ve Karşşlaştşrşlmasş, Fazşl Derbeder
Platon’dan Rawls’a Siyasi Düşünce Tarihi, Larry Arnhart
Poe’s Short Stories, CliffNotes
Poems of Emily Dickinson
Poetic Traditions and Tools, David Holmes
poetry for students 01
Poetry for students 02
Poetry for students 03
Poetry for students 04
Poetry for students 05
Poetry for students 06
Poetry for students 07
Poetry for students 08
Poetry for students 09
poetry for students 10
Poetry for students 11
Poetry for students 13
Poetry for students 14
Poetry for students 15
Poetry for students 16
Poetry for students 17
Poetry for students 18
Poetry for students 19
Poetry for students 20
Poetry for students 21
Poetry for students 22
poetry for students 23
Poetry for students 24
Poetry for students 25
Poetry for students 26
Poetry for students 27
Poetry for students 28
Poetry for students 29
Poetry for students 30
Poetry for students 31
Poetry for students 32
Poetry for students 33
poetry for students 34
poetry for students 35
Poetry for students 36
Poetry for students 37
Poetry for students 38
Poetry Sparkcharts
Polisiye Romanlar Okuya Hşrsşz, Lawrence Block
Pollyanna Activity Book, Jan Transue
Portrait of the Artist As a Young Man by James Joyce, CliffNotes
Postcolonial Literature, Shirley Chew
Postmodernizm Jameson Lyotard Habermas, Necmi Zeka
Postwar America, Harvard Sitkoff
Practical Anthology of American Literature, Julian Rodriguez
Practical Criticism, I.A. Richards
Pride and Prejudice by Jane Austen, CliffNotes
Pride and Prejudice Jane Austen, Harold Bloom
Pride and Prejudice Jane Austen, SparkNotes
Principles of Economics, Case-Fair-Oster
Principles of Economics, N. Gregory Mankiw
Principles of Literary Criticism, I.A. Richards
Principles of Personal Defense, Jeff Cooper
Proofreading Handbook, Laura Anderson
Propaganda, Edward L. Bernays
Psikoloji ve Ruhsal Hastalşk, Michel Foucault
Psychoanalytic Literary Criticism, Maud Ellmann
Psychology at the Movies, Skip Dine Young
Psychology, CliffsNotes
Punctuation One Step Ahead, Robert Allen
Pure English, Fred Hackett
Pygmalion&Arms & the Man by Bernard Shaw, CliffNotes
Rşnesans, Jules Michelet
Ralph Waldo Emerson, Harold Bloom
Ralph Waldo Emerson, Tiffany K. Wayne
Ray Bradbury’s Works, CliffNotes
Re- Forming Reality T. S. Eliot’s Use of Myths and Legends in ‘The Waste Land’, Fatma Aykanat
Re-reading Popular Culture, Joke Hermes
Read and Write American Literature, Glencoe(TE)
Reader’s Guide to Literature in English, Mark Hawkins
Reading Essay&Lietrary Entertainments, Michael Dirda
Reading and Rhetoric in Montaigne and Shakespeare, Peter Mack
Reading Assessment Linking Language, Literacy, and Cognition, Melissa Lee Farrall
Reading Comprehension Poetry, Various
Reading Modernist Poetry, Michael Whitworth
Reading Romantic Poetry, Fiona Stafford
Reading Sixteenth Century Poetry, Patrick Cheney
Reading Sixteenth-Century Poetry, Patrick Cheney
Reading the American Novel 1780-1865, Shirley Samuels
Reading the American Novel 1865-1914, G. R. Thompson
Reading the American Novel 1920-2010, James Phelan
Reading the Movies, William Costanzo
Reading Victorian Poetry, Richard Cronin
Realism and Regionalism 1865-1914, Gary Scharnhorst-Tom Quirk
Red and Black by Stendhal, CliffNotes
Red Badge of Courage’da Yapş ve Tema, Kamil Aydşn
Religion and Women in George Eliot’s Adam Bebe, şadiye Bilgiç
Renaissance and Reformation Biographies, Peggy Saari&Aaron Saari
Renaissance and Reformation Biographies, Peggy Saari&Aaron Saari
Renaissance Drama, Arthur Kinney
Renaissance Humanism, Jill Kraye
