مجموعه کتاب های عکاسی و پردازش عکس

55,000 تومان
  • مجموعه کتاب های Ultimate Photography
  • بیش از ۸ گیگ در قالب ۲DVD
  • با فرمت PDF
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های عکاسی و پردازش عکس

عکاسی در لغت به معنای فن عکاسی و عکسبرداری است و همچنین به عمل و شغل عکاس نیز گفته می‌شود.این هنر در اکثر زبان‌های جهان فتوگرافی خوانده می‌شود که ترکیبی از دو کلمهٔ یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش است.بنابراین، فتوگرافی به معنای نقش کردن با نور است. در این فرآیند، دریافت و ثبت نور بر روی یک سطح حساس به نور، مانند نگاتیو یا گیرنده تصویر، باعث می‌شود الگوهای نوری بازتابیده شده یا ساطع شده از اشیا بر روی سطح حساس به نور (نقره کلرید یا گیرنده) تأثیر گذارد و باعث ثبت تصاویر گردد.
در مجموعه حاضر کتاب های ارزشمند آموزش حرفه ای عکاسی گردآوری شده است.

Ebook List:
Advanced Crime Scene Photography.pdf
Advanced Digital Black & White Photography.pdf
Advertising Photography – A Straightforward Guide to a Complex Industry.pdf
Aerial – The Art of Photography from the Sky.pdf
Alternative Digital Photography.pdf
Aperture Digital Photography Fundamentals.pdf
Apple Aperture 2 – A Workflow Guide for Photographers.pdf
Apple Aperture 3 – A Workflow Guide for Digital Photographers.pdf
Aprende a Hacer Mejores Fotos en 31 Di´as.pdf
Art of Professional Photography (First Edition).pdf
Available Light – Photographic Techniques for Using Existing Light Sources.pdf
Back-Front Focus Test Chart.pdf
Basic Critical Theory for Photographers.pdf
Basic Photographic Materials and Processes (Third Edition).pdf

۱۰۰ Techniques for Professional Wedding Photographers.pdf
۱۰۱ Quick and Easy Secrets for Using Your Digital Photographs.pdf
۱۰۱ Quick and Easy Secrets to Create Winning Photographs.pdf
۲۰th Century Photography.pdf
۳۰۱ Inkjet Tips and Techniques – An Essential Printing Resource for Photographers.pdf
۵۰ Fast Digital Camera Techniques – Step-by-Step Techniques for Taking Terrific Digital Photos.pdf
۵۰ Lighting Setups for Portrait Photographers – Easy-to-Follow Lighting Designs and Diagrams.pdf
۵۰۰ Poses for Photographing Brides – A Visual Sourcebook for Digital Wedding Photographers.pdf
۵۰۰ Poses for Photographing Women – A Visual Sourcebook for Portrait Photographers.pdf
۷ Tips to Make Crazy Money in Photography – Turning Your Passion for Photography into Huge Amounts of Cash!.pdf
A Digital Photographer’s Guide to Model Releases – Making the Best Business Decisions with Your Photos of People, Places and Things.pdf
A Short Course in Digital Photography – A Guide to Using Your Digital Camera.pdf
Absolute Beginner’s Guide to Digital Photography – No Prior Digital Photography Experience Necessary!.pdf
Basic Photography.pdf
Basics Photography – 01 Composition.pdf
Basics Photography – 02 Lighting.pdf
Basics Photography – 07 Exposure.pdf
Beginner’s Guide to Photographic Lighting – Techniques for Success in the Studio or On Location.pdf
Beginning Digital Image Processing – Using Free Tools for Photographers.pdf
Better Available Light Digital Photography – How to Make the Most of Your Night and Low-Light Shots (Second Edition).pdf
Black & White Landscape Photography.pdf
Black & White Photography – A Basic Manual (Third Revised Edition).pdf
Blended Exposures Revisited – A Simpler Approach to Extending Dynamic Range.pdf
Butterfly Photographer’s Handbook – A Comprehensive Reference for Nature Photographers.pdf
Caborian LAB – Curso de Fotografi´a Creativa.pdf
Camera Works – Photography and the Twentieth-Century Word.pdf
Capturing Ghosts on Film – Step-by-Step Instruction for Documenting the Paranormal with Photography and Video.pdf
Career Opportunities in Photography.pdf
Careers in Focus – Photography (Second Edition).pdf
Children’s Portrait Photography Handbook.pdf
Classic Glamour Photography – Techniques of the Top Glamour Photographers (Revised Edition).pdf
Classic Portrait Photography – Techniques and Images from a Master Photographer.pdf
Close-Up and Macro Photography.pdf
Closeups in Nature – The Photographer’s Guide to Techniques in the Field.pdf
Color Confidence – The Digital Photographers Guide to Color Management.pdf
