مجموعه آموزشی دانشگاه مجازی آفیس ۲۰۰۷

45,000 تومان
  • کامل ترین مجموعه آموزشی آفیس از شرکت Lynda
  • آموزش ۱۱ نرم افزار پک Office 2007 به زبان انگلیسی
  • + دو آموزش تخصصی Word, Excel
  • + آموزش Front Page 2003
  • + نسخه کامل نرم افزار Office 2007
  • در قالب ۱DVD + 1DVD 9GB
  • اختصاصی فروشگاه عتیقه

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

مجموعه آموزشی دانشگاه مجازی آفیس ۲۰۰۷

مجموعه بی نظیر آموزش سری نرم افزارهای Office 2007

آموزش Word, Excel, Access, Outlook, One note, Project, Publisher, Info path, Visio, Groove, Front Page , …

لیست کامل محتوای آموزش ها :

Word 2007

Excel 2007 Power Point 2007
Introchap01======

۰۱_Starting_Word

۰۲_Understanding_the_UI

۰۳_Navigating_UI

۰۴_Navigating_Documen

chap02

======

۰۱_Creating_New_Documents

۰۲_Importing

۰۳_Saving

۰۴_Sending_Documents

chap03

======

۰۱_Print_Preview

۰۲_Quick_Print

۰۳_Printing_Options

chap04

======

۰۱_Selecting_Text

۰۲_Formatting_Text

۰۳_Find_Replace

۰۴_Undo

۰۵_Copy_Paste

۰۶_Show_Formatting

chap05

======

۰۱_Indents

۰۲_Justification

۰۳_Line_Spacing

۰۴_Tabs

۰۵_Highlighter

chap06

======

۰۱_Margins

۰۲_Orientation

۰۳_Page_Numbering

۰۴_Paper_Size

۰۵_Header_Footer

۰۶_Background

۰۷_Watermarks

chap07

======

۰۱_Spelling_Grammar

۰۲_Synonyms

۰۳_Translation

۰۴_Proofing_Options

chap08

======

۰۱_Modify_Environment

۰۲_Modify_Display

۰۳_Modify_Toolbars

chap09

======

۰۱_Bullets

۰۲_Numbered_Lists

۰۳_Edit_List

chap10

======

۰۱_Create_Table

۰۲_Table_from_Text

۰۳_Insert_Spreadsheet04_Modify_Table۰۵_Format_Table

۰۶_Calculations

۰۷_Charts

۰۸_Modify_Chart_Data

۰۹_Modify_Chart_Ap

۱۰_Text_from_Table

chap11

======

۰۱_Using_Sytles

۰۲_Create_Styles

۰۳_Edit_Styles

chap12

======

۰۱_Create_Buiding_Blocks

۰۲_Edit_Building_Blocks

chap13

======

۰۱_Merge

۰۲_Data_Source

۰۳_Envelopes

chap14

======

۰۱_Sort_Text

۰۲_Sort_Numbers

۰۳_Sort_Tables

chap15

======

۰۱_Create_Macro

۰۲_Play_Macro

۰۳_Edit_Marcro

chap16

======

۰۱_Newspaper_Columns

۰۲_Parallel_Columns

chap17

======

۰۱_Pictures

۰۲_Shapes

۰۳_SmartArt

chap18

======

۰۱_Track_Changes

۰۲_Review_Changes

۰۳_Sending

۰۴_Passwords

۰۵_Linking

۰۶_Inspecting

۰۷_Encrypting

۰۸_Signatures

chap19

======

۰۱_Cross_References

۰۲_TOC

۰۳_Index

۰۴_Footnotes

۰۵_Hyperlinks

۰۶_Bookmarks

۰۷_Doc_Map

chap20

۰۱_WordClosing

Welcomechap01======

۰۱_Whytake

۰۲_Whats_changed

۰۳_Whats_the_Ribbon

۰۴_Office_Button

chap02

======

۰۱_Whats_on_Ribbon

۰۲_Moving_around_Ribb

۰۳_Customizing_Ribbon

۰۴_Customizing_Off

chap03

======

۰۱_Opening_Old_Wor

۰۲_Add_Delete_Workshe

۰۳_Insert_delete_cell

۰۴_Freezing_areas_

chap04

======

۰۱_Width_and_Height

۰۲_Numeric_formats

۰۳_Alignment_of_data

۰۴_Playing_with_Fonts

۰۵_Auto_filter

۰۶_Formatting_Table

chap05

======