Represantations of Trauma in Ethnic American Women Writers, Pşnar şnkal
Representation of the Ottoman Orient in Eighteenth-Century English Literature, Hasan Baktşr
Republic by Plato, CliffNotes
Researching and Applying Metaphor, Lynne Cameron-Graham Low
Restoration Drama, Susan Owen
Return of the Native by Thomas Hardy, CliffNotes
Rhetoric and Irony, C. Jan Swearingen
Richard II by William shakespeare, CliffNotes
Rise of Silas Lapham by William Dean Howells, CliffNotes
Rivals & School for Scandal by Richard Sheridan, CliffNotes
Robert Frost, Deirdre Fagan
Robinson Crusoe by Daniel Defoe, CliffNotes
Robinson Crusoe’da Edebi Uslup Cşzümlemesinde Bütünceye Dayalş Bir Yaklaşşm, Abdurrahman Kara
Roman Rhetoric, Dominik-Hall
Romance from Classical to Contemporary, Corinne Saunders
Romance Novel Effects, Jennifer Bun
Romantic Age, Jon Klancher
Romantic Poetry, Charles Mahoney
Romantic Poets A Guide to Criticism, Uttara Natarajan
Romanticism and Transcendentalism 1800-1860, Phillips-Ladd-Meyers
Romanticism Studies, Julia Wright
Romeo and Juliet by William Shakespeare, CliffNotes
Romeo and Juliet by Wiliam shakespeare, CliffNotes
Romeo and Juliet William Shakespeare, SparkNotes
Rousseeau, Robespierre and English Romanticism, Gregory Dart
Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona baker
Rüzgâr Gibi Geçti, Margaret Munnerlyn Mitchell
Sşylemin Düzeni, Michel Foucault
Samuel Beckett, Harold Bloom
Sanat Tarihinin Temel Kavramlarş, Heinrich Wşlfflin
Sanatşn şyküsü, E.H.G.
Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne, CliffNotes
Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne, CliffNotes
Science Fiction, CliffNotes
Screening the Gothic, Lisa Hopkins
Seize the Day, Saul Bellow
Sense and Sensibility by Jane Austen, CliffNotes
Sentence Combining Technique, Gülden Tüm
Sezar ve Kleopatra, Bernard Shaw
Shakespeare The Life,The Poems,The Plays, Andrew Dickson
Shakespeare-Henry IV Part 1 by William Shakespeare, CliffNotes
Siddhartha, Hermann Hesse
Siktir Et, John C. Parkin
Silas Marner by George Eliot, CliffNotes
Silas Marner George Eliot, Harold Bloom
Sir Walter Scott’un Romanlarşnda şktidar ve Kaçşnşlmaz Tarihsel Degişim Waverley,Rob Roy, The Bride of Lammermoor, Kubilay Geçikli
Sister Carrie by Theodore Dreiser, CliffNotes
Sixteenth-Century Poetry An Annotated Anthology, Gordon Braden
Siyah ve Beyaz , Silah ve Korku ABD’de Bireysel Silahlanma, Pşnar Uygun
Slaughterhouse-Five by Kurt Vonnegut, CliffNotes
Slave Narratives Constructing Black Female Self, Hayriye Kşrçuvaloglu
Snow Falling on Cedars by David Guterson, CliffNotes
Sodom ve Gomorra, Marcel Proust
Sokrates’in Savunmasş, Platon
Some Principles of Literary Criticism, Caleb Thomas Winchester
Son Yaz, Boris Pasternak
Song of Solomon by Toni Morrison, CliffNotes
Sonnet 130, William Shakespeare
Sonnets by William Shakespeare, CliffNotes
Sosyal Duygunun Gelişiminde Bireysel Psikoloji, Alfred Adler
Spartaküs, Howard Fast
St Augustines Confessions, CliffsNotes
Steppenwolf&Siddhartha by Herman Hesse, CliffNotes
Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost
Story Structure Architect, Victoria Lynn Schmidt
Study of Second Language Acquisition, Rod Ellis
Stylistic Analysis of the Lord of the Rings, Erhan Dayş
Sublime, Philip Shaw
Swing Low Sweet Chariot, Anonymous
Symbolic Exchange and Death, Jean Paul Baudrillard
Syntax and Syntactic Theory, Silvia Luraghi-Claudia Parodi
T.S Eliot 1, Michael Grant
T.S. Eliot 2, Michael Grant
T.S. Eliot, His Life and Works, Russell Elliott Murphy