Color Management for Digital Photographers For Dummies.pdf
Commercial Photography Handbook – Business Techniques for Professional Digital Photographers.pdf
Complete Digital Photography (Fourth Edition).pdf
Complete Guide to Digital Infrared Photography.pdf
Complete Guide to High Dynamic Range Digital Photography.pdf
Composing the Photo – Creating Order from the Chaos (Bonus Version).pdf
Contemporary Wedding Photography.pdf
Creative Black & White – Digital Photography Tips & Techniques.pdf
Creative Black and White Photography – Advanced Camera and Darkroom Techniques (Revised Edition).pdf
Creative Careers in Photography – Making a Living With or Without a Camera.pdf
Creative Close-Ups – Digital Photography Tips & Techniques.pdf
Creative Composition – Digital Photography Tips & Techniques.pdf
Creative Shutter Speed – Master Your Camera’s Most Powerful Control.pdf
Curso de Fotografi´a para Principiantes – Introduccio´n al Mundo de la Fotografi´a Digital.pdf
Deep Nature – Photographs from Iowa.pdf
Digital Art Photography for Dummies.pdf
Digital Black and White Printing – Techniques for Creating High Quality Prints.pdf
Digital Boudoir Photography – A Step-by-Step Guide to Creating Fabulous Images of Any Woman.pdf
Digital Capture and Workflow for Professional Photographers.pdf
Digital Imaging for the Underwater Photographer – Computer Applications for Photo Enhancement and Presentation (2nd. Edition).pdf
Digital Infrared Photography Photo Workshop.pdf
Digital Infrared Pro Secrets.pdf
Digital Landscape Photography.pdf
Digital Nature Photography – The Art and the Science.pdf
Digital Photo Projects for Dummies.pdf
Digital Photographic Capture.pdf
Digital Photography – Acquisition and Processing Techniques.pdf
Digital Photography – The Missing Manual.pdf
Digital Photography 99 Easy Tips To Make You Look Like A Pro!.pdf
Digital Photography and Imaging – Stop Taking Snapshots and Start Taking Photographs.pdf
Digital Photography Best Practices and Workflow – A Guide to Staying Ahead of the Workflow Curve.pdf
Digital Photography Bible (Desktop Edition).pdf
Digital Photography Bucket List – 100 Great Digital Photos You Must Take Before You Die.pdf
Digital Photography Exposed!.pdf
Digital Photography for 3D Imaging and Animation.pdf
Digital Photography for Dummies (6th. Edition).pdf
Digital Photography for Seniors for Dummies.pdf
Digital Photography for Teens.pdf
Digital Photography in Available Light – Essential Skills (Third Edition).pdf
Digital Photography Pocket Guide.pdf
Digital Photography Simplified.pdf
Digital Photography Solutions – Create, Edit and Share your Digital Photos.pdf
Digital Photography.pdf
Digital Portrait Photography for Dummies.pdf
Digital Portrait Photography of Teens and Seniors – Shooting and Selling Techniques for Photographers.pdf
Digital Restoration from Start to Finish – How to Repair Old and Damaged Photographs.pdf
Digital SLR Cameras and Photography for Dummies (3rd. Edition).pdf
Digital Sports Photography (Second Edition).pdf
Digital Stock Photography – How to Shoot and Sell.pdf
Digital Wedding Photographer’s Planner.pdf
Do It Your Self – Wedding Photography.pdf
dZoom-Especial-Destacados de 2009.pdf
eBay Photography the Smart Way – Creating Great Product Pictures That Will Attract Higher Bids and Sell Your Items Faster.pdf
eBay Photos That Sell – Taking Great Product Shots for eBay and Beyond.pdf
Encyclopedia of Twentieth-Century Photography.pdf
Event Photography Handbook – How to Make Money Photographing Award Ceremonies, Corporate Functions, and Other Special Occasions.pdf
Exhibiting Photography – A Practical Guide to Choosing a Space, Displaying Your Work, and Everything in Between.pdf
Existing Light Techniques for Wedding and Portrait Photography.pdf
Extreme Makeover Techniques for Digital Glamour Photography.pdf
Faster Smarter Digital Photography.pdf
Female Nudes.pdf
Film & Digital Techniques for Zone System Photography.pdf
Focal Encyclopedia of Photography (4th. Edition).pdf
Food Styling for Photographers – A Guide to Creating Your Own Appetizing Art.pdf
Fotografi´a de Alta Calidad – Te´cnica y Me´todo.pdf