۰۱_Removing_duplicate

۰۲_Conditional_For

۰۳_Working_with_Co

۰۴_Managing_Cond_Form

۰۵_Text_to_Columns

۰۶_Data_Validation

chap06

======

۰۱_Templates

۰۲_Styles

۰۳_Autoformat

chap07

======

۰۱_Lists_and_Tables

۰۲_Text_to_Columns

۰۳_Sorting_and_Groupi

۰۴_Create_Summary_Rep

chap08

======

۰۱_Proofing_your_work

۰۲_Providing_comments

chap09

======

۰۱_Protecting

۰۲_Sharing_workbooks

۰۳_Track_changes

chap10

======

۰۱_Preparing_to_Print

۰۲_Print_Preview

۰۳_PageLayout_Tab

۰۴_Page_Breaks

۰۵_PageLayout_View

۰۶_Headers_and_Footer

chap11

======

۰۱_Adding_Themes

۰۲_Page_Setup03_Scale_to_Fit۰۴_Worksheet_Options

۰۵_Inserting_Images

chap12

======

۰۱_Using_Templates

chap13

======

۰۱_Workbook_Views

۰۲_Hiding_and_Zooming

۰۳_Window_Panes

۰۴_More_Screen_Option

chap14

======

۰۱_Import_Access

۰۲_Import_Text

chap15

======

۰۱_Find_and_Select

۰۲_Find_and_Replace

۰۳_Removing_Duplicate

chap16

======

۰۱_What_are_Formulas

۰۲_Order_Operations

۰۳_Relative_Absolute

۰۴_Formula_Tab

chap17

======

۰۱_What_are_functions

۰۲_Adding

۰۳_Min

۰۴_Trim

۰۵_Left

chap18

======

۰۱_Concat

۰۲_SumIf

۰۳_VLookup

۰۴_What_If

chap19

======

۰۱_Why_Charts

۰۲_Creating_Chart

۰۳_Modifying_Charts

۰۴_Chart_Layout

chap20

======

۰۱_Why_Pivot_Tables

۰۲_Creating_Pivot_Tab

۰۳_Pivot_Table_Layout

۰۴_Pivot_Table_Design

۰۵_Pivot_Charts

chap21

======

۰۱_Why_Macros

۰۲_Record_Macros

۰۳_Macro_Security

chap22

======

۰۱_Workflow_in_Excel

chap23

======

۰۱_Conclusion

Introchap01======

۰۱_StartPPT

۰۲_Open_Close

۰۳_UnderstandingUI

۰۴_UsingUI

۰۵_Navigating

chap02

======

۰۱_CreatePresentation

۰۲_AddRemoveSlides

۰۳_RearrangeSlides

۰۴_Saving

۰۵_Import

chap03

======

۰۱_PrintPreview

۰۲_Printing

۰۳_PrintOptions

chap04

======

۰۱_PageSetup

۰۲_Themes

۰۳_Effects

۰۴_Backgrounds

۰۵_Colors

۰۶_Fonts

۰۷_CreateThemes

۰۸_Layouts

۰۹_Masters

۱۰_HeaderFooter

chap05

======

۰۱_TextSlides

۰۲_FormatText

۰۳_AddText

۰۴_SpacingIndents

۰۵_AlignText

۰۶_Bullets

۰۷_Outline

۰۸_FindReplace

۰۹_TextDirection

chap06

======

۰۱_Spelling

۰۲_Thesaurus

۰۳_Translating

۰۴_ProofingOptions

chap07======۰۱_Pictures

۰۲_ModifyPics

۰۳_Drawing

۰۴_PhotoAlbum

۰۵_SmartArt

۰۶_ObjectAppearance

۰۷_WordArt

۰۸_Sound

۰۹_Video

۱۰_Animating

۱۱_Transitions

۱۲_AlignDistribute

۱۳_Grouping

chap08

======

۰۱_InsertTable

۰۲_FormatTables

۰۳_Excel

۰۴_InsertChart

۰۵_EditCharts

chap09

======

۰۱_Presentation

۰۲_Notes

۰۳_Highlighter

۰۴_۲Monitors

۰۵_Versions

۰۶_Reordering

chap10

======

۰۱_Comments

۰۲_Protecting

۰۳_Sending

۰۴_PowerPointShow

۰۵_WebShow

۰۶_Hyperlinks

۰۷_Actions

۰۸_PackageCD

۰۹_DigitalSig

chap11

======

۰۱_PopularOptions

۰۲_ModifyQAToolbar

۰۳_AdvancedOptions

chap12

======

۰۱_Closing

Access 2007 One Note 2007 Outlook 2007