Taşnak Partisi’nin Karşş Devrimci Rolü, A. A. Lalayan
Taming of the Shrew by William Shakespeare, CliffNotes
Tarih Uzerine Yazşlar, Fernard Braudel
Tarihin Sonu Ve Son şnsan, Francis Fukuyama
Tarkovski Sinemasş, Moldiyar Yergebekov
Tarzan of the Apes, Edgar Rice Burroughs
Teach Yourself Ancient Greek, Gavin Betts-Alan Henry
Teaching English as a Foreign Language Through Lliterature, Seçil Sapştmaz
Teaching Irony and Satireas Literary Devices in Elt Classes Through Jane Austens Novels, Gülşah Uygun
Teaching Latin Literature, Ronnie Ancona
Techniques and Resources in Teaching Grammar, Marianne Celce -Murcia, Sharon Hilles
Tehlikeli Oyunlar, Oguz Atay
Tender is the Night, Scott Fitzgerald
Teorinin Sefaleti, E. P. Thompson
Tess of the d’Urbervilles, Thomas Hardy
Textual Translation and Live Translation, Fernando Poyatos
The 18th Century Novel Defining and Redefining Realism, Jim Kjelland
The Adventures of Tom Sawyer Mark Twain, SparkNotes
The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain, Cliffs Notes
The Aeneid Virgil, SparkNotes
The Aeneid by Virgil, CliffNotes
The African American Roots of Modernism from Reconstruction to the Harlem Renaissance, James Smethurst
The Ambassadors by Henry James, CliffNotes
The American Renaissance, Harold Bloom
The Analysis of Research Article Introductions by Turkish Authors Writing in English, Umut Salihoglu
The Anatomy Of Criticism, Northrop Frye
The Anchor Anthology of French Poetry, Angel Flores
The Ancient Critic at Work, Rene Nünlist
The Ancient Greeks For Dummies
The Anxiety of Influence A Theory of Poetry, Harold Bloom
The Art of Fiction, David Lodge
The Art of Literary Translation, Robert Wechsler
The Art of Poetry How to Read a Poem, Shira Wolosky
The Art of Poetry, Hugh Kenner
The Art of Styling Sentences, Ann Longknife-K.D. Sullivan
The Assistant by Bernard Malamud, CliffNotes
The Atlantik Monthly 1862
The Awakening by Kate Chopin, CliffNotes
The Awakening by Kate Chopin, CliffNotes
The Awakening Kate Chopin, SparkNotes
The Basics Poetry, Jeffrey Wainwright
The Bean Trees by Barbara Kingsolver, CliffNotes
The Bear by William Faulkner, CliffNotes
The Bell Jar by Sylvia Plath, CliffNotes
The Bible, CliffNotes
The Bluest Eye Toni Morrison, Harold Bloom
The Bluest Eye & Sula by Toni Morrison, CliffNotes
The British and Irish Short Story, David Malcolm
The Brothers Karamazov Fyodor Dostoevsky, SparkNotes
The call of the wild and White Fang by Jack London, CliffNotes
The Canterbury Tales Geoffrey Chaucer, SparkNotes
The Canterbury Tales by Chaucer, CliffNotes
The Catcher in the Rye J.D. Salinger, Harold Bloom
The Catcher in the Rye by Jerome Salinger, CliffNotes
The Charge of the Light Brigade , Alfred Lord Tennison
The Chosen by Chaim Potok, CliffNotes
The Chronotope of Dublin in James Joyce’s Short Fiction, Fatma Haksal
The Color Purple by Alice Walker, CliffNotes
The Complaint of Peace, Desiderius Erasmus
The Complete Poems of Emily Dickinson
The Complete Poetical Works and Letters of John Keats
The Concept of Guilt in Graham Green’s Novels, Kadim şztürk
The Concept of the Freedom in Henry James ‘The Portrait of a Lady’, Nurcan Kşse
The Confessions, St. Agustine
The Contender by Robert Lipsyte, CliffNotes
The Count of Monte Cristo Alexandre Dumas, SparkNotes
The Count of Monte Cristo by Alexander Dumas, CliffNotes
The Craft of Fiction, Percy Lubbock
The Craft of Writing Poetry, Mark Mussari
The Creation, James Weldon Johnson
The Crossing, Winston Churchill
The Crucible Arthur Miller, SparkNotes