Fotografi´a Digital de Alta Calidad (3ra. Edicio´n).pdf
Fotografi´a Digital de Aproximacio´n – La Gui´a Imprescindible para el Foto´grafo Digital.pdf
Garage Glamour – Digital Nude and Beauty Photography Made Simple.pdf
Getting Started in Digital Photography – Improve Your Photo Skills and Take Better Pictures.pdf
Getting Started with Digital Imaging – Tips, Tools and Techniques for Photographers.pdf
Getting the Most of Your Digital SLR Camera – Step-by-Step Instruction for Taking Great Photographs of Your World.pdf
Glamour Photography – Professional Techniques and Images.pdf
Group Portrait Photography Handbook for Digital and Film Photographers (2nd. Edition).pdf
Guide to Boudoir Photography.pdf
Guide to Head and Shoulders Portrait Photography.pdf
Guide to Sales and Marketing for Professional Photographers.pdf
Hacking Digital Cameras.pdf
HDR Photography Photo Workshop.pdf
HDR Photography Secrets for Digital Photographers.pdf
High Dynamic Range Imaging – Acquisition, Display, and Image-Based Lighting.pdf
Hollywood Portraits – Classic Shots and How to Take Them.pdf
How Digital Photography Works (Second Edition).pdf
How to Do Everything Digital Camera (Fifth Edition).pdf
How to Do Everything with Digital Photography.pdf
How to Make Money from your Digital Images.pdf
How to Photograph the Moon and Planets with Your Digital Camera.pdf
How to Shoot Great Travel Photos.pdf
How to Start and Operate a Digital Portrait Photography Studio.pdf
How to Succeed in Commercial Photography – Insights from a Leading Consultant.pdf
How to Take Great Digital Photos of Your Friend’s Wedding.pdf
Illustrated Dictionary of Photography – The Professional’s Guide to Terms and Techniques for Film and Digital Imaging.pdf
Iluminacio´n de Retrato en Estudio.pdf
Image Ethics – The Moral Rights of Subjects in Photographs, Film, and Television.pdf
Imaging Beyond the Pinhole Camera.pdf
Inside Lightroom 2 – The Serious Photographer’s Guide to Lightroom Efficiency.pdf
Introduction to Digital Astrophotography – Imaging the Universe with a Digital Camera.pdf
iPhoto ’09 – Learn iPhoto the Quick and Easy Way!.pdf
Irreverent Photo Tools for Digital Photographers.pdf
Killer Photos with Your iPhone.pdf
Langford’s Advanced Photography (7th Edition).pdf
Langford’s Starting Photography – The Guide to Creating Great Images (6th. Edition).pdf
Learning Corel PaintShop Photo Pro X3.pdf
Learning to See Creatively – Design, Color & Composition in Photography (Revised Edition).pdf
Licensing Photography.pdf
Light and Exposure for Digital Photographers.pdf
Light and Lens – Photography in the Digital Age.pdf
Light Science and Magic – An Introduction to Photographic Lighting (Third Edition).pdf
Lighting Photo Workshop.pdf
Lighting Techniques for Photographing Model Portfolios – Strategies for Digital Photographers.pdf
Lighting the Nude – Top Photography Professionals Share Their Secrets.pdf
Lightroom – Tips and Tricks (Volume 2).pdf
Lightroom – Tips and Tricks.pdf
Lights, Camera, Capture – Creative Lighting Techniques for Digital Photographers.pdf
Location Photography – Essential Skills (Second Edition).pdf
Lumix Guia de Venta – Dominar la Fotografia Paso a Paso.pdf
Mac Digital Photography.pdf
Mac OS X for Photographers.pdf
Marilyn Monroe and the Camera.pdf
Marketable Photography.pdf
Master Guide for Glamour Photography – Digital Techniques and Images.pdf
Master Guide for Photographing High School Seniors.pdf
Master Guide for Professional Photographers.pdf
Master Guide for Team Sports Photography.pdf
Master Guide for Underwater Digital Photography.pdf
Master Lighting Guide for Commercial Photographers.pdf
Master Lighting Guide for Portrait Photographers.pdf
Master Lighting Guide for Wedding Photographers.pdf
Master Posing Guide for Children’s Portrait Photography.pdf
Master Posing Guide for Portrait Photographers – A Complete Guide to Posing Singles, Couples and Groups.pdf
Master Posing Guide for Wedding Photographers.pdf
Master’s Guide to Wedding Photography – Capturing Unforgettable Moments and Lasting Impressions.pdf
Mastering Digital Black and White – A Photographer’s Guide to High Quality Black and White Imaging and Printing.pdf