Introchap01======

۰۱_concepts

۰۲_starting

۰۳_getting_started

۰۴_quick_access

۰۵_open

۰۶_work_area

۰۷_customize

chap02

======

۰۱_planning

۰۲_fields

۰۳_keys

۰۴_tables

۰۵_fields

۰۶_records

۰۷_data

۰۸_spelling

chap03

======

۰۱_modify_table

۰۲_find

۰۳_sort

chap04

======

۰۱_properties

۰۲_masks

۰۳_rules

chap05

======

۰۱_keys

۰۲_relationships

۰۳_refintegrity

۰۴_subdatasheets

chap06

======

۰۱_querywizard

۰۲_queryscratch

۰۳_querydesign04_querycount۰۵_parameterquery

chap07

======

۰۱_forms

۰۲_formwizard

۰۳_formscratch

۰۴_formdesign

۰۵_subforms

۰۶_formcommands

۰۷_sortfilter

۰۸_switchboard

chap08

======

۰۱_reportwizard

۰۲_reportdesign

۰۳_reportcalcs

۰۴_reportformat

۰۵_reportsummary

۰۶_reportlabels

۰۷_reportprinting

chap09

======

۰۱_createmacro

۰۲_attachmacro

۰۳_automateinput

۰۴_validationmacro

۰۵_autoexec

chap10

======

۰۱_import

۰۲_packagesign

۰۳_email

۰۴_export

chap11

======

۰۱_charts

۰۲_pivotcharts

welcomechap01======

۰۱ Launching OneNote and touring the interface

۰۲ Opening and closing notebooks

۰۳ Creating new notebooks

chap02

======

۰۱ Creating a note on a page

۰۲ Creating side notes

۰۳ Adding screen clippings

۰۴ Adding audio and video

۰۵ Adding pictures

۰۶ Adding files

۰۷ Sending to OneNote

chap03

======

۰۱ Adding Outlook meetings

۰۲ Creating Outlook meetings and appointments

۰۳ Creating Outlook contacts

۰۴ Working with Outlook tasks

chap04

======

۰۱ Creating a table

۰۲ Working with rows and columns

۰۳ Formating table contents

۰۴ Sizing and moving tables

chap05

======

۰۱ Working in Pen mode

۰۲ Modifying written notes and drawings

۰۳ Converting handwriting to type text

chap06

======

۰۱ Tagging notes

۰۲ Formatting notes

۰۳ Using bullets and numbering

۰۴ Using the Research pane

۰۵ Checking spelling

۰۶ Searching a notebook

chap07

======

۰۱ Using templates02 Saving as a template۰۳ Choosing a default template

chap08

======

۰۱ Creating and deleting sections

۰۲ Moving and renaming sections

۰۳ Changing section colors

۰۴ Password-protecting sections

۰۵ Using section groups

chap09

======

۰۱ Sorting pages

۰۲ Customizing the interface

۰۳ Creating new windows

۰۴ Managing open notebooks

chap10

======

۰۱ Setting paper size

۰۲ Changing margins and rule lines

۰۳ Setting page titles and colors

۰۴ Setting page backgrounds

chap11

======

۰۱ Printing notes and selections

۰۲ Modifying print options

chap12

======

۰۱ Publishing to other formats

۰۲ Sending notes via email

۰۳ Creating a shared notebook

۰۴ Synchronizing notebooks

۰۵ Sending a shared notebook

۰۶ Un-sharing a notebook

۰۷ Using a live session

chap13

======

۰۱ Setting display options

۰۲ Changing email options

۰۳ Password protection

۰۴ Setting backup options

 