The Crucible by Arthur Miller, CliffNotes
The Crucible Arthur Miller, Harold Bloom
The Descent of Man, Charles Darwin
The Describer’s Dictionary, David Grambs
The Destruction of Sennacherib, Lord Byron
The Diary of Anne Frank, CliffNotes
The Eastern Origins of Western Civilization, John Hobson
The Education of Henry Adams, CliffNotes
The Eighteenth Century English Novel, Harold Bloom
The Emotion Thesaurus A Writer’s Guide to Character Expression, Angela Ackerman & Becca Puglisi
The Encyclopedia of Fantasy, John Clute
The Encyclopedia of The Novel, Peter Melville Logan
The Encyclopedia of the Novel, Peter Melville Logan
The Encyclopedia of Twentieth Century Fiction, Brian Shaffer
The Female Experience in the Novels of Ellen Glasgow,Elizabeth Maddox Roberts,Frances Newman, Dilek şnal
The Female Exploration in a Patriarchal Society as Reflected in Virginia Woolf’s The Voyage Out and Halide Edip Adivar’s Handan, Muzaffer Nazlşpşnar
The Films of Federico Fellini, Peter Bondanella
The Fountainhead Ayn Rand, SparkNotes
The Fountainhead by Ayn Rand, CliffNotes
The French Lieutenant’s Woman by John Fowles, CliffNotes
The Further Adventures of Robinson Crusoe, Daniel Defoe
The General Theory of Employment Interest and Money, John Maynard Keynes
The Giant Book of Poetry, William H
The Giver by Lois Lowry, CliffNotes
The Good Earth by Pearly Buck, CliffNotes
The Gothic, David Punter
The Grapes of Wrath John Steinbeck, SparkNotes
The Grapes Of Wrath by John Steinbeck, CliffNotes
The Great Gabsy, Harold Bloom
The Great Gatsby Scott Fitzgerald, SparkNotes
The Great Preposition Mystery, Lin Lougheed
The Greek Islands (Eyewitness Travel Guides), Marc Dubin
The Greeks Leaders in Democracy, Katherine Reece
The Handmaid’s Tale by Margaret Atwood, CliffNotes
The Harlem Renaissance, Harold Bloom
The Hero’s Journey Literary Themes, Harold Bloom
The Hobbit J.R.R. Tolkien, SparkNotes
The House of Seven Gables Nathaniel Hawthorne, SparkNotes
The House of the Seven Gables by Nathaniel Hawthorne, CliffNotes
The House on Mango Street & Woman Hollering Creek by Sandra Cisneros, CliffNotes
The I of the Camera Film Criticism,History and Aesthetics, William Rothman
The Iliad by Homer, CliffNotes
The Iliad Homer, SparkNotes
The Image of Satan in British Literature, Ilgşn Berivan Yşldşz
The Invisible Man by Ralph Ellison, CliffNotes
The Irrational Numbers, Julian Havil
The Joy Luck Club Amy Tan, SparkNotes
The Joy Luck Club by Amy Tan, CliffNotes
The Jungle by Upton Sinclair, CliffNotes
The Jungle Upton Sinclair, SparkNotes
The Killer Angels by Michael Shaara, CliffNotes
The King’s English Strategies of Translation in the Old English Boethius, Nicole Guenther Discenza
The King’s English Strategies of Translation in the Old English Boethius, Nicole Guenther Discenza
The Kitchen God’s Wife by Amy Tan, CliffNotes
The language and Style of Film Criticism, Alex Clayton-Andrew Klevan
The Language of Poetry, John McRae
The Last of the Mohicans by James Fenimore Cooper, CliffNotes
The Light in the Forest by Conrad Richter, CliffNotes
The Literary Theory Toolkit, Herman Rapaport
The Living of Charlotte Perkins Gilman An Autobiography, Neslihan Kşroglu
The Love Song of J. Alfred Prufrock, T. S. Eliot
The Lyrical Ballads, Wordsworth and Coleridge
The Magic Mountain by Thomas Mann, CliffNotes
The Man Who Came to Dinner Ian Watt and the Theory of Formal Rea, Michael Seidel
The Merchant of Venice by William Shakespeare, CliffNotes
The Merchant of Venice (Cliffs Complete)
The Metamorphosis & Other Stories by Franz Kafka, CliffNotes
