مجموعه کتاب های آموزش پایگاه داده SQL و Oracle

55,000 تومان
  • مجموعه کتاب های آموزشی ۳ پایگاه داده مهم
  • SQL Server, Oracle & My SQL
  • بیش از ۱۷۰ کتاب آموزشی با بهترین کیفیت
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

توضیحات

مجموعه کتاب های آموزش پایگاه داده

SQL Server, Oracle & My SQL

مجموعه کتاب های آموزش پایگاه داده – SQL Server E-book Collection

Microsoft SQL Server یک نرم‌افزار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده می‌شود.

برخی از ویژگی‌های این سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها به این شرح است:
-بانک اطلاعاتی رابطه‌ای
-امکان استفاده از: trigger, View, Stored procedure
-پشتیبانی از XML
-OLAP
-بسیار قدرتمند و بدون محدودیت حجم و تعداد رکورد
-پشتیبانی از Full Text Search برای سرعت در بازیابی اطلاعات و استفاده از زبان طبیعی در جستجوها

در مجموعه حاضر کتاب های آموزش آخرین ویرایش این نرم افزار  ارزشمند گردآوری شده است.

Ebook List:
Apress Beginning SQL Server 2012 Administration (2012).pdf
Apress Beginning SQL Server 2012 for Developers 3rd (2012).pdf
Apress Expert Performance Indexing for SQL Server 2012 (2012).pdf
Apress Pro Spatial with SQL Server 2012 (2012).pdf
Apress Pro SQL Server 2012 Administration 2nd (2012).pdf
Apress Pro SQL Server 2012 BI Solutions (2012).pdf
Apress Pro SQL Server 2012 Integration Services (2012).pdf

Apress Pro SQL Server 2012 Practices (2012).pdf
Apress Pro SQL Server 2012 Relational Database Design and Implementation (2012).pdf
Apress Pro SQL Server 2012 Reporting Services 3rd (2012).pdf
Apress SQL Server 2012 Data Integration Recipes (2012).pdf
Apress SQL Server 2012 Integration Services Design Patterns (2012).pdf
Apress SQL Server 2012 Query Performance Tuning 3rd (2012).pdf
Apress SQL Server 2012 T-SQL Recipes, A Problem-Solution Approach 3rd (2012).pdf
Microsoft Press Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases (2012).pdf
Microsoft Press Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012, Training Kit(2012).pdf
Microsoft Press Introducing Microsoft SQL Server 2012 (2012).pdf
Microsoft Press Programming Microsoft SQL Server 2012 (2012).pdf
Microsoft Press Querying Microsoft SQL Server 2012 Training Kit, Exam 70-461 (2012).pdf
Microsoft Press SQL Server 2012 Analysis Services, The BISM Tabular Model (2012).pdf
Microsoft Press SQL Server 2012 High-Performance T-SQL Using Window Functions (2012).pdf
Microsoft Press SQL Server 2012 Integration Services (2012).pdf
Microsoft Press SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals (2012).pdf
Microsoft Press SQL Server 2012, Pocket Consultant (2012).pdf
Microsoft Press SQL Server 2012, Step by Step (2013) [beta-release].pdf
Packt Publishing Microsoft SQL Server 2012 Integration Services, An Expert Cookbook (2012).pdf
Packt Publishing Microsoft SQL Server 2012 Performance Tuning Cookbook (2012).pdf
Packt Publishing Microsoft SQL Server 2012 Security Cookbook (2012).pdf
Packt Publishing SQL Server 2012 with PowerShell V3 Cookbook (2012).pdf
Packt Publishing What’s New in SQL Server 2012 (2012).pdf
Wrox Press Beginning Microsoft SQL Server 2012 Programming (2012).pdf
Wrox Press Knight’s Microsoft SQL Server 2012 Integration Services 24 Hour Trainer (2013).pdf
Wrox Press Professional Microsoft SQL Server 2012 Administration (2012).pdf
Wrox Press Professional Microsoft SQL Server 2012 Integration Services (2012).pdf
Wrox Press Professional Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services (2012).pdf


مجموعه کتاب های مای اس کیو ال – MySQL E-Book Collection

MySQL یک سامانه مدیریت پایگاه داده‌ها (DBMS) است که به دلیل سادگی نصب و مدیریت، و متن‌بازبودن از محبوبیت زیادی برخوردار است. در این مجموعه سعی شده بهترین کتاب های کمک آموزشی این پایگاه داده محبوب را گردآوری کنیم.