IntroStartupchap01

======

۰۱_overview

۰۲_interface

۰۳_ribbon

۰۴_quick

chap02

======

۰۱_inbox

۰۲_reading

۰۳_flagging

۰۴_categorize

۰۵_attachments

۰۶_folders

۰۷_dragging

۰۸_searching

۰۹_deleting

chap03

======

۰۱_newmail

۰۲_addressing

۰۳_format

۰۴_inserting

۰۵_flagging

۰۶_proofing

۰۷_sending

۰۸_sendreceive

۰۹_replying

۱۰_resending

۱۱_recalling

chap04

======

۰۱_calendar

۰۲_items

۰۳_appointment

۰۴_details

۰۵_private

۰۶_meeting

۰۷_response

۰۸_event

۰۹_tasks

۱۰_holidays

۱۱_printing

۱۲_shared13_multiplechap05

======

۰۱_contacts

۰۲_search

۰۳_create

۰۴_details

۰۵_buscard

۰۶_category

۰۷_disbribution

۰۸_printcontacts

chap06

======

۰۱_tasks

۰۲_new

۰۳_details

۰۴_reminders

۰۵_completing

chap07

======

۰۱_notes

۰۲_forward

۰۳_stamp

۰۴_categorize

chap08

======

۰۱_accounts

۰۲_signatures

۰۳_themes

۰۴_polls

۰۵_tracking

۰۶_direct

۰۷_junk

۰۸_rules

۰۹_rss

chap09

======

 

۰۱_cleanup

۰۲_options

۰۳_backup

chap10

======

۰۱_Outro

Groove 2007

Info path 2007 Publisher 2007
WelcomeUsing the exercise fileschap01

======

۰۱٫ Introducing Groove 2007

۰۲٫ Creating a Groove account

۰۳٫ Exploring the launch bar

۰۴٫ Setting up Groove on another computer

۰۵٫ Setting account preferences

chap02

======

۰۱٫ Creating a standard workspace

۰۲٫ Inviting members to join your workspace

۰۳٫ Roles and permissions

۰۴٫ Defining workspace role permissions

۰۵٫ Adding folders and files

۰۶٫ Adding tools to a workspace

chap03

======

۰۱٫ Adding and removing contacts

۰۲٫ Allowing others to add your contact information

۰۳٫ Sending contact info to others

۰۴٫ Understanding identities

۰۵٫ Organizing contacts

۰۶٫ Using the contact manager

۰۷٫ Modifying online presence options

chap04

======

۰۱٫ Viewing communications

۰۲٫ Controlling communications

۰۳٫ Setting alerts

۰۴٫ Suppressing alerts

chap05

======

۰۱٫ Sending and receiving messages

۰۲٫ Chatting with workspace members

۰۳٫ Using ink in the Chat tool

۰۴٫ Using audio chat

۰۵٫ Checking message history

chap06

======

۰۱٫ Manipulating files in the Files tool

۰۲٫ Downloading files

۰۳٫ Permissions and alerts in the Files tool

۰۴٫ Creating a file sharing workspace

۰۵٫ Downloading in a file sharing workspace06. File sharing roles, permissions, and propertieschap07