The Mill on the Floss by George Eliot, CliffNotes
The Modern Gothic and Literary Doubles Stevenson, Wilde and Wells, Linda Dryden
The Myth of Atreus Family in Ancient and Modern Drama, Zehra Ciçekçi
The New Science, Giambattista Vico
The Norton Anthology of American Literature, Nina Baym
The Norton Anthology of English Literature, Stephen Greenblatt
The Norton Anthology Of English Literature-Vol I (8th Edition), Stephen Greenblatt-M.H. Abrams
The Norton Anthology Of English Literature-Vol II (8th Edition), Stephen Greenblatt-M.H. Abrams
The Norton Anthology of Poetry, Margaret Ferguson
The Norton Anthology of Theory and Criticism, Vincent Leitch
The Novel An Introduction, Christoph Bode
The Novel History and Theory, Franco Moretti
The Novel Writer’s Toolkit a Guide to Writing Great Fiction and Getting Published, Bob Mayer
The Odyssey Homer, SparkNotes
The Odyssey by Homer, CliffNotes
The Oedipus Trilogy Sophocles, SparkNotes
The Old Man and the Sea Ernest hemingway, SparkNotes
The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway, CliffNotes
The Once and Future King by Terence Hanbury White, CliffNotes
The Origins of the English Imagination Albion, Peter Ackroyd
The Outsiders as Reflected in the Novels of Albert Camus, John Wain and Yusuf Atşlgan, Hatice Bay
The Oxford Book of American Poetry, David Lehman
The Oxford Handbook of British and Irish War Poetry, Tim Kendall
The Pearl by John Steinbeck, CliffNotes
The Pickwick Papers by Charles Dickens, CliffNotes
The Picture of Dorian Gray Oscar Wilde, SparkNotes
The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde, CliffNotes
The Poetry Handbook, John Lennard
The Post-American World, Fareed Zakaria
The Power and the Glory by Graham Greene, CliffNotes
The Prelude by William Wordsworths, CliffNotes
The Prince by Nicolo Macciavelli, CliffNotes
The Prince and the Pauper by Mark Twain, CliffNotes
The Problem of Cultural Diversity in American Scene, Serhat Uzun
The Raven, Edgar Allen Poe
The Red and the Black by Stendhal, CliffNotes
The Red Badge of Courage Stephen Crane, SparkNotes
The Red Badge of Courage by Stephan Crane, CliffNotes
The Red Pony by John Steinbeck, CliffNotes
The Red Whelbarrow, William C. Williams
The Relationship Between World War 1 and Postwar Literature, Esin Korkut
The Republic, Plato(Reader’s Guide)
The Return and Resettlement of the Relocated Armenians, Adem Günaydşn
The Revolutionary Writings of Alexander Hamilton
The Rhetoric of Fiction, Wayne C. Booth
The Rise of Silas Lapham by William Dean Howells, CliffNotes
The Rise of the Novel Studies in Defoe, Richardson and Fielding
The Rise of the Novel, Ian Watt
The River War Conquest of Soudan, Winston Churchill
The Romantic Age, Jon Klancher
The Scarlet Letter Nathaniel Hawthorne, SparkNotes
The Scarlet Letter Nathaniel Hawthorne, Harold Bloom
The Sonnet-Ballad, Gwendolyn Brooks
The Soul Slects Her Own Society, Emily Dickinson
The Souls of Black Folk, W.E.B. Dubois
The Sound and the Fury by William Faulkner, CliffNotes
The Southern Dream The Magnificence of the Plantation Life, Adem Gülden
The Stranger by Albert Camus, CliffNotes
The Styles of Ornament, Alexander Speltz
The Taming of the Shrew by William shakespeare, CliffNotes
The Tanner Lectures on Human Values, Harold Bloom
The Tempest William Shakespeare, SparkNotes
The Tempest by William Shakespeare, CliffNotes
The Tempest by william Shakespeare, CliffNotes
The Tenant of Wildfell Hall, Anne Bronte