E-Books List:

AddedBytes Cheat Sheets MySQL .pdf
Addison-Wesley Open Source Web Development with LAMP Using Linux Apache MySQL Perl and PHP 2002 .pdf
Addison-Wesley Professional MySQL Developer’s Library 4th 2009 .pdf
Addison-Wesley SQL for MySQL Developers A Comprehensive Tutorial and Reference 2007 .pdf
Apress Beginning PHP 5 and MySQL 5 From Novice to Professional 2nd 2006 .pdf
Apress Beginning PHP and MySQL E-Commerce From Novice to Professional 2nd 2008 .pdf
Apress Beginning PHP and MySQL From Novice to Professional 3rd 2008 .pdf
Apress Beginning PHP and MySQL From Novice to Professional 4th 2010 .pdf

Apress Expert MySQL 2007 .pdf
Apress JDBC Metadata MySQL and Oracle Recipes A Problem-Solution Approach 2006 .pdf
Apress Pro MySQL 2005 .pdf
Apress The Definitive Guide to MySQL 5 3rd 2005 .pdf
Course Technology Just Enough Web Programming with XHTML PHP and MySQL 2008 .pdf
Course Technology PHP 5-MySQL Programming for the Absolute Beginner 2004 .pdf
Course Technology PHP 6-MySQL Programming for the Absolute Beginner 2009 .pdf
Course Technology PHP Programming with MySQL 2nd 2011 .pdf
IBM Press MySQL to DB2 Conversion Guide 2009 .pdf
IDG Books MySQL-PHP Database Applications 2001 .pdf
MCGraw-Hill Osborne How to Do Everything with PHP and MySQL 2005 .pdf
MCGraw-Hill Osborne MySQL Database Usage and Administration 2010 .pdf
MySQL Press MySQL Certification Study Guide 2004 .pdf
MySQL Press MySQL Language Reference 2005 .pdf
New Riders Publishing Effortless E-Commerce with PHP and MySQL 2011 .pdf
New Riders Publishing MySQL 1999 .pdf
OReilly High Performance MySQL 2004 .pdf
OReilly Learning PHP and MySQL 2nd 2007 .pdf
OReilly MySQL and mSQL 1999 .pdf
OReilly MySQL Cookbook 2002 .pdf
OReilly MySQL Cookbook 2nd 2007 .pdf
OReilly MySQL High Availability 2010 .pdf
OReilly MYSQL in a Nutshell 2005 .pdf
OReilly MySQL Pocket Reference 2nd 2007 .pdf
OReilly MySQL Reference Manual Documentation from the Source 2002 .pdf
OReilly MySQL Stored Procedure Programming 2006 .pdf
OReilly MySQL Troubleshooting What to Do When Queries Don’t Work 2012 .pdf
OReilly Understanding MySQL Internals 2007 .pdf
OReilly Web Database Applications with PHP and MySQL 2nd 2004 .pdf
Packt Publishing Creating your MySQL Database Practical Design Tips and Techniques 2006 .pdf
Packt Publishing Mastering phpMyAdmin 2 11 for Effective MySQL Management 2008 .pdf
Packt Publishing Mastering phpMyAdmin 2 8 for Effective MySQL Management 3rd 2006 .pdf
Packt Publishing Mastering phpMyAdmin 3 1 for Effective MySQL Management 2009 .pdf
Packt Publishing Mastering phpMyAdmin 3 3 x for Effective MySQL Management 2010 .pdf
Packt Publishing MySQL 5 1 Plugin Development 2010 .pdf
Packt Publishing MySQL Admin Cookbook 2010 .pdf
Packt Publishing MySQL for Python 2010 .pdf
Peachpit Press Visual QuickPro Guide PHP 6 and MySQL 5 For Dynamic WebSites 2008 .pdf
Peachpit Press Visual QuickPro Guide PHP and MySQL for Dynamic Web Sites 4th 2012 .pdf
Premier Press PHP 5-MySQL Programming for the Absolute Beginner 2004 .pdf
Premier Press PHP 5 and MySQL Programming for the Absolute Beginner 2004 .pdf
Prentice Hall Intrusion Detection Systems with Snort Advanced IDS Techniques Using Snort Apache MySQL PHP and ACID 2003 .pdf
Prentice Hall PHP and MySQL by Example 2007 .pdf
SAMS PHP and MySQL Web Development 2001 .pdf
SAMS PHP and MySQL Web Development 2nd 2003 .pdf
SAMS PHP and MySQL Web Development 3rd 2005 .pdf
SAMS Teach Yourself MySQL in 21 Days 2000 .pdf
SAMS Teach Yourself MySQL in 21 Days 2nd 2003 .pdf
SitePoint Build Your Own Database Driven Website Using PHP and MySQL 2003 .pdf
SitePoint Build Your Own Database Driven Website Using PHP and MySQL 3rd 2006 .pdf
Springer Publishing Database Design Manual Using MySQL for Windows 2004 .pdf
Sybex Setting Up LAMP Getting Linux Apache MySQL and PHP Working Together 2004 .pdf
Visibooks Guide to MySQL Basics 2006 .pdf
Visibooks MySQL Basics In Pictures 2004 .pdf
Wiley Apache MySQL and PHP Weekend Crash Course 2004 .pdf
Wiley MySQL Administrator’s Bible 2009 .pdf
Wiley MySQL and Java Developer’s Guide 2003 .pdf
Wiley MySQL Bible 2002 .pdf
Wiley MySQL Enterprise Solutions 2003 .pdf
Wiley MySQL PHP Database Applications 2nd 2004 .pdf
Wiley MySQL Your Visual Blueprint to Open Source Database Management 2003 .pdf
Wiley Pentaho Solutions Business Intelligence and Data Warehousing with Pentaho and MySQL 2009 .pdf
Wiley PHP 5 and MySQL Bible 2004 .pdf
Wiley PHP 6 and MySQL 6 Bible 2009 .pdf
Wiley PHP and MySQL for Dummies 2nd 2004 .pdf
Wiley PHP and MySQL for Dummies 4th 2010 .pdf
Wiley PHP and MySQL Web Development All-in-One Desk Reference for Dummies 2008 .pdf
Wiley Web Application Design and Implementation Apache 2 PHP5 MySQL JavaScript and Linux-UNIX 2007  Scan OCR .pdf
Wrox Press Beginning MySQL 2005 .pdf
Wrox Press Beginning PHP Apache MySQL Web Development 2004 .pdf
Wrox Press Beginning PHP5 Apache and MySQL Web Development 2005 .pdf
Wrox Press Beginning PHP6 Apache MySQL 6 Web Development 2009 .pdf
Wrox Press PHP and MySQL 24-Hour Trainer 2012 .pdf
Wrox Press Professional ADO NET 2 Programming with SQL Server 2005 Oracle and MySQL 2006 .pdf