======

۰۱٫ Creating and viewing appointments

۰۲٫ Linking to appointments

۰۳٫ Importing and exporting appointments

۰۴٫ Setting Calendar tool permissions

۰۵٫ Setting up a meeting

۰۶٫ Using minutes and action items

chap08

======

۰۱٫ Adding and viewing notes pages

۰۲٫ Reviewing notes pages

۰۳٫ Exporting notes

chap09

======

۰۱٫ Recording issues

۰۲٫ Creating an issue response

۰۳٫ Viewing issues

chap10

======

۰۱٫ Using the Discussion tool

۰۲٫ Viewing discussion topics

۰۳٫ Searching topics and responses

chap11

======

۰۱٫ Adding pictures to a workspace

۰۲٫ Managing pictures

۰۳٫ Editing pictures

۰۴٫ Sketching basics

۰۵٫ Sketch colors and backgrounds

۰۶٫ Formatting text

chap12

======

۰۱٫ Adding the SharePoint Files tool

۰۲٫ Adding and removing files

۰۳٫ Managing files

۰۴٫ Controlling synchronization

chap13

======

۰۱٫ Creating a workspace template

۰۲٫ Archiving a workspace

۰۳٫ Backing up a Groove account

WelcomeUsing the exercise fileschap01

======

۰۱ Introducing InfoPath 2007

۰۲ Launching InfoPath

۰۳ Exploring the client interface

chap02

======

۰۱ Opening and using forms

۰۲ Creating forms from samples

۰۳ Creating forms from scratch

۰۴ Creating form layouts

۰۵ Modifying tables

۰۶ Previewing forms

۰۷ Saving a form

chap03

======

۰۱ Using repeating tables

۰۲ Repeating table properties

۰۳ Adding a date picker

۰۴ Adding text controls

۰۵ Adding list and combo boxes

۰۶ Using checkboxes and option buttons

۰۷ Using validation rules

۰۸ Using an optional section

۰۹ Adding buttons

۱۰ Enabling digital signatures

chap04

======

۰۱ Formatting text

۰۲ Aligning text

۰۳ Formatting tables

۰۴ Background colors and schemes

chap05

======

۰۱ Protecting a form

۰۲ Inserting pictures

۰۳ Working with objects

۰۴ Enabling a form for the web

۰۵ Using the design checker

chap06

======

۰۱ Creating views

۰۲ Setting view properties

۰۳ Creating a print version of a form

۰۴ Using Print Preview

۰۵ Printing forms

chap07

======

۰۱ Publishing to a central location using Xcopy

۰۲ Publishing to a network location

۰۳ Publishing to SharePoint

۰۴ Publishing via email

chap08

======

۰۱ Creating a data connection

۰۲ Populating controls from a data source

۰۳ Importing forms from Word

۰۴ Importing forms from Excel

chap09

======

۰۱ Moving showing and hiding toolbars

۰۲ Creating custom toolbars

۰۳ Customizing menus

Introchap01======

۰۱_StartPublisher

۰۲_New publication

۰۳_BusinessInfo

۰۴_Options

chap02

======

۰۱_OpenClose

۰۲_Saving

۰۳_PageSetup

۰۴_PrintSetup_Mov

۰۵_PublisherTasks

chap03

======

۰۱_Zooming

۰۲_text

۰۳_Pages

۰۴_Moving

۰۵_Resizing

۰۶_Rotating

۰۷_Deleting

chap04

======

۰۱_Fonts

۰۲_Bullets

۰۳_Custom Bullets

۰۴_spacing

۰۵_AutoFit

۰۶_CharacterSpacing

۰۷_FindReplace

۰۸_AutoCorrect

۰۹_Spelling

chap05

======

۰۱_objectsToolbar

۰۲_Drawing

۰۳_Freeform

chap06

======

۰۱_Colors

۰۲_Lines

۰۳_Layers

۰۴_Grouping

۰۵_Undo

chap07======۰۱_PickOptions

۰۲_InsertPic

۰۳_PicToolbar

۰۴_ClipArt

۰۵_WordArt

chap08

======

۰۱_InsertTable

۰۲_TableColor

۰۳_TableText

۰۴_RowsColumns

۰۵_ImportTable

chap09

======

۰۱_Masters

۰۲_DesignGallery

۰۳_Templates

۰۴_DesignChecker

۰۵_ContentLibrary

chap10

======

۰۱_CreateWebPg

۰۲_hyperlinks

۰۳_HotSpots

۰۴_Backgrounds

۰۵_WebOptions

۰۶_WebPublish

chap11

======

۰۱_CreateRecipients

۰۲_EditRecipients

۰۳_MailMerge

۰۴_eMailmerge

chap12

======

۰۱_PrintPreview

۰۲_Printing

۰۳_TwoPageView

۰۴_Commerical

۰۵_PackGo

۰۶_PostScript

chap13

======

۱۳_۰۱_Outro

Project 2007

Visio 2007
introexercisechap01

======

۰۱_basics

۰۲_why

۰۳_whats_new

chap02

======

۰۱_overview

۰۲_initial_setup

۰۳_project_guide

۰۴_new_project

chap03