Mastering Digital Color – Digital Process and Print Series.pdf
Mastering Digital Photography and Imaging.pdf
Mastering Digital SLR Photography – The Serious Photographer’s Guide to High-Quality Digital SLR Photography (Second Edition).pdf
Mastering Digital Wedding Photography – A Complete and Practical Guide to Digital Wedding Photography.pdf
Mastering Exposure and the Zone System for Digital Photographers.pdf
Medium and Large Format Photography – Moving Beyond 35mm for Better Pictures.pdf
Minimalist Lighting – Professional Techniques for Location Photography.pdf
Minimalist Lighting – Professional Techniques for Studio Photography.pdf
Mother and Child Portraits – Techniques for Professional Digital Photographers.pdf
National Camera – Photography and Mexico’s Image Environment.pdf
Nature Photography – Insider Secrets from the World’s Top Digital Photography Professionals.pdf
Nature Photography Field Guide.pdf
New Dimensions in Photo Processes – A Step-by-Step Manual (Third Edition).pdf
Night and Low-Light Techniques for Digital Photography.pdf
Night Photography – Finding Your Way in the Dark.pdf
Nude Photography – The Art and the Craft.pdf
On Being a Photographer – A Practical Guide (Revised Third Edition).pdf
On Looking at Photographs – A Practical Guide.pdf
On Photography.pdf
On-Camera Flash – Techniques for Digital Wedding and Portrait Photography.pdf
Opportunities in Photography Careers (Revised Edition).pdf
Painter 11 for Photographers – Creating Painterly Images Step by Step.pdf
Panoramic Photography – From Composition and Exposure to Final Exhibition.pdf
Perfect Digital Photography – Brilliant Pixels from the Digital Darkroom (Second Edition).pdf
Perfect Exposure – The Professional Guide to Capturing Perfect Digital Photographs.pdf
Pet Photography 101 – Tips for Taking Better Photos of Your Dog or Cat.pdf
Photo Finish – The Digital Photographer’s Guide to Printing, Showing, and Selling Images.pdf
Photo Fusion – A Wedding Photographer’s Guide to Mixing Digital Photography and Video.pdf
Photo Restoration and Retouching Using Corel PaintShop Photo Pro (Second Edition).pdf
Photographer’s Guide to Wedding Album Design and Sales (Second Edition).pdf
Photographers – A Sourcebook for Historical Research (All New Edition).pdf
Photographic Lighting – Essential Skills (Fourth Edition).pdf
Photographic Lighting Simplified.pdf
Photographic Possibilities – The Expressive Use of Equipment, Ideas, Materials, and Processes.pdf
Photographic Possibilities – The Expressive Use of Ideas, Materials, and Processes (Second Edition).pdf
Photographing Children and Babies – How to Take Great Pictures.pdf
Photographing Jewish Weddings – A Complete Handbook for Professionals.pdf
Photographing Washington, D.C. Digital Field Guide.pdf
Photographing Yosemite Digital Field Guide.pdf
Photography – A Middle-brow Art.pdf
Photography – A Very Short Introduction.pdf
Photography – An Illustrated History.pdf
Photography – The Art of Composition.pdf
Photography and Literature.pdf
Photography and Science.pdf
Photography and Spirit.pdf
Photography for the Web – Discover How Easy is to Create Stunning Photographs.pdf
Photography Foundations for Art and Design – The Creative Photography Handbook (Fourth Edition).pdf
Photography Your Way – A Career Guide to Satisfaction and Success.pdf
Photography, Cinema, Memory – The Crystal Image of Time.pdf
Photography.pdf
Pinhole Photography – From Historic Technique to Digital Application (Fourth Edition).pdf
Plastic Cameras – Toying with Creativity.pdf
Portrait Lighting For Digital Photographers – The Basics and Beyond.pdf
Portrait Photographer’s Handbook (Third Edition).pdf
Portrait Photography – Secrets of Posing & Lighting.pdf
Portrait Photography Handbook.pdf
Posing for Portrait Photography – A Head-to-Toe Guide for Digital and Film Photographers.pdf
Posing Techniques for Glamour Photography.pdf
Posing Techniques for Location Portrait Photography.pdf
Posing Techniques for Photographing Model Portfolios.pdf
Power Marketing, Selling, and Pricing – A Business Guide for Wedding and Portrait Photographers (Second Edition).pdf