The Themes of the Female Malady and the Female Creativity in the Fiction of Charlotte Bronte Shirley and Villette, Esinç Demirkapu
The Things They Carried by Tim O’Brien, CliffNotes
The Three Musketeers by Alexander Dumas, CliffNotes
The Time Regulation Institute – Ahmet Hamdi Tanpinar
The Tragedy of the South and William Faulkner’s Stylistic Ingenuity The Sound and the Funry and Absalom, Absalom, Aslş şlçeroglu
The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti
The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti
The Trickster, Harold Bloom
The Turns of Translation Studies, Mary Snell-Hornby
The Unvanquished by William Faulkner, CliffNotes
The Vicar of Wakefield by Charles Goldsmith, CliffNotes
The Victorian Novel, Harold Bloom
The Victorian Novel, Louis James
The Waste Land, T.S. Eliot, Harold Bloom
The Way of All Flesh by Samue Butler, CliffNotes
The Way of All Flesh, Samuel Buttler
The Western Canon Harold Bloom
The Winter’s Tale by William Shakespeare, CliffNotes
The Woman Warrior by Maxine Hong Kingston, CliffNotes
The Worldly Philosophers, Robert L. Heilbroner
The Wound and the Bow, Edmund Wilson
The-Short-Story-the-Reality-of-Artifice, Charles May
Their Eyes Were Watching God Zora Neale Hurston, SparkNotes
Their Eyes Were Watching God by Zora Neale Hurston, CliffNotes
Thematic Guide to Modern Drama, Susan Abbotson
Theory and Practice of Translation, Eugene Nida-Charles Taber
Theory of Literature, Paul Fry
Theory of Literature, Rene Wellek
This Life, Rita Dove
Thomas Hardy, Keith Wilson
Thoreau, Emerson, and Transcendentalism, CliffNotes
Those Winter Sundays Robert Hyden
Timaios, Platon
Timetables of World Literatures, George Thomas Kurian
Tiyatro Kuramşnşn Başlangşcşndan Modern Dşneme Tragedyanşn Algşlanşşş, Ebru Gşkdag
To Kill A Mockingbird Harper Lee, SparkNotes
To Kill a Mockingbird, Bloom’s Guide
To Read a Poem, Donald Hall
Tom Sawyer And the Construction of Value, Dan Ariely-George Loewenstein, Drazen Prelec
Tommaso Campanella ve Thomas More’un Utopyalarşnşn Karşşlaştşrşlmasş, Mahmut Avcş
Tony Morrison, Carmen Gillespie
Toplum Sşzleşmesi, J.J. Rousseau
Tracing the Roots of Modernity Ancient Greece the Golden Age of Islam and Renaissance Italy, Sema şgütçü
Tragedyanşn Doşuşu, Friedrich Nietzsche
Tragedyanin Dogusu, Nietzsche
Translation Theory and Practice in Dialogue, Fawcett-Garcia-Parker
Translation and Classics, Lorna Hardwick-James Porter
Translation and Language Linguistic Theories Explained, Peter Fawcett
Translation as a Profession Daniel Gouadec
Translation as a Profession, Daniel Gouadec
Translation Goes to Movies, Michael Cronin
Translation Practices Through Language and Culture, Ashley Chantler-Carla Dente
Translation Studies, Jean Boase-Beier
Translation Studies, Jeremy Munday
Translation Studies, Mona Baker
Translation Studies, Piotr Kuhiwczak
Translation Studies, Pym-Shlesinger-Simeoni
Translation Studies, Susan Bassnett
Translation Studies, Yves Gambler
Translation Theory and Practice A Historical Reader, Daniel Weissbort-Astradur Eysteinsson
Translation, Alan Duff
Translation, Basil Hatim-Jeremy Munday
Transnationalism and American Literature, Colleen Glenney Boggs
Truman Capote, Harold Bloom
Turkish Literature, Epiphanius Wilson
Twelfth Night by William Shakespeare, CliffNotes
Twelfth Night by William Shakespeare, CliffNotes
Twentieth Century American Drama, David Krasner
Twentieth Century United States Fiction, David Seed
Twentieth-Century American Fiction Handbook, Christopher MacGowan
Twentieth-Century Literature in English, Jenny Stringer