======

۰۱_entering

۰۲_subtasks

۰۳_inserting

۰۴_durations

۰۵_timescale

۰۶_deadlines

۰۷_task_notes

۰۸_repeating

chap04

======

۰۱_dependencies

۰۲_creating_dep

۰۳_types_lag

۰۴_ViewDeleting

۰۵_constraint

۰۶_conflicts

chap05

======

۰۱_adding

۰۲_resource

۰۳_distributing

۰۴_removing

۰۵_viewing

chap06

======

۰۱_assigning

۰۲_exploring

۰۳_fixed

۰۴_viewcost

chap07

======

۰۱_about_views

۰۲_create_view

۰۳_combo

chap08

======۰۱_tables۰۲_edit_tables

۰۳_adjust_tables

chap09

======

۰۱_pre_print

۰۲_page_setup

chap10

======

۰۱_critical

۰۲_wizard

۰۳_shortening

chap11

======

۰۱_conflicts

۰۲_techniques

۰۳_leveling

chap12

======

۰۱_baselines

۰۲_setbaseline

۰۳_intermin_plans

chap13

======

۰۱_tracking

۰۲_progress

۰۳_timephase

chap14

======

۰۱_reporting

۰۲_overview

۰۳_current

۰۴_cost_report

۰۵_assignment

۰۶_workload

۰۷_custom

chap15

======

۰۱_copying

۰۲_linking

۰۳_outlook

chap16

======

۰۱_defaults

۰۲_template

۰۳_using

chap17

======

۰۱_outro

Introchap01======

۰۱_StartVisioUI

۰۲_Samples

۰۳_TaskPane

۰۴_EditToolbars

۰۵_OpenView

۰۶_SearchFiles

۰۷_Saving

۰۸_Creating

۰۹_Themes

chap02

======

۰۱_StencilToolbar

۰۲_CreateStencil

۰۳_OpenStencils

۰۴_EditStencils

۰۵_CloseStencils

chap03

======

۰۱_AddingShapes

۰۲_AddingText

۰۳_MergeShapes

۰۴_ShapeOrder

۰۵_Grouping

۰۶_AlignDistribute

۰۷_Layout

۰۸_FormatShapes

۰۹_ShapeData

chap04

======

۰۱_AutoConnect

۰۲_ConnectorTool

۰۳_StencilConnectors

۰۴_ConnectorText

۰۵_DeleteConnector

۰۶_ViewMenu

۰۷_ConnectorOptions

۰۱_AddFormatText

۰۲_Paragraphs

۰۳_TextBackground

۰۴_Bullets

۰۵_Tables

۰۶_HeaderFooter

 

chap06======۰۱_SnapGlue

۰۲_SnapGlueItems

chap07

======

۰۱_AssignLayers

۰۲_NewLayer

۰۳_LayerProperties

chap08

======

۰۱_ClipArtPane

۰۲_InsertClipArt

۰۳_InsertPicture

۰۴_ClipOrganizer

chap09

======

۰۱_NewPage

۰۲_BackgroundPage

۰۳_ModifyPages

chap10

======

۰۱_PageBreaks

۰۲_PanZoom

۰۳_SizePos

۰۴_DrawingExplorer

۰۵_MergeWindows

۰۶_Scale

chap11

======

۰۱_CutCopyPaste

۰۲_CopyDrawing

۰۳_FindReplace

۰۴_UndoRedo

۰۵_Spelling

chap12

======

۰۱_eMail

۰۲_Routing

chap13

======

۰۱_PageSetup

۰۲_PrintZoom

۰۳_PrintPreview

۰۴_Printing

chap14

======

۰۱_BasicDiagram

۰۲_BlockDiagram

۰۳_BlockPerspectivechap15======

۰۱_OrgChart

۰۲_PieChart

۰۳_Brainstorm

۰۴_PivotDiagram

chap16

======

۰۱_BasicFlowchart

۰۲_WorkFlow

۰۳_CrossFunctional

chap17

======

۰۱_Maps

۰۲_۳DMaps

۰۳_FloorPlan

۰۴_HomePlan

۰۵_Security

chap18

======

۰۱_Networks

۰۲_DetailedNetwork

۰۳_RackDiagram

chap19

======

۰۱_Calendar

۰۲_Gantt

۰۳_PERT

۰۴_Timeline

chap20

======

۰۱_Database

۰۲_DataFlow

chap21

======

۰۱_LinkEmbed

۰۲_Slideshow

۰۳_Exporting

chap22

======

۰۱_Options

۰۲_AutoCorrect

chap23

======

۰۱_Outro

۱٫       Front page 2003 essential training

۱٫ Interface2.     toolbars۳٫     task pane

۴٫     menus

۵٫     page window / views

۶٫     website tabs

۷٫     ask a question box

۸٫     folder lists

۹٫     status bar

۲٫ FrontPage Websites

۱۰٫  working with the exercise files

۱۱٫  what is a FrontPage website

۱۲٫  opening an existing website

۱۳٫  exploring site views

۱۴٫  understanding paths

۱۵٫  file and folder management

۱۶٫  importing files and folders

۱۷٫  creating a new website

۱۸٫  new website wizards

۳٫ Webpage Basics

۱۹٫  creating and saving web pages

۲۰٫  inserting images

۲۱٫  inserting text

۲۲٫  aligning images / text

۲۳٫  modifying page properties

۲۴٫  creating links

۲۵٫  adding meta tags

۲۶٫  previewing in a browser

۴٫ Linking

۲۷٫  linking with menus

۲۸٫  linking with drag-and-drop

۲۹٫  e-mail links

۳۰٫  external links

۳۱٫  file links

۳۲٫  bookmarks (named anchors)