Professional Architectural Photography (Third Edition).pdf
Professional Children’s Portrait Photography – Techniques and Images from Master Photographers.pdf
Professional Commercial Photography – Techniques and Images from Master Digital Photographers.pdf
Professional Digital Techniques for Nude & Glamour Photography.pdf
Professional Digital Techniques for Photographing Bar and Bat Mitzvahs.pdf
Professional Filter Techniques for Digital Photographers.pdf
Professional Interior Photography (Third Edition).pdf
Professional Marketing & Selling Techniques for Digital Wedding Photographers (Second Edition).pdf
Professional Portrait Lighting – Techniques and Images from Master Photographers.pdf
Professional Portrait Photography – Techniques and Images from Master Photographers.pdf
Professional Portrait Posing – Techniques and Images from Master Photographers.pdf
Professional Posing Techniques for Wedding and Portrait Photographers.pdf
Professional Techniques for the Wedding Photographer – A Complete Guide to Lighting, Posing, and Taking Photographs that Sell.pdf
Professional Wedding Photography – Techniques and Images from Master Photographers.pdf
Profitable Photography in the Digital Age – Strategies for Success.pdf
Quick Snap Guide to Digital Photography – An Instant Start-Up Manual for New Digital Camera Owners.pdf
Quick Snap Guide To Lighting.pdf
Quick Snap Guide to Using Digital SLR Lenses.pdf
Rangefinder’s Professional Photography – Techniques and Images from the Pages of Rangefinder Magazine.pdf
RAW Workflow from Capture to Archives – A Complete Digital Photographer’s Guide to RAW Imaging.pdf
Sams Teach Yourself Flickr in 10 minutes.pdf
Senior Portrait Photography Handbook – A Guide for Professional Digital Photographers.pdf
Shoot Like a Pro! – Digital Photography Techniques.pdf
Shooting Digital – Pro Tips for Taking Great Pictures with Your Digital Camera (Second Edition).pdf
Simple Lighting Techniques for Portrait Photographers.pdf
Single-Sensor Imaging – Methods and Applications for Digital Cameras.pdf
Small-Format Aerial Photography – Principles, Techniques and Geoscience Applications.pdf
Softbox Lighting Techniques for Professional Photographers.pdf
Speedlights & Speedlites – Creative Flash Photography at Lightspeed.pdf
Sports Photography – How to Capture Action and Emotion.pdf
Starting Your Career As a Freelance Photographer.pdf
Stoppee’s Guide to Photography and Light – What Digital Photographers, Illustrators, and Creative Professionals Must Know.pdf
Street Photography for the Purist.pdf
Studio and Location Lighting Secrets for Digital Photographers.pdf
Studio Lighting Techniques for Photography – Tricks of the Trade for Professional Digital Photographers.pdf
Studio Photography – Essential Skills (Fourth Edition).pdf
Studio Portrait Photography of Children and Babies (Third Edition).pdf
Taking and Sharing Digital Photographs – What You Need to Know Now!.pdf
Taking Control Over Depth Of Field.pdf
Teach Yourself Visually – iPhoto ’09.pdf
Teaching Photography – Tools for the Imaging Educator.pdf
The 50 Greatest Photo Opportunities in New York City.pdf
The 50 Greatest Photo Opportunities in San Francisco.pdf
The Advanced Digital Photographer’s Workbook – Professionals Creating and Outputting World-Class Images.pdf
The Ansel Adams Photography Series I – The Camera.pdf
The Ansel Adams Photography Series II – The Negative.pdf
The Ansel Adams Photography Series III – The Print.pdf
The Art and Business of High School Senior Portrait Photography.pdf
The Art of Bird Photography II.pdf
The Art of Bridal Portrait Photography – Techniques for Lighting and Posing.pdf
The Art of Children’s Portrait Photography.pdf
The Art of Digital Photography.pdf
The Art of Pregnancy Photography.pdf
The Art of Sport – The Best of Reuters Sports Photography.pdf
The Beginner’s Guide to Photographing Nudes.pdf
The Beginner’s Guide to Pinhole Photography – Kids and Adults Can Take Photos with Home-Made Cameras!.pdf
The Beginner’s Guide to Underwater Digital Photography.pdf
The Best of Digital Wedding Photography.pdf
The Best of Family Portrait Photography – Professional Techniques and Images for Digital and Film Photographers.pdf
The Best of Photographic Lighting – Techniques and Images for Digital Photographers (Second Edition).pdf
The Best of Portrait Photography – Techniques and Images from the Pros (Second Edition).pdf
The Best of Professional Digital Photography.pdf
The Best of Teen and Senior Portrait Photography – Techniques and Images from the Pros.pdf
The Best of Wedding Photography (Third Edition).pdf
The Best of Wedding Photography – Techniques and Images from the Pros (2nd. Edition).pdf
The Best of Wedding Photojournalism – Techniques and Images for Professional Digital Photographers (2nd. Edition).pdf
The Book of Photography – Simple Techniques for Taking Better Pictures.pdf
The Bride’s Guide to Wedding Photography – How to Get the Wedding Photography of Your Dreams.pdf
The Chemistry of Photography – From Classical to Digital Technologies.pdf
The Complete Guide to Professional Wedding Photography – Creating a More Profitable and Fulfilling Business.pdf
The Concise Focal Encyclopedia of Photography – From the First Photo on Paper to the Digital Revolution.pdf
The Creative Digital Darkroom.pdf
The Digital Photographer’s Software Guide.pdf
The Digital Photography Book Volume 1 (2006).pdf
The Digital Photography Book Volume 2 (2008).pdf
The Digital Photography Book Volume 3 (2009).pdf
The Elements of Photography – Understanding and Creating Sophisticated Images.pdf
The Hasselblad Manual (Seventh Edition).pdf
The High Dynamic Range (HDR) Landscape Photography Tutorial.pdf
The Hot Shoe Diaries – Big Light from Small Flashes.pdf
The Law (in Plain English) for Photographers.pdf
The Linked Photographer’s Guide to Online Marketing and Social Media.pdf
The Manual of Photography – Photographic and Digital Imaging (Ninth Edition).pdf
The Moment it Clicks – Photography Secrets from One of the World’s Top Shooters.pdf
The Perfect Portrait Guide – How to Photograph People.pdf
The Permanence and Care of Color Photographs – Traditional and Digital Color Prints, Color Negatives, Slides, and Motion Pictures.pdf
The Photographer’s Eye – Composition and Design for Better Digital Photos.pdf
The Photographer’s Guide to Color Management – Professional Techniques for Consistent Results.pdf
The Photographer’s Guide to Making Money – 150 Ideas for Cutting Costs and Boosting Profits.pdf
The Photographer’s Guide to Negotiating.pdf
The Photographer’s Guide to the Studio.pdf
The Photographic Eye – Learning to See with a Camera.pdf
The Photography Handbook.pdf
The Portrait in Photography.pdf
The Practical Zone System for Film and Digital Photography (4th. Edition).pdf
The Professional Photographer’s Legal Handbook.pdf
The Sandy Puc’ Guide to Children’s Portrait Photography.pdf
The Spoken Image – Photography & Language.pdf
The Ultimate Guide to Digital Photography (Fully Updated 4th. Edition).pdf
The Underwater Photographer (Third Edition).pdf
The Visual Dictionary of Photography.pdf
The Zeltsman Approach to Traditional Classic Portraiture.pdf
Thewebfoto – Curso de fotografia digital.pdf
Todos los Secretos de la Fotografi´a HDR en 7 Fanta´sticos Arti´culos.pdf
Top 10 Mistakes in HDR Processing and How to Fix Them.pdf
Top 100 Simplified Tips & Tricks – Digital Photography (4th. Edition).pdf
Understanding Close-Up Photography – Creative Close Encounters With or Without a Macro Lens.pdf
Understanding Digital Cameras – Getting the Best Image from Capture to Output.pdf
Understanding Exposure – How to Shoot Great Photographs with a Film or Digital Camera.pdf
Understanding Photography Field Guide – How to Shoot Great Photographs with Any Camera.pdf
Understanding Shutter Speed.pdf
Wedding Photographer’s Handbook.pdf
Within the Frame -The Journey of Photographic Vision.pdf


همچنین ببینید :

Ph learn pro tutorial bundle 2014 Kelby art of Photography
Photoshop pro Lynda Black and White Lynda
Lynda Photography 1 Photgraphy carl taylor
Lynda Photography 2 light shoot rotouch
سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه کتاب های عکاسی و پردازش عکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.