Two Feminist Utopias Herland and Woman on the Edge of Time, Funda şükür şnay
Türkçe’de Franz Kafka ve Dşnüşüm Ceviribilimsel Karşşlaştşrmalş Bir şnceleme, Sevtap Konmuş
Ugliness Beneath the Beautiful Face in the Picture of Dorian Gray, Sabiha Elbeyli
Ulysses by James Joyce, CliffNotes
Ulysses James Joyse, SparkNotes
Uncle Tom’s Cabin by Harriet Beecher Stowe, CliffNotes
Uncle Toms Cabin Harriet Beecher Stowe, SparkNotes
Uncle Vanya, Anton Chekhov
Understanding Figurative Language, Nicholas Mackintosh
Understanding Film Marxist Perspective, Mike Wayne
Understanding Metaphor A Cognitive Approach Focusing on Idendification and Interpretation of Metaphors in Poetry, Filiz Dur
United States History, CliffsNotes
Unvanquished by William Faulkner, CliffNotes
Up From Slavery, Booker T Washington
Use It Don’t Lose It, Daily Language Practice, Pat Alvord
Uçurum şnsanlarş, Jack London
Vanity Fair, William Makepeace Thackeray
Vatan Yahut Silistre, Namşk Kemal
Ve Geri Kalan Herşey, Pucca
Venture of Islam 1, Marshall Hodgson
Venture of Islam 2, Marshall Hodgson
Venture of Islam 3, Marshall Hodgson
Verbal Violence as a Construction of Authority in Renaissance and Eontempory English Drama
Victorian Poetry, Valentine Cunningham
Victory by Joseph Conrad, CliffNotes
Villette, Charlotte Bronte
Violence and Modernism Ibsen-Joyce-Woolf, William Johnsen
Virgil, Charles Martindale
Virginia Woolf’s Novels and the Literary Past, Jane de Gay
Virginia Woolf’un Mrs Dalloway ve şnci Aral’şn Mor adlş Romanlarşnşn Karşşlaştşrşlmasş, Bengü Nihal
Visne Bahcesi, Anton Cehov
VladLectures on Literature, Vladimir Nabokov
Vocabulary Spelling and Poetry, James Chapman
Volpone & the Alchemist by Ben Johnson, CliffNotes
W. B. Yeats, Marjorie Howes & John S Kelly
Waiting for Godot by Samuel Beckett, CliffNotes
Walden Henry David Thoreau, SparkNotes
Walt Whitman, John Seery
War and Peace by Tolstoy, CliffNotes
Western Fairy Tale Tradition from Medieval to Modern, Jack Zipes
What Did You Say What Do You Mean An Illustrated Guide to Understanding Metaphors, Jude Welton
What is a Nation Europe 1789 1914, Baycroft & Hewitson
Who is Who in Classical Mythology, Adrian Room
Who’s Afraid of Virginia Woolf Edward Albee, CliffNotes
Why Not Socialism, G.A. Cohen
William Faulkner, Richard Moreland
William Shakespeare, Harold Bloom
William Wordsworth, Harold Bloom
Winesburg Ohio, Sherwood Anderson
Within A Budding Grove, Marcel Proust
Womanism vs Feminism, Fatma Güzelyazşcş
Women Writers in the USA, Cynthia Davis
Women’s Poetry, Jo Gill
Women’s Voice and Identity in Their Eyes were Watching God by Zora Neale Hurston, Deniz Kudat
Word and Image in Ancient Greece, Keith Rutter and Brian A. Sparkes
Wordsworth and Coleridge The Lyrical ballads
World As I See It, Albert Einstein
World History, CliffsNotes
World Literature, Glencoe
World Poetry 1900 to Today, Victoria Arana
World War II, Volume I & II, Thomas Zeiler
Worldly Philosophers by Robert Heilbroner, CliffsNotes
Wuthering Heights Emily Bronte, SparkNotes
Wuthering Heights by Emily Bronte, CliffNotes
Yaşlşlşk ve Dostluk, Cicero
Yahudiler
Yakalanan Zaman, Marcel Proust
Yatak Odasşnda Felsefe, Marquis de Sade
Yavaşlşk, Milan Kundera
Yenilmeyen Adam, Ernest Hemingway


همچنین ببینید :

Encyclopedia-ebook-collection Britannica-2015-and-ebooks
autobiography-ebook-collection photography-and-photoshop
BBC Magazine university press ebook

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه کتاب های ادبیات انگلیسی + مجموعه داستان و لغت نامه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.