۳۳٫  image maps

۳۴٫  formatting links

۳۵٫  removing links

۵٫ Typography

۳۶٫  creating / formatting HTML text

۳۷٫  more font formatting

۳۸٫  font lists

۳۹٫  wrapping

۴۰٫  headings

۴۱٫  formatting paragraphs

۴۲٫  ordered, unordered lists

۴۳٫  special text characters

۴۴٫  copy and paste text

۴۵٫  using spell check

۴۶٫  horizontal lines

۶٫ Tables47.  what is a table?۴۸٫  rulers / layout grid

۴۹٫  page margins

۵۰٫  view > page size

۵۱٫  creating a simple table

۵۲٫  drawing a table

۵۳٫  formatting tables

۵۴٫  modifying tables

۵۵٫  cell properties

۵۶٫  fixed-pixel tables

۵۷٫  percentage tables

۵۸٫  converting text to tables

۷٫ Layout Tables / Layout Cells

۵۹٫  what is a layout table?

۶۰٫  tracing pictures

۶۱٫  creating layout tables

۶۲٫  layout table templates

۶۳٫  modifying layout tables

۶۴٫  modifying layout cells

۶۵٫  distributing columns / rows

۶۶٫  auto-fitting content

۶۷٫  cell corners

۶۸٫  cell shadows

۸٫ CSS

۶۹٫  anatomy of CSS rules

۷۰٫  applying style sheets

۷۱٫  types of style sheets

۷۲٫  creating type selectors

۷۳٫  creating custom classes

۷۴٫  creating external style sheets

۷۵٫  formatting links with CSS

۹٫ Frames

۷۶٫  what are frames?

۷۷٫  creating frames pages

۷۸٫  modifying frames pages

۷۹٫  linking and targeting frames

۸۰٫  no frames content

۸۱٫  frames background trick

۱۰٫ Code

۸۲٫  viewing the code

۸۳٫  editing in code view

۸۴٫  reveal tags

۸۵٫  quick tag selector

۸۶٫  quick tag editor

۸۷٫  code IntelliSense2m 25s

۸۸٫  jump menu forms

۱۱٫ Forms

۸۹٫  understanding form elements

۹۰٫  laying out a form with tables

۹۱٫  formatting forms with CSS92.  form validation۹۳٫  form templates

۹۴٫  form page wizard

۹۵٫  jump menu forms

۱۲٫ Forms Processing

۹۶٫  ways to process forms

۹۷٫  form properties

۹۸٫  confirmation pages

۱۳٫ Behaviors

۹۹٫  what are behaviors?

open browser window

check browser

play sound

FrontPage add-in center

downloading / installing add-ins

۱۴٫ Rollovers / Interactive Buttons

interactive button component

swap image behavior

multiple event rollovers

۱۵٫ Themes

applying themes to pages

modifying theme colors

modifying theme graphics

modifying theme text

۱۶٫ Automation

find / replace

find / replace HTML tags

۱۷٫ Plugins

adding a background sound

linking to audio files

inserting .avi video files

inserting .mov video files

inserting flash content

۱۸٫ Web Components

dynamic effect web components

photo gallery component

link bar components

MSN map component

MSNBC component

۱۹٫ Getting Online

what do you need?

remote site view settings

uploading files

۲۰٫ Getting Help

FrontPage help system

FrontPage newsgroups

FrontPage newsletter

 


همچنین ببینید :

office-2013-atige office-2013-ebook
سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده

سجاد نبی زاده مدیر سایت فروشگاه عتیقه است. سابقه 20 سال فعالیت نرم افزاری دارد. در زمینه آموزش نرم افزارهای گرافیکی و طراحی وب فعال است. روزها می نویسد و شب ها می خواند. آرشیو جامع نرم افزار و آموزش و بازی های کامپیوتری دارد. آماده همکاری با همه دوستان خوب است. با او در ارتباط باشید تماس -- کانال تلگرام

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusDiggYouTube

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه آموزشی دانشگاه مجازی آفیس ۲۰۰۷”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.