مجموعه کتاب آموزش پایگاه داده اوراکل – Oracle Ebook Collection

پایگاه دادهٔ اوراکل (Oracle Database) در صنعت کامپیوتر به مجموعه‌ای از اطلاعات گفته می‌شود که توسط سامانه مدیریت پایگاه داده‌های اوراکل اداره می‌شوند. اوراکل پایگاه دادهٔ توزیع شده‌ای است که با سیستم‌عاملهای متفاوتی می‌تواند کار کند. اوراکل بزرگترین برنامه ساخت پایگاه داده و بانک اطلاعاتی می باشد. این برنامه نسبت به برنامه هایی مانند Access و SQL Server خیلی قویتر است و برای اطلاعات با حجم بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. سایت گوگل از این برنامه برای نگهداری اطلاعات سایت ها و کاربران استفاده می کند.پایگاه دادهٔ اوراکل که توسط شرکت اوراکل تولید شده‌است معماری اصلی آن در ویرایش  ۵ و ۸ تغییر عمده ای کرد.
در مجموعه کتاب حاضر جامع ترین و بهترین کتاب های آموزش پایگاه دادهٔ اوراکل گردآوری شده است.

شرکت اوراکل (Oracle Corporation) یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نرم‌افزاری در آمریکا و جهان است. این شرکت در سال ۱۹۷۷ میلادی با نام Relational Software Incorporated یا RSI شروع به کار کرد. در ویرایش ۳ نرم‌افزار، نام شرکت از RSI به اوراکل تغییر کرد. محصول اصلی آن نرم‌افزار پایگاه داده‌های اوراکل است. این شرکت پر قدرت‌ترین شرکت در زمینهٔ سامانه مدیریت پایگاه داده‌ها و از مهم‌ترین تولید کنندگان نرم‌افزارهای طرح‌ریزی منابع سازمانی (ERP) است.

Ebook List:
Reilly Java Programming with Oracle JDBC
oracleCRC Press Oracle 11i E Business Suite From the Front Lines
oracle Oreilly   Mastering Oracle Sql  ۲nd Ed
oracle Oreilly   Oracle Essentials  Oracle Database 10g  ۳rd Ed
oracle Oreilly   Oracle Pl sql Language Pocket Reference  ۲nd Ed
oracle Oreilly   Oracle SQL Plus  The Definitive Guide, 2nd Edition
oracleOracle Database 10g A Beginners Guide fly
oracleOracle Database 10g New Features fly

oracleOracle Database 10g XML and SQL Design Build and Manage XML Applications
oracleOracle Database Foundations
oracleOracle Wait Interface A Practical Guide to Performance Diagnostics and Tuning
oracleOReilly Oracle SQL Plus The Definitive Guide 2nd Edition Nov 2004 eBook DDU
oracleprentice hall ptr   oracle dba guide to data warehousing and star schemas
oraclePrentice Hall Ptr   Programming Oracle Triggers And Stored Procedures  ۳rd Ed
oracleQue Oracle 9i Fundamentals I Exam Cram 2
oracledigital press   oracle sql  jumpstart with examples
oracleDigital Press Oracle SQL Jumpstart with Examples
oracleInc OCA Oracle 10g Administration I Study Guide
oracleMCGraw Hill Osborne Oracle9i The Complete Reference
oracleMedia OCP Oracle Database 10g New Features for Administrators Exam Guide
oracleOCP Oracle 10g Administration II Study Guide
oracleOcp Oracle 10g New Features For Administrators
oracleoracle press  oracle 9i   the complete reference
oracleoracle unleashed
oracleOracle 8i Networking 101
oracleOracle Database Foundations
oracleOracle4pros
oracleOracle9i The Complete Reference
oraclesybex   ocp  oracle 10g new features for administrators
oraclesybex   oracle database foundations
oracleOracle 8 SQL Reference
oracleOracle 9i SQL Reference
oracleOreilly   Mastering Oracle SQLOreilly Mastering Oracle SQL eBook LiB
perlPerl for Oracle DBAs
pl_sql Oreilly   oracle pl sql language pocket reference, 2nd edition
pl_sql Oreilly   Oracle Pl sql Language Pocket Reference  ۲nd Ed
pl_sqlOracle PL SQL
pl_sqlOracle PL SQL programming 3rd ed OReilly
pl_sqlOReilly Oracle PL SQL Bookshelf html
regular_expressionsOreilly Oracle Regular Expressions Pocket ReferenceOreilly Oracle Regular Expressions Pocket Reference
۱۰g Complete Reference10g_Complete_Reference
۱۰g New Features10g_New_Features
Apress OracleDatabaseArchitecture9iAnd10gProgrammingTechniquesApress Expert Oracle Database Architecture 9i and 10g Programming Techniques and Solutions Sep 2005
Apress Cost Based Oracle Fundamentals Nov 2005 eBook BBLApress Cost Based Oracle Fundamentals Nov 2005
Apress Expert Oracle Database 10g Administration Sep 2005 eBook BBLApress Expert Oracle Database 10g Administration Sep 2005
Apress JDBC Metadata MySQL and Oracle Recipes A Problem Solution ApproachApress JDBC Metadata MySQL and Oracle Recipes A Problem Solution Approach Mar 2006
Apress Oracle Applications DBA Field Guide Mar 2006 eBook BBLApress Oracle Applications DBA Field Guide Mar 2006
Expert One on One OracleExpert One on One Oracle
OCP   Administration Workshop I Student GuideOracle Database 10g Administration Workshop I
OCP Instructors Guide for Oracle DBA CertificationOCP Instructors Guide for Oracle DBA Certification oracle
and more…


همچنین ببینید :

computer-ebook-collection web-programming-ebook-collection
Pluralsight Oracle Infinite skills phyton
VTC Database Optimization Infinite skills advanced Java
Infinite skills Orcle 11,12 Code Clinic lynda

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه کتاب های آموزش پایگاه داده SQL و Oracle